11 listopada

11 listopada 2017

 

Prezentacja11 listopada 2016

 

Prezentacja
11 listopada 2009

W dniu 10.11.2009 r. odbyła sie w szkole uroczycstość z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Uczniowie z klasy II H1 pod kierunkiem wychowawcy Pani Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej, wykonali program opracowany we współpracy z nauczycielem historii Panią Angeliką Figurską.

Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu rozpoczął się przygotowany program wprowadzający nas w temetykę święta. "Legiony to ...", "Rota ...", "Przybyli ułani..." pomogły nam przenieść się do tamtych lat.11 listopada 2008

11 listopada to symbol miłości ojczyzny, walki o wolność , symbol wiary i zwycięstwa. 11 listopada 1918 r. po 123 latach zaborów Rzeczpospolita Polska odzyskała niepodległość. Z okazji 90 rocznicy odzyskania niepodległości uczniowie klasy IIk i Ig1 pod kierunkiem pana profesora Tomasza Ładziaka przygotowali uroczysty apel, którego hasło przewodnie brzmiało ,,Pytasz się synu gdzie jest i jaka?”
Podczas apelu uczniowie przypomnieli najważniejsze wydarzenia z historii naszego kraju od rozbiorów do stanu wojennego, wszystko upiększając poezją patriotyczną, odśpiewaniem hymnu, a także pieśni ,,Mury” Jacka Kaczmarskiego.

Jeszcze jeden listopad do okna zapukał
Żółtych liści szelestem …. I znów nas odszukał
Nas, zapatrzonych w przeszłość. W dni klęski i chwały,
Które nam po przodkach w spuściźnie zostały –
tymi pięknymi słowami wiersza, Ewelina Myślińska z klasy Ik1, wprowadziła nas w nastrój, kiedy po latach zaborów i niewoli w 1918 roku nagle „wybuchła polska”.
W dniu 09. listopada 2007 roku, z okazji 89 rocznicy odzyskania niepodległości, cała nasza szkol aspołeczność uczestniczyła w uroczystym apelu, który pod kierunkiem artystycznym pani profesor Krystyny Mazurek przygotowała klasa Ik1.
Było dużo pięknej poezji patriotycznej, legionowskich piosenek, fragmentów wypowiedzi marszałka Józefa Piłsudskiego w wykonaniu uczniów. Na zakończenie usłyszeliśmy mocne słowa „Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta:
„Ojczyzna kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,
Mówi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym,
Aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas”.