Volunteer Day

Dzielnicowy Dzień Wolontariusza 2018/2019// District Volunteer Day 2018/2019

05.12.2018 obchodziliśmy VI Dzielnicowy Dzień Wolontariusza, w ramach którego odbył się konkurs pt.  „Wyróżniony Wolontariusz”. Konkurs ma na celu uhonorowanie osób angażujących się w propagowanie wolontariatu na co dzień oraz bezinteresownie pracujących dla dobra innych.  Jedną z osób, które otrzymały nagrodę była nasza uczennica Magdalena Laskowiecka z klasy 3f.  Uczennicy towarzyszyła  p. Anna Nadolska.

 //

On 05/12/2018, we celebrated the 6th District Volunteer Day, during which the competition entitled "Featured Volunteer" took place. The competition is aimed at honoring people who are involved in promoting voluntary service and gratuitously work for the benefit of others. One of the volunteers who received the prize was our student Magdalena Laskowiecka from class 3f. The student was accompanied by Ms. Anna Nadolska.