2014-2010

Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2013/2014 // School year ends for ZSZ 2013/2014

Dnia 13 Czerwca odbyło się zakończenie roku klas III ZSZ.

//

On the 13th of April graduation day in ZSZ took place in our school.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2012/2013 // School year ends for ZSZ 2012/2013

14 czerwca br. mury naszej szkoły opuścili absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 20 im. prof. S. Bergera.
W uroczystości wzięli udział: Dyrekcja, nauczyciele oraz kończący naukę w naszej Szkole uczniowie klas 2A i 3C. Absolwenci pożegnali się ze Szkołą słowami:
„Chciałbym kiedyś tu powrócić. Chciałbym kiedyś tu zapukać. Porozglądać się dookoła. By dzisiejszy dzień odszukać”.
Podczas części oficjalnej Dyrekcja życzyła młodzieży szczęścia i wytrwałości w dorosłym życiu. Złożyła również serdeczne podziękowania nauczycielom i wychowawcom za trud włożony w edukację absolwentów.

//

On the 14th of June 2013 graduates of Prof. S. Berger's ZSZ no. 20 left walls of our school.
The event witnessed participation of: school's authorities, teachers and graduating pupils from classes 2A nad 3C. Graduates said goodbye school with words:
"I wish to return here. I wish to knock here someday. To look around. To find today's day."

During the official part, the school authorities wished the youth luck and perseverance in their adult life, as well as, acknowledged all teachers and form teachers for their hard labour put in eduation of our graduates.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2011/2012

Dnia 15.06.2012r. odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej z klas II A - zawód Kucharz małej gastronomi i III C - zawód Cukiernik.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2010/2011

Dnia 10.06.2011r. odbył się apel na którym żegnaliśmy uczniów ostatnich klas Zespołu Szkół Zawodowych.
Klasa III C - zawód cukiernik, klasy II A i II B - zawód kucharz małej gastronomii.Zakończenie roku szkolnego dla klas ZSZ 2009/2010

Dnia 18.06.2010r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2009/2010 dla uczniów z klasy III ZSZ .