Witamy na Majdańskiej
Zapraszamy

Oferta kształcenia

OFERTA EDUKACYJNA

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO -HOTELARSKIE nr 2
im. prof.
Stanisława Bergera

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA nr 20
im. prof.
Stanisława Bergera

Uzdolnienia i talenty

młode TALENTY
//
young TALENTS
Kliknij na logo

Kwestionariusz wielorakiej inteligencji

Rejestr
uczniów uzdolnionych
- ZSGH

Propozycje zajęć pozaszkolnych dla uczniów uzdolnionych

Rozwiń swój talent i odnieś sukces w Warszawie   Informacje


Historia szkoły


ZACZĘŁO SIĘ OD .... CZEKOLADY
(wywiad z Panią Bożeną Siennicką)

Początki szkoły sięgają lat 40. XX wieku. 1. października 1946 roku otwarto bowiem 3-letnie Państwowe Gimnazjum Cukiernicze. Placówka ta była pierwszą szkołą cukierniczą i jedną z pierwszych szkół zawodowych powstałych w powojennej Polsce.


Polski przemysł cukierniczy, na skutek upaństwowienia w 1946r, znalazł się w zmienionych warunkach organizacyjnych i produkcyjnych. Potrzebował ludzi potrafiących sprostać zadaniom szerokoprofilowej produkcji ujętej w ogólnonarodowym planie gospodarczym, stojącej jednocześnie na wyższym poziomie technologicznym niż w okresie międzywojennym. Największą trudność stanowiło uzyskanie lokalu niezbędnego do uruchomienia szkoły. Dzięki przychylnemu stanowisku dyrekcji fabryki "Wedla" i pomocy członków jej załogi, wygospodarowano na terenie zakładu pomieszczenie, które oddano do dyspozycji szkoły. Zadania adaptacji lokalu i wyposażenia w niezbędne sprzęty podjęły się poszczególne warsztaty fabryki.

Pierwszym dyrektorem szkoły został jej założyciel. Nauczycielami przedmiotów zawodowych zostali specjaliści zatrudnieni w fabryce "Wedla". 01.października 1946 roku nastąpiło uroczyste rozpoczęcie pierwszego roku szkolnego w historii Państwowego Gimnazjum Cukierniczego. Naukę w nowej szkole podjęło 45 uczniów.
Podczas pracy dydaktycznej wyłoniła się potrzeba zorganizowania szkolnego warsztatu cukierniczego, w którym uczniowie mogliby samodzielnie wykonywać wszystkie czynności produkcyjne. Inicjatywa ta spotkała się ze zrozumieniem dyrekcji fabryki "Wedla". Szkoła otrzymała nowy lokal o powierzeniu ponad 60m2. Warsztat istniał 5 lat, do roku 1952, kiedy to zaczęto uczyć nowych przedmiotów: analizy chemicznej i analizy technicznej. Wówczas zajęcia praktyczne przeniesiono całkowicie na teren fabryki, która w roku 1951 przyjęła nazwę Zakłady Przemysłu Cukierniczego im. 22 Lipca.


W roku 1949 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci. Wszyscy zostają zatrudnieni albo w ZPC 22 Lipca, bądź w zakładach "Syrena". Niektórzy z nich, w zakładach tych, pracują do dziś, zajmując poważne stanowiska kierownicze.
W roku szkolnym 1951/52 powstaje Technikum Przemysłu Cukierniczego - średnia szkoła zawodowa, która łączyła dotychczasowe dwa stopnie średniej szkoły zawodowej: stopień gimnazjalny i licealny. Szkoła ta kontynuowała tradycje Państwowego Gimnazjum Cukierniczego. W latach 1951-54 opracowano dla szkoły programy przedmiotów zawodowych o charakterze specjalistycznym, takie jak: technologia, surowce, analiza, mikrobiologia, chemia, botanika itd. Programy zostały opracowane przez wybitnych specjalistów z przemysłu spożywczego. Stały się podstawą teoretycznego szkolenia zawodowego uczniów Technikum Przemysłu Cukierniczego. W roku szkolnym 1954/55 szkołę opuszczają pierwsi absolwenci.
W ciągu następnych lat wzrasta liczba uczniów w szkole, co wiązało się jednocześnie z nowymi problemami lokalowymi. W związku z tym Dyrekcja Szkoły oraz Dyrekcja Zjednoczenia Przemysłu Cukierniczego podniosła inicjatywę budowy własnego gmachu szkolnego. Projektowana budowa miała być finansowana częściowo przez przemysł, a częściowo przez władze szkolne.Ideę tę nazwano projektem"Szkoły - Pomnika Tysiąclecia".
Powołano do życia Komitet Budowy Technikum, którego honorowym przewodniczącym został ówczesny wiiceminister oświaty. Komitet zgromadził fundusz wnoszący kilka milionów złotych drogą tzw."deklaracji fundatorskich" poszczególnych zakładów cukierniczych w kraju. Po przygotowaniu projektu technicznego, rozpoczęcie budowy miało nastąpić w roku 1962. Termin ten przesunięto jednak na później.21 lutego 1967 r. wmurowano akt erekcyjny Technikum Przemysłu Cukierniczego. Uroczystości tej patronowali Dzielnicowy Komitet FJN i Dzielnicowy Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów.
W listopadzie1967 roku budowa szkoły zostaje ukończona.Ceremonia oficjalnego przekazania budynku odbyła się 18 listopada 1967 r.Szkoła została wyposażona w nowoczesne pracownie: fizyczną, chemiczną, analityczną i biologiczną. Rozpoczęcie pracy w nowym budynku wymagało dużego wysiłku nauczycieli, którzy projektowali wyposażenie pracowni i zagospodarowywali je we własnym zakresie.
W ciągu swojego istnienia Technikum Przemysłu Cukierniczego zyskało miano placówki, która dobrze przygotowuje młodzież do pracy zawodowej i do życia w społeczeństwie. Uczniowie odbywali zajęcia praktyczne w najnowocześniejszych zakładach przemysłu spożywczego stolicy: ZPC im. 22 Lipca i Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej. Młodzież miała możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach zajęć pozalekcyjnych; do życia społecznego przygotowywała się działając w różnych organizacjach młodzieżowych: w 247 Szczepie WDH, Radzie Młodzieży, Szkolnym Klubie Sportowym oraz Spółdzielni Uczniowskiej. Tylko w latach 1964-1976 Technikum Przemysłu Cukierniczego przygotowało do pracy w przemyśle spożywczym 660 techników. W roku 1976 otwarto Liceum Zawodowe.
Lata 1977-2002 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego:
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 20
 • Technikum Przemysłu Cukierniczego
 • Liceum Zawodowe 25 - kształcące w kierunku gastronomicznym
 • Technikum Gastronomiczne nr 2 - rok 1993
 • Technikum Przemysłu Spożywczego - rok 1994  Z dniem 01.09.2002 roku szkoła zmieniła dotychczasową nazwę z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego na Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, ul. Majdańska 30/36 w skład którego wchodzą:


  1. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie Nr 2 w Warszawie
  2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 20 w Warszawie
  3. Technikum Spożywcze w Warszawie (do 2005r.)  W roku 2002 do Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego uczęszczało około ośmiuset uczniów, dziewięćdziesięciu ukończyło szkołę zawodową
  w zawodzie ciastkarz, dwudziestu ukończyło technikum cukiernicze, trzydziestu ukończyło technikum spożywcze, a sześćdziesięciu technikum gastronomiczne.

  Kadra nauczycielska składa się głównie z doświadczonych nauczycieli, którzy ciągle doskonalą swoje kwalifikacje aby móc przekazywać wiedzę uczniom, starają się utrzymywać miłą atmosferę w szkole, między sobą i uczniami.


  DYREKTOR Z POWOŁANIEM

  Od dnia 01.09.2009 roku pan Dyrektor mgr inż. Wojciech Siedlecki przeszedł na emeryturę. W naszej szkole pracował 30 lat, w tym 17 jako dyrektor szkoły. Jego długa droga zawodowa wskazuje na prawdziwe zamiłowanie do swojeje pracy. Potrafił łączyć trudne i odpowiedzialne wykonywanie swoich obowiązków z życzliwym stosunkiem do nauczycieli, uczniów i ich rodziców, pracowników obsługi i administracji.

  Za to wszystko z całego serca dziękujemy!
  Dziękujemy także za naszą szkołę, bo to jaka ona jest na pewno zawdzięczamy panu Dyrektorowi. Przez wiele lat z ogromnym zaangażowaniem rozwijał ją, modernizował, dostosowywał do zmieniających się czasów.

  Pan Dyrektor odszedł na emeryturę, ale cieszymy się, że tak godny zaufania Przyjaciel dalej będzie z nami jako nauczyciel i wychowawca klasy.
  Dyrektorem szkoły jest mgr inż. Anna Chylińska, który czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem szkoły. Dba o kadrę nauczycielską, pracowników szkoły, a w szczególności o uczniów.


  Od dnia 01.09.2011r. nasza szkoła nosi imię prof. Stanisława Bergera.  W dniu 30.01.2013r. w wieku 82 lat zmarł
  ZDZISŁAW GŁADKOWSKI Dyrektor naszej szkoły
  w latach 1971-1975.

  Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich, 04-110 Warszawa, ul. Majdańska 30/36, tel. (22) 810 04 89, e-mail: info@zsgh.edu.pl
  Wszelkie prawa zastrzeżone
  Strona zoptymalizowana dla rozdzielczości ekranu 1024 x 768 pikseli


  VOrange Theme by Nuke Scripts.