Klasa I h

 

wychowawca klasy: ARKADIUSZ BUTOR"Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych” 2017/2018

//

"Concierge, or how to meet the expectations of tourists and guests" 2017/2018

Dnia 27.02.2018r. uczniowie pod opieką Pani Marty Moniki Bagińskiej byli na zajęciach interaktywnych w Warsaw Marriott Hotel w Warszawie. Celem tych zajęć było zapoznanie ze stanowiskiem Concierge, jego wyposażeniem, zakresem działań, obsługą gościa VIP.

//

On 27th February students with their teacher Ms Marta Monika Baginska took part in the interactive classes in Warsaw Marriot Hotel. The aim of the classes was getting acquainted with the position of concierge, its range of activities, guest service VIP.

 

 

W środę 06 grudnia 2017 r. uczniowie klasy 1h uczestniczyli w zajęciach w ramach ścieżki edukacyjnej ,,Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych”. Tematyka zajęć przeprowadzonych przez pana Tomasza Ładziaka dotyczyła wykorzystania funkcji Google Maps w pracy na stanowisku concierge’a. Podczas zajęć uczniowie poznali serwis internetowy umożliwiający wyszukiwanie obiektów, oglądanie map, zdjęć lotniczych powierzchni Ziemi. Poznali usługę Street view pozwalającą oglądać panoramiczne widoki z poziomu ulicy. Pozyskali wiedzę dotyczącą planowania trasy podróży samochodem, transportem publicznym, rowerem i pieszo. Celem utrwalenia pozyskanych wiadomości młodzież otrzymała za zadanie pojedynczo lub w parach przygotować plan jednodniowej wycieczki dla gościa hotelu w wybranym przez siebie mieście Polski z wykorzystaniem poznanych funkcji Google Maps.

 //

On 6th December students from class 1h took part in classes as part of educational pah "Concierge or how to meet the expectations of tourists and hotel guests." The topic of classes were carried out by Mr T. Ładziak concerned the use of Google Map at work as a concierge. During the classes students learned about website, which enables them finding objects, viewing maps, aerial photographs of the Earth surface. They learned about the street service view that allows to see panoramic views from street level. They acquired knowledge about planning the route to travel by car, public transport, bicycle and on foot. To consolidate their knowledge, students received the task to prepare a one day trip plan for the hotel guest in a Polish city of their own choice using the functions of Google Maps.

 

W środę 15 listopada rozpoczęła się realizacja ścieżki edukacyjnej poświęconej nabyciu umiejętności obsługi gości hotelowych: "Concierge, czyli jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom turystów i gości hotelowych". Jest to kontynuacja ścieżki edukacyjnej "Concierge" z roku szkolnego 2015/2016 .
Uczniowie klasy I h pod kierunkiem pani Marii Szczygłów zbierali informacje o stanowisku concierge. Zapoznawali się z zakresem obowiązków pracownika hotelu na stanowisku concierge. Uczestnicy zajęć, śledząc ofertę renomowanych hoteli, przekonali się o różnorodności świadczonych usług i często nietypowych oczekiwaniach gości hotelowych. Uczniowie określili cechy jakie musi spełniać pracownik na stanowisku concierge, utworzyli listę usług jakie może świadczyć oraz szukali sposobów ich realizacji.

//

On Wednesday 15th November students from class 1h with their teacher Ms M. Szczygłów collected information about the position of concierge. They were acquainted with the duties of a hotel employee as a concierge.
Students learned about the variety of services and often unusual guest expectations at the hotel. Students defined the characteristics that an employee must fulfill at the post of concierge. They created a list of services that they can provide and are looking for ways to implement them.