Klasa II d

wychowawca klasy: ANNA NADOLSKAPodczas zajęć z technologii gastronomicznej uczniowie kl.2de sporządzali różne syropy cukrowe, masy i ....lizaki. // During classes of catering technology students from class 2de prepared different sugar syrups and lilipops.

 

 

Uczniowie klasy 2d pod opieką Pani Anny Nadolskiej i Pana Mateusza Wiśniewskiego (24.10.2017r.) oraz klasy 1d pod opieką Pani Eweliny Zielińskiej i Pani Teresy Rogali (02.11.2017r.), wzięli udział w projekcie „Pieczywo za 15 lat” organizowanym przez firmę Lantmännen Unibake w Stanisławowie Pierwszym, specjalizującą się w produkcji pieczywa dla gastronomii, jak i do sprzedaży detalicznej. Projekt miał na celu rozpoznanie potrzeb przyszłych konsumentów oraz poznanie oczekiwań  młodzieży wobec rynku pieczywa w przyszłości.
Uczniowie ZSGH biorący udział w wydarzeniu mieli okazję ujrzeć proces wypieku chleba w praktyce, zapoznać się z linią produkcyjną pieczywa Schulstad Bakery Solusion oraz wziąć udział w części merytorycznej poświęconej: historii firmy Lantmännen Unibake i produkowanych przez nią produktów, współczesnych trendów w przemyśle piekarniczym oraz wykładów na temat samej technologii wypieku pieczywa. Jesteśmy wdzięczni firmie Lantmännen Unibake za zaproszenie uczniów ZSGH do wzięcia udziału w projekcie, za poświęcony czas oraz niezapomniane doświadczenia.

//

Students from class 2d with their teacher Ms A.Nadolska and M.Wiśniewski and class 1d with Ms E. Zielińska and T. Rogala took part in the project "Bread in 15 years" organized by Lantmannnen Unibake Stanisławów Pierwszy. It specializes in the production of bread for the catering industry and retail. The project's aim is to recognize the needs of future consumers and meet their expectations in the bakery market in the future.
The students had the opportunity  to see the process of baking bread in the Schulstad Bakery Solusion and got acquainted with the history of the company Lantmannen Unibake and its products as well as the contemporary trends in the baking industry. We are grateful to Lantmannen Unibake for inviting our students to take part in the project.