Klasa III d

wychowawca klasy: ANNA NADOLSKAKuchnia francuska // French cuisine

 

Uroczystość wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów
Dnia 26 listopada 2018 roku  w  Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie odbyła się Uroczystość Wręczenia Stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Nagroda ta przyznawana jest uczniom szkoły średniej, którzy otrzymali najwyższą średnią w danym roku szkolnym.  Z naszej szkoły stypendium odebrał z rąk p. Marka Suskiego – szefa Gabinetu Prezesa Rady Ministrów oraz p. Aurelii Michałowskiej - Mazowieckiego Kuratora Oświaty uczeń kl.3d Technikum Gastronomiczno - Hotelarskiego im prof. Stanisława Bergera. Uczniowi towarzyszyła wychowawczyni p. Nadolska Anna.

 //

Ceremony of awarding Scholarship of the Prime Minister
On 26th November 2018 the ceremony of granting the Prime Minister's Scholarship was held in the School of Management in Warsaw. This prize is awarded to high school students who have received the highest average in a given school year. Our student Mateusz Kozłowski from class 3d received the scholarship from Mr Marek Suski - the head of the Cabinet of the Prime Minister and from Ms Aurelia Michałowska - Mazovian Head of Education. Our student was accompanied by his form tutor Ms Anna Nadolska.

 

Dnia 22 listopada klasa 3d wraz z wychowawczynią Anną Nadolską wybrała się na wycieczkę na Cmentarz Powązkowski. Uczniowie zwiedzili historyczne alejki cmentarza , groby znanych artystów, sportowców oraz poetów.

 //

On 22nd November students from class 3d with their teacher Ms Anna Nadolska visited the Powazki Cemetery. The students visited the historical alleys of the cemetery and the graves of famous artists, athletes and poets.


 

 

Specjalistyczne Targi Pracy
W dniu 19.10.2018 klasa 3d wzięła udział w Targach Pracy Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji przedstawicieli wielu znanych firm oraz poznać ich podczas indywidualnych rozmów.  Uczniowie odwiedzili również Strefę Dobrego CV, w której mogli uzyskać pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Podczas targów uczniowie wzięli udział w małym konkursie oraz przedstawieniu, w którym wszyscy się dobrze bawili.

//

Specialist Job Fair
On the 19th of October 2018 class 3d took part in the Job Fair of the Catering and Hotel Industry. The pupils had the opportunity to listen to the presentations ofrepresentatives of many well-known companies and get to know them during individual conversations. They also visited the Good CV Zone, where they could get help in creating application documents. During the fair, the pupils took part in a small competition and performance in which everyone had a good time.

 

 

Dnia 22.02.2018 uczniowie klasy 2d pod opieką p. Anny Nadolskiej wzięli udział w lekcji historii pt.  „Dwa Powstania” w Muzeum Powstania Warszawskiego. Lekcja składała się ze zwiedzania najciekawszych ekspozycji muzeum oraz wykładów, podczas których uczniowie mieli okazję wzbogacić swoją wiedzę na temat Powstania Warszawskiego, Powstania w Getcie Warszawskim oraz wiele innych ciekawych informacji na temat życia ludności żydowskiej w czasie drugiej wojny światowej.

 //

On Thursday 22nd February pupils from class 2d with their form tutor Ms Anna Nadolska took part in a history lesson entitled “ Two Uprisings” in the Museum of Warsaw Uprising.  The lesson consisted of visiting the most interesting museum exhibitions and lectures, during which the students had the opportunity to enrich their knowledge about the Warsaw Uprising, the Warsaw Ghetto Uprising and many other interesting information about the life of the Jewish population during the Second World War.

 

Podczas zajęć z technologii gastronomicznej uczniowie kl.2de sporządzali różne syropy cukrowe, masy i ....lizaki.

// 

During classes of catering technology students from class 2de prepared different sugar syrups and lilipops.

 

 

Uczniowie klasy 2d pod opieką Pani Anny Nadolskiej i Pana Mateusza Wiśniewskiego (24.10.2017r.) oraz klasy 1d pod opieką Pani Eweliny Zielińskiej i Pani Teresy Rogali (02.11.2017r.), wzięli udział w projekcie „Pieczywo za 15 lat” organizowanym przez firmę Lantmännen Unibake w Stanisławowie Pierwszym, specjalizującą się w produkcji pieczywa dla gastronomii, jak i do sprzedaży detalicznej. Projekt miał na celu rozpoznanie potrzeb przyszłych konsumentów oraz poznanie oczekiwań  młodzieży wobec rynku pieczywa w przyszłości.
Uczniowie ZSGH biorący udział w wydarzeniu mieli okazję ujrzeć proces wypieku chleba w praktyce, zapoznać się z linią produkcyjną pieczywa Schulstad Bakery Solusion oraz wziąć udział w części merytorycznej poświęconej: historii firmy Lantmännen Unibake i produkowanych przez nią produktów, współczesnych trendów w przemyśle piekarniczym oraz wykładów na temat samej technologii wypieku pieczywa. Jesteśmy wdzięczni firmie Lantmännen Unibake za zaproszenie uczniów ZSGH do wzięcia udziału w projekcie, za poświęcony czas oraz niezapomniane doświadczenia.

//

Students from class 2d with their teacher Ms A.Nadolska and M.Wiśniewski and class 1d with Ms E. Zielińska and T. Rogala took part in the project "Bread in 15 years" organized by Lantmannnen Unibake Stanisławów Pierwszy. It specializes in the production of bread for the catering industry and retail. The project's aim is to recognize the needs of future consumers and meet their expectations in the bakery market in the future.
The students had the opportunity  to see the process of baking bread in the Schulstad Bakery Solusion and got acquainted with the history of the company Lantmannen Unibake and its products as well as the contemporary trends in the baking industry. We are grateful to Lantmannen Unibake for inviting our students to take part in the project.