2017-2012

Wielkanoc 2017 // Easter 2017

Dnia 11 kwietnia 2017 r. odbył się w naszej szkole apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel przygotowała młodzież z klas: 1e, 1f, 1h, 2f, 2de, 3f. Uczniowie przedstawili montaż słowno – muzyczny  dotyczący zwyczajów wielkanocnych. W czasie uroczystości zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy wzięli udział w różnych konkursach zorganizowanych w Dniu Otwartym Szkoły. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: T. Ładziaka, A. Chalhoub, A. Rosłonek, M. Szczygłów.

//

On 11th April 2017 an Easter meeting took place in our school. It was prepared by students from classes 1e, 1f, 1h, 2f, 2de, 3f. Students gave a performance about Easter customs. During the ceremony students who took part in various competitions organized on the Open School Day received some awards. Our teachers Mr Tomasz Ładziak, Ms Anna Chalhoub, Anna Rosłonek and Maria Szczygłów helped the students in preparing the performance.

 Wielkanoc 2016 // Easter 2016

"Ufnie i nieprzerwanie
zanoszę błaganie:
W swe Święte Zmartwychwstanie
z mroków życia ku światłom swym podnieś nas,
Chryste Panie." (J. Ruffer)
// "Confidently and continously
I make supplication:
In his Holy Resurrection
from the darkness of life toward the lights,
- raise us Christ." (J. Ruffer)

 


Dnia 23 marca odbył się apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy.

//

On 23rd March an Easter appeal took place in our school.

Dnia 22.03.2016r. nauczyciele przedmiotów zawodowych wraz z uczniami przygotowali wspaniałe spotkanie wielkanocne dla władz Pragi –Południe z dyrektorami przedszkoli i szkól dzielnicy.
Uczniowie mieli okazje zaprezentować swoje umiejętności nie tylko kulinarne, ale również z zakresu obsługi. Usłyszeliśmy wiele miłych i ciepłych słów od gości. Gratulacje dla nauczycieli i uczniów.

//

On 22nd March 2016 vocational subjects teachers together with their students prepared great Easter meeting for the authorities of Praga Południe district and for school and kindergarden principals. Students had the opportunity to present their culinary and service skills. There was a friendly atmosphere and we were pleased to hear words of praise. Congratulations to teachers and students!Wielkanoc 2015 // Easter 2015

Dnia 01kwietnia odbył się apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel przygotowała młodzież z klasy IIg.

Główną część uroczystości stanowiło przedstawienie pt. "Wielkanoc - święto zmartwychwstania". Scenariusz przedstawienia dotyczył zwyczajów związanych z przeżyciami Triduum Paschalnego. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: Anny Chalhoub, Anny Rosłonek, Jadwigi Szulc

//

On 1st April an assembly concerning Easter holiday took place in our school. It was prepared by students from class 2g.

The performance "Easter - Christ`s Resurrection" constituted the main part of the assembly. The script concerned the celebrations of Paschal Triduum.
The assembly was prepared by Ms Anna Chalhoub,Ms Anna Rosłonek and Ms Jadwiga Szulc.Wielkanoc 2014 // Easter 2014

Spraw niech serce moje nie stanie się nigdy kamieniem przywalającym Twoj grób.

//

Do not let my heart become a stone overturning your grave.

W poniedziałek, 14-go kwietnia odbył się w naszej szkole apel związany ze Świętami Wielkiej Nocy. Apel poprowadzili uczniowie z Samorządu Szkolnego: Agnieszka Niemyjska z kl. 3h i Patryk Całun z kl 2a. Główną część stanowił program słowno - muzyczny, który przygotowała młodzież z klas: 1h, 1g, 1g1, 1g2, 2g, 3k1. Zawierał on treści dotyczące nie tylko Świąt Wielkanocnych, ale też krótką wzmiankę o papieżu Janie Pawle II, z uwagi na jego kanonizację, która ma się odbyć 27 kwietnia 2014 r. Apel został przygotowany przy współpracy nauczycieli: A. Rosłonek, J. Paszkiewicz, U. Kowalczyk. Na uwagę zasługują uczennice, które zaśpiewały kilka piosenek związanych z tematyką świąteczną. Dekorację do prezentowanych treści słowno - muzycznych stanowiły pisanki wykonane własnoręcznie przez uczniów naszej szkoły.

//

On Monday the 14th an appeal concerning Easter took place in our school. The event was conducted by pupils from Student’s council: Agnieszka Niemyjska from class 3h and Patryk Całun from class 2a. The main artistic part was prepared by youth from classes: 1h, 1g, 1g1, 1g2, 2g, 3k1. It consisted of not only Easter focused information, but also a short reference to John Paul II who will be canonized on the 27th of April. The appeal was prepared with a great help of our teachers: A. Rosłonek, J. Paszkiewicz, U. Kowalczyk. We should also acknowledge our pupils for singing Easter songs and preparing painted eggs decorations.Wielkanoc 2013 // Easter 2013

Dnia 27.03.2013r. odbył się apel z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

//

On the 27th of March 2013 the appeal concearning Easter took place at our school.Wielkanoc 2012

Dnia 04.04.2012r. odbył się apel z okazji Świąt Wielkiej Nocy.