2018-2012

Ślubowanie klas I 2018 // First graders take an oath 2018

15 października 2018 w naszej szkole było bardzo uroczyście. Klasy pierwsze złożyły ślubowanie a z okazji Dnia Edukacji Narodowej młodzież naszej szkoły życzyła wszystkiego co najlepsze pracownikom szkoły.  Na zakończenie tej uroczystej akademii część artystyczną przygotowała klasa 4f z wychowawcą p. Krzysztofem Sołtanem.

 //

On October 15, 2018  the first classes solemnly swore an oath and due to the National Education Day  the youth of our school wished all the best to the school's employees. At the end of  ceremony, the artistic part was prepared by class 4f with the form teacher Mr. Krzysztof Sołtan.
 Ślubowanie klas I 2017 // First graders take an oath 2017

Więcej  informacji ..... // For more information .....           

W piątek 13 października 2017 roku odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie uczniów klas1. Pani dyrektor Anna Chylińska złożyła życzenia zarówno nauczycielom jak i uczniom klas 1. W imieniu wszystkich uczniów naszej szkoły przedstawiciele samorządu podziękowali pani Elżbiecie Sądel za długoletnią pracę w naszej szkole. Podczas uroczystości został oficjalnie zakończony projekt realizowany w ramach WIE :”Od trudnego sąsiedztwa po wspólna przyszłość.”, a najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody. Część artystyczną – muzyczny quiz przygotowali uczniowie klas 2 i 3.Po wyrównanej walce drużyn uczniów i nauczycieli wygrali nasi uczniowie. Obu drużynom gratulujemy znajomości utworów muzycznych.

 //

 On 13 th October, 2017 National Education Day assembly and first grade students ’oath  took place. Our headteacher Ms Anna Chylińska offered her good wishes  to teachers and students. On behalf of all students attending our school Students’ Council representatives thanked Ms Elżbieta Sądel for her engagement and work in our school for many years. During the ceremony the project “ From a difficult neighbourhood to a common future” was officially completed and the best participants received the rewards. Artistic part – a music quiz was prepared by students from second and third classes. After a neck and neck competition our students” team won. Congratulations to both teams on their musical knowledge.Ślubowanie klas I 2016 // First graders take an oath 2016

W dniu 14.10.2016 r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas I. Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom. Zostali zaproszeni nauczyciele emerytowani, którzy przepracowali w naszej szkole wiele lat.
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas 2f, 4d, 4e, 4f,1h, 1d oraz samorząd szkolny. Klasy 4 przekazały poczet sztandarowy klasom 2.
Podczas uroczystości został oficjalnie zakończony projekt realizowany w ramach WIE: WIELOKULTUROWOŚĆ na MAJDAŃSKIEJ, a najlepsi uczestnicy otrzymali nagrody.

//

On 14th October 2016 - National Education Day an assembly took place in our school. Our principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers further motivation at work and satisfaction from the students` achievements, as well as, health and happiness. The retired teachers were also invited to the meeting.
During the event 4 graders handed over the school banner to their younger friends and 1st grade students swore an oath. After that students from classes 2f, 4d,4e,4f,1h,1d and Student`s Council presented an artistic show.
During the ceremony the project MULTICULTURE at MAJDAŃSKA was officially completed and the best participants received the rewards.

 
Ślubowanie klas I 2015 // First graders take an oath 2015

W dniu 14.10.2015 r odbył się apel z okazji Dnia Nauczyciela oraz ślubowanie klas I. Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy 2d oraz samorząd szkolny. Klasy 4 przekazały poczet sztandarowy klasom 3. Pani Dyrektor złożyła życzenia nauczycielom. Zostali zaproszeni nauczyciele emerytowani, którzy przepracowali w naszej szkole wiele lat.

//

On 14th October 2015 due to the National Education Day an assembly took place in our school. During the event 4 graders handed over the school banner to their younger friends and 1st grade students swore an oath. After that students from class 2d and Student`s Council displayed an artistic show. Our principal Ms Anna Chylińska wished all the teachers further motivation work and satisfaction of the students` achievements, as well as, health and happiness. Retired teachers were also invited to the meeting.Ślubowanie klas I 2014 // First graders take an oath 2014

W dniu 14.10.2014 r. odbyło się ślubowanie klas I.

//

On the 14 of October 2014 a ceremonial oath was sworn by the firstgraders.Ślubowanie klas I 2013 // First graders take an oath 2013

W dniu 14.10.2013 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbył się w naszej szkole apel, podczas którego uczniowie klas czwartych przekazali sztandar szkoły młodszym kolegom, a klasy pierwsze złożyły uroczyste ślubowanie. Zgromadzonym młodzież zaprezentowała część artystyczną, którą przygotowała pod opieką pani Krystyny Mazurek i pani Marii Szczygłów.

//

On the 14th of October 2013 due to the National Education Day an assembly took place in our school. During the event, fourth-graders handed over the school banner to their younger colleagues, and first-year pupils swore an oath. Afterwards, our youth, prepared by Ms Krystyna Mazurek and Maria Szczyglow, displayed an artistic show.Ślubowanie klas I 2012 // First graders take an oath 2012