Catering

Centrum Kreatywności na Pradze Północ

Dnia 24 listopada 2017 roku w Centrum Kreatywności na Pradze Północ odbył się I Kongres Warszawski pod hasłem "Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy". Przedstawioną edukację zawodową w Warszawie dziś i w perspektywie jej rozwoju na przyszłość oraz szansę dla absolwentów na rynku pracy w mieście stołecznym, kraju i na terenie unii europejskiej. Przygotowania obsługi pod kątem gastronomicznym przygotowały wszystkie szkoły branży gastronomiczno-hotelarskiej w Warszawie a wśród nich Nasza szkoła, która przygotowała potrawy na lunch. W obsłudze brali uczniowie klasy 2 F pod opieką Pana Arkadiusza Butor 

 //

Center of Creativity in Praga Północ

On 24th November 1st Warsaw Congress "Warsaw vocational schools for the labor market" took place in the Center of Creativity in Praga Północ. Vocational education in Warsaw was presented in the perspective of its development in the future and the chances for future graduates in the labor market in Warsaw, in the whole country and European Union. All catering and hospitality schools in Warsaw prepared the catering service, among them our school. We prepared dishes for lunch. Students from class IIf with their teacher Mr A. Butor took part in the service.

 Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi

Nasza szkoła dnia 14 września wspomogła organizację Gali Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Gala organizowana była przez Warszawskie Towarzystwo Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Uroczystość odbyła się w Centrum Promocji Kultury przy ulicy Podskarbińskiej 2 w Warszawie. Wydarzenie było częścią projektu "Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną ze względu na wiek i występującą w rodzinie niepełnosprawność". Gala miała na celu promocję sztuki osób niepełnosprawnych oraz obalenie stereotypów społecznych związanych z postrzeganiem osób niepełnosprawnych. Uczniowie z klasy 2F wraz z nauczycielami Panem Arkadiuszem Butorem, Izabelą Stoczkowską oraz Moniką Różycką przygotowali poczęstunek dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie dzielnicy Praga Południe. Dzięki temu przedsięwzięciu uczniowie naszej szkoły bezpośrednio przyczynili się do kształtowania wartości prospołecznych. Wzbogacili tym samym swoje doświadczenie związane z kontaktem z osobami niepełnosprawnymi.

 //

Warsaw Society of Medical and Psychological Care

On 14th September  our school assisted the organization of the Gala of Disabled People. The Gala was organized by the Warsaw Society of Medical and Psychological Care. The ceremony was held at the Cultural Promotion Center at 2 Podskarbinska street in Warsaw. The event was part of the project "Supporting individuals and families at risk of socoal exclusion due to their age and family disabilities". The Gala aimed to promote the art of disabled people and overturn the social stereotypes associated with the perception of people with disabilities. Students from class 2f with their teachers A. Butor, I. Stoczkowska and M. Różycka prepared food for the disabled living in the Praga Południe district. Thanks to this project the students of our school contributed to the development of prosocial values. They have also gained some experience in dealing with disabled people.

 

 Bankiet dla Zespołu Szkół nr 21

Pod nadzorem Pań: Beaty Pęgowskiej i Iwony Olechnowicz uczniowie naszej szkoły zorganizowali bankiet na 150 osób z okazji 40-lecia szkoły – Technikum Chemicznego mającej swoją siedzibę przy ulicy Saskiej w Warszawie.
Przyjęcie składało się z zestawu zakąsek na które składały się min. kanapki dekoracyjne, jaja faszerowane, kolorowe koreczki, kilkusmakowe sałatki.
Panie Ilona Leszczyńska i Anna Chylińska wraz z uczniami przygotowały dekorację sali, stół bankietowy oraz kierowały obsługą kelnerską.Bankiet dla solidarności

Dnia 05.12.2005 roku odbył się w szkole przy ul. Angorskiej Bankiet dla mazowieckiego oddziału Solidarności na 180 osób. W imprezie tej brali udział uczniowie z klas gastronomicznych pod kierunkiem pań: Anny Chylińskiej, Bożeny Juzaszek, Beaty Pęgowskiej. Uczniowie przygotowali dekoracyjne półmiski z wędlinami, serami, sałatki, napoje gorące i zimne.
Uczniowie z klas hotelarskich, pod kierunkiem pań: Ilony Leszczyńskiej i Iwony Olechnowicz przygotowali dekorację stołu bankietowego i zapewnili obsługę imprezy.Bankiet dla Nauczycieli Dyplomowanych

14. 01. 2009 roku

Nie ma co ukrywać: władze oświatowe dzielnicy cenią nasze umiejętności zawodowe.

Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni do obsługi bankietu. Tym razem w dniu 14.01.2009 roku, był to bankiet z okazji nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego dla nauczycieli z województwa mazowieckiego.
Klasa II k pod kierownictwem pani profesor Weroniki Barańskiej spisałą się na medal.

Ułożyliśmy ciastka na tacach, przygotowaliśmy zastawę, potem podawaliśmy kawę i herbatę. I oczywiście jak zwykle na koniec trzeba było posprzątać mówi Mateusz Żaboklicki.

Miło nam było, że wszyscy goście byli zadowoleni, pytali się z jakiej jesteśmy szkoły i dziękowali za obsługę.

04. 09. 2008 roku

Nic nie jest w stanie nas zaskoczyć.
Jeszce nie zamilkły pierwsze dzwonki, kiedy pod kierownictwem pani profesor Weroniki Barańskiej klasy III g i IV g oraz I k, w ramach szkolenia praktycznego zabrały sie za przygotowywanie pierwszego w tym roku szkolnym bankietu.

Był to dla nas zaszczyt, ponieważ organizatorem imprezy było Kuratorium Oświaty, a gośćmi - nauczyciele, którzy zdoyli stopień awansu zawodowego Nauczyciel dyplomowany.
Bankiet przewidziany był na 700 osób i odbył się w Centralnej Bibliotece Wojskowej.Otwarcie sali konferencyjnej

Dnia 27.03.2009 roku młodzież z naszej szkoły mogła pochwalić się ponownie swoimi umiejętnościami kulinarnymi i z zakresu obsługi konsumenta, pomagając w przygotowaniu uroczystości otwarcia sali konferencyjnej DBFO (Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty).Bankiet dla Centrum kształcenia praktycznego

Dnia 23.10.2009 r. z okazji 10-lecia Centrum Kształcenie Praktycznego w Warszawie przy ulicy Mińskiej nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych przygotowali wspaniałe przyjęcie dla zaproszonych gości.

Zebraliśmy wiele pochwał za wysokie umiejętności i kreatywność naszych uczniów nie tylko z zakresu kulinariów, ale także za wystrój sali i profesjonalną obsługę gości i kulturę osobistą.