Klasa II f

wychowawca klasy: BOŻENA JUZASZEKLekcja muzealna
W dniu 22 lutego 2018 roku klasa IIF pod opieką wychowawczyni Pani Bożeny Juzaszek wzięła udział w lekcji muzealnej na temat: Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim. Lekcja odbyła się Muzeum Powstania Warszawskiego.

//

Museum lesson
On 22nd February 2018 students from class IIf with their teacher Ms B. Juzaszek took part in a museum lesson on : "Civilian population in Warsaw Uprising". The lesson was held in the Museum of Warsaw Uprising.