Klasa I d

wychowawca klasy: PAULINA CIESIELSKAOGRÓD BOTANICZNY – CENTRUM ZACHOWANIA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ W POWSINIE
W dniu 2 października 2018 roku klasa 1 d pod opieka wychowawczyni Pani Pauliny Ciesielskiej oraz Teresy Rogali zwiedziła Ogród Botaniczny – centrum zachowania różnorodności biologicznej w Powsinie. Uczniowie zwiedzili m.in. szklarnie Ogrodu Botanicznego , w których zgromadzono rośliny egzotyczne np. cytryny, pomarańcze, kolekcję drzew owocowych np. jabłoń domowa, krzewów owocowych np. żurawina. Zapoznali się również z kolekcją flory Polski reprezentowaną przez rośliny naturalnie występujące w naszym kraju. Wycieczka miała również charakter integracyjny.

 //

BOTANICAL GARDEN – THE CENTRE FOR  BIODIVERSITY  CONSERVATION  IN POWSIN
On October 2, 2018, class 1 d  with Ms.  Paulina Ciesielska and Teresa Rogala visited the Botanical Garden - the centre for biodiversity conservation in Powsin. The students visited  Greenhouses of the Botanical Garden, in which exotic plants have been collected, such as lemons, oranges, a collection of fruit trees, i.e  apple tree, fruit bushes, i.e  cranberry. They also got acquainted with the collection of Polish flora represented by plants naturally occurring in our country. The trip was also integrative.