Klasa III c

wychowawca klasy: MAGDALENA CZARNECKA 

W dniu 22.11.2018r. klasa 3c odbyła wycieczkę integracyjną z nowym wychowawcą do kręgielni. Podzieleni na dwie grupy, rywalizowaliśmy ze sobą w tej ciekawej grze i miło spędziliśmy czas.

 //

On November 22, 2018 Class 3c with a new form teacher went  bowling. We were  divided into two groups and competed with each other in this interesting game . We spent a great time!

 

Dnia 30 listopada 2017r. klasy 1c i 2c pod opieką p. Agnieszki Koniecznej i p. Iwony Baszczyk uczestniczyły w warsztatach "Międzywojenna Warszawa – tygiel kultur i religii”. Zajęcia odbyły się w Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej. Uczniowie poznawali historię wielonarodowej, wielowyznaniowej i wielokulturowej Warszawy okresu międzywojennego. Obejrzeli archiwalne filmy przedstawiające codzienne życie jej mieszkańców.  Aktywnie uczestnicząc w zajęciach, odkrywali tajniki historii,  poznawali źródła wiedzy historycznej, uczyli się odczytywać informacje zawarte w różnych dokumentach. Była to ciekawa lekcja historii.

 //

On 30th November students from classes 1c and 2c with their teacher Ms Agnieszka Konieczna and Ms Iwona Baszczyk took part in the workshops "Interwar Warsaw - a melting pot of cultures and religions". The activities took place at Karowa street. The students learned about the multinational, multicultural and multireligious Warsaw of the interwar period. They watched archival films depicting everyday life of its inhabitants. They actively participated in classes, discovered the secrets of history, learned to read information from various documents. It was an interesting history lesson.

Wycieczka w ramach projektu Varsavianistyczna szkoła klasy IC
Dnia 22 listopada 2016 r odbyła się Wycieczka Grupy Miłośników Warszawy z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Warszawie przy ul. Majdańskiej 30/36 . Wycieczka ta była wyjątkowa pod kilkoma względami: pierwszy to fakt wyjątkowych Przewodników - 2 uczennic z naszej klasy - byliśmy oprowadzani przez Sylwię i Justynę, uczennic klasy 1 C; pod opieką Pani I. Baszczyk w charakterze opiekuna która posiada wiedzę na temat znanych i7 lubianych osób związanych z naszym Miastem, drugi fakt to możliwość wejścia do Fabryki Lizaków przy ul. Piwnej 7 a w niej mieliśmy możliwość zapoznania się z technologią i produkcją karmelu prelekcji. Mogliśmy obserwować tę magię w jaki sposób powstają lizaki a hitem tej wycieczki była możliwość zrobienia własnoręcznie lizaka, słodkie prezenty oraz certyfikat .
Wycieczka rozpoczęła się od rynku Starego Miasta-Rynek Starego Miasta – prostokątny plac o wymiarach 90 na 73 metrów na warszawskim. Starym Mieście. Ukształtował się na przełomie XIII i XIV w. przy lokacji miasta. Podczas wielkiego pożaru miasta w 1607 spłonęły 22 kamienice znajdujące się przy rynku. Oglądaliśmy i zwiedzaliśmy zabytki min. Barbakan, Pomnik Syrenki na Rynku Starego Miasta, byliśmy na placu Zamkowym, Trakcie Królewskim, następnie spacer Krakowskim Przedmieściem . Spreparowaliśmy po Placu Zamkowym- przy którym stoi Zamek Królewski, kolumna Zygmunta III i pałac Pod Blachą. Zwiedziliśmy Katedrę św. Jana ,Kościół Jezuitów 1608–1626, zespół murów miejskich z barbakanem, Kamienice Starego Miasta pierwotnie pochodziły z XV–XIX wieku, po II wojnie światowej w większości zostały zrekonstruowane:.
Podróż wąskimi uliczkami Starego Miasta przeniosła nas w minione historyczne czasy. Oczyma wyobraźni widzieliśmy kramy kupców i przechadzających się mieszczan i mieszczanek. Po drodze było Nowe Miasto. Na północ od murów obronnych rozciąga się teren Nowego Miasta, również zniszczonego i zrekonstruowanego po II wojnie światowej. Oba osiedla bywają nazywane potocznie Starówką. Pomo przeszywającego zimna była to bardzo udana wycieczka.

//

Varsaviana School class 1c
On 21st January 2017 a group of students from class 1c took part in a trip to the Old Town in Warsaw. The guides were exceptional: our students Justyna and Sylwia from class 1c and their teacher Ms Iwona Baszczyk who knows a lot about people involved in the history of our city. The students had the oportunity to visit the Lollipop Factory at Piwna street. They could get familiar with the technology and production of caramel. They could make their own lollipop. they got sweet gifts and a certificate. The tour started from the Old Town Square from the XIII-XIV century. They visited the monuments, City Wall, Mermaid Statue, Royal Square, Royal Route at Krakowskie Przedmieście street.They also saw Column of Sigismund III and St. John Cathedral. Most of the houses were destroyed during the II World War and reconstructed after the war. They walked on the narrow streets of the Old Town and imagined the stalls with merchants. They also visited the New Town, destroyed during the II World War. Despite the cold weather everybody enjoyed the trip.