Klasa IV f

wychowawca klasy: ANETA TYMIŃSKA 

"Lalka" w Teatrze Palladium
09 lutego 2017 r. klasa 3f obejrzała spektakl na podstawie „Lalki” B. Prusa. W Warszawie kolejny raz gościnnie wystąpił Teatr Scena Polska z Czeskiego Cieszyna. Reżyser i scenograf Bogdan Kokotek na dwie godziny przeniósł nas w mieszczańsko-arystokratyczny świat dziewiętnastowiecznej Warszawy.

//

"Lalka" in Palladium Theatre
On 9th February 2017 students from class 3f watched a performance based on "Lalka" by Bolesław Prus. Theatre Polish Stage from Cieszyn (Czech Republic) gave a performance in Warsaw. The director Bogdan Kokotek moved us to the bourgeois-aristocratic world of XIX century Warsaw.

 


Dnia 03.12.2015 roku odbyła się wycieczka klas 2e i 2f do Muzeum Pragi. Na samym początku pani przewodnik po krótce zapoznała nas z historią Pragi Północ. Z tarasu mogliśmy podziwiać Bazar Różyckiego, który mieści się obok muzeum. Potem zaczęliśmy zwiedzać poszczególne sale. Pierwsze dwie, to sale, gdzie dawniej znajdowały się modlitewnie żydowskie (Sala Wschodnia i Sala Zachodnia) Kolejną z sali, była sala Targu praskiego, gdzie były przedstawione prace, na których ukazane były przedmioty, które były sprzedawane na targu. Zwiedzanie zakończyło się obejrzeniem krótkiego filmu przybliżającego Pragę. Wszyscy mile spędziliśmy czas i dużo dowiedzieliśmy się na temat Pragi i jej historii.

//

On 3rd December 2015 the students from 2e and 2f went to visit The Museum of Warsaw Pragha. At the beginning the museum guide shortly presented us the history of the nNorthern Pragha. From the top terrace we could admire The Różycki Market, which is situated next to the museum. Later we were visiting the museum. The first two rooms were dedicated to the old Jewish praying rooms (The Eastern Room and The Western Room). The next room was dedicated to the Pragha Market, where we could see the works and the objects, which used to be sold on the street market. Finally, the students watched a film about the history of Pragha. All students were enjoying the visit to the museum and learned a lot of interesting information about the history of Pragha.

10 kwietnia 2015 r. Michał Kawęcki, uczeń klasy 1g2, został zaproszony przez swoją poprzednią szkołę – Gimnazjum nr 140 - na uroczystości zakończenia stołecznego etapu konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. W tym konkursie biorą udział uczniowie, którzy podejmują działania na rzecz innych i swoją postawą dają wspaniały przykład rówieśnikom. Michał jest ubiegłorocznym laureatem tego konkursu, otrzymał wyróżnienie Prezesa Fundacji „Świat na TAK” (głównego organizatora i pomysłodawcy tej akcji).
W tym roku, w czasie ferii zimowych, Michał pomagał w gimnazjum w organizacji zajęć i wycieczek dla uczniów. Dyrekcja szkoły złożyła swojemu absolwentowi podziękowania za „ofiarną pracę wolontariusza”.
Wielkie gratulacje!

//

On April 10th 2015 Michał Kawęcki, a student of The class 1g2, was invited to the final celebrations ending the Warsaw level of the competition “ Eight - The Greatest” by his previous school – Gimnazjum nr 140. All students, who act helping others and give an example to their peers and others, participate in this competition. Michał is one of the finalists of this enterprise, and last year he was awarded by the Head of the Association “ The World for YES” ( the major organizer and the one who gave an idea of this project).
This year, during the winter break, Michał was helping in Gimnazjum nr 140 in organizing the activities and trips to other pupils and students. The Head teacher thanked and congratulated the graduate – Michał Kawęcki – on his “thoughtful voluntary activity”.
Congratulations!