Klasa III a

wychowawca klasy: IZABELA STOCZKOWSKAW dniu 14 listopada grupa młodzieży z klasy 3a  wybrała się na warszawskie Powązki. Młodzież odwiedziła groby wielu znanych pisarzy i literatów. Mimo złej pogody wycieczka była udana i interesująca.

//

On November 14, class 3a  went to Powązki in Warsaw. Young people visited the graves of many well-known writers. Despite the bad weather, the trip was successful and interesting.

 

Dnia 16 marca uczniowie klasy 2 A wraz z wychowawcą Panią Izabelą Stoczkowską uczestniczyli w Mikserze Kulinarnym w ramach programu Szef dla Młodych Talentów w Akademii Inspiracji MAKRO. Warsztaty składały się z trzech bloków. Pierwszy blok był poświęcony zagadnieniom związanym z sommelierstwem wodnym, Pan Matias Glusman opowiadał o istocie doboru dobrej jakości wody do posiłku, szczególnie w restauracjach. Następnie Pani Alicja Wierzbicka i Pan Józef Wojewódzki opowiadali o hodowli wołowiny ze znakiem jakości QMP. Drugi blok poprowadzili Pan Piotr Zych i Wim Van Damme z La Petit Pecheur. Panowie prezentowali uczniom żywe ostrygi, małże św. Jakuba oraz małże okładniczki, zwracali szczególną uwagę na odpowiednie warunki transportu żywych owoców morza. Jako ostatni zorganizowany został pokaz kulinarny poprowadzony przez Pana Pawła Serafina, na którym uczniowie w praktyce mogli obserwować wykonanie potraw z udziałem owoców morza. Warsztaty stanowiły dużą wartość edukacyjną dla naszych uczniów, ponieważ dowiedzieli się wielu ciekawostek oraz zapoznali  z innowacjami w gastronomii. Czekamy na kolejne edycje!

 //

On 16th March students from class 2a with their teacher ms Izabela Stoczkowska took part in the Culinary Mixer as part of the program for the Chief for Young Talents at the MAKRO Inspiration Academy. The workshop consisted of three blocks. The first was devoted to issues related to water sommelier. Mr Matias Glusman talked about good water quality in the restaurant. Ms Alicja Wierzbicka and Mr Józef Wojewódzki talked about beef farms with the QMP quality mark. The second block was led by Mr Piotr Zych and Wim Van Damme from La Petit Pecheur. They presented oysters, mussels and shell molluscs to the students and paid attention to appriopriate conditions of seafood transport. The last one was culinary show led by Mr Paweł Serafin, in which students could observe the preparation of seafood dishes. The workshops had a great educational value for students because they learned many interesting facts and learned about innovations in gastronomy. We are waiting for the next edition!