Sanepid

Sanepid 2018/2019 // Sanitary and Epidemiological Station 2018/2019

21 września 2018r. grupa technologiczna klasy 2e pod opieką Pani Beaty Pręgowskiej zwiedzała wystawę „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia” i uczestniczyła w lekcji na temat rozpoznawania grzybów w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej przy ulicy Nowogrodzkiej 82. Polecamy!

//

On  September 21, 2018 technological group of class 2e with the teacher Mrs. Beata Pręgowska visited the exhibition "Meet the mushrooms - avoid poisoning" and participated in the lesson on the recognition of fungi in the Provincial Sanitary and Epidemiological Station at 82 Nowogrodzka Street. We highly recommend it!

  Sanepid 2016/2017 // Sanitary and Epidemiological Station 2016/2017

30 września 2016r. klasa 2de pod opieką wychowawczyni odwiedziła Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Warszawie przy ul. Żelaznej 79 i wzięła udział w lekcji połączonej ze zwiedzeniem wystawy pt. „Poznaj grzyby – unikniesz zatrucia”.

//

On 30th September 2016 class 2de with their teacher visited the Regional Sanitary-Epidemiological Station in Warsaw at 79 Żelazna Street and took part in a lesson combined with visiting the exhibition "Explore mushrooms - avoid poisoning".Sanepid 2013/2014 // Sanitary and Epidemiological Station 2013/2014

Dnia 27.09.2013 uczniowie naszej szkoły tj. klasa 2g1 wraz z p. Krzysztofem Sołtanem byli na wycieczce do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i uczestniczyli w prelekcji "Bezpieczne grzybobranie", oraz zwiedzili wystawę grzybów.

//

On September 27th the students from class 2g1 supervised by Mr Krzysztof Sołtan were on a trip to a Sanitary and Epidemic Station in Warsaw. They listened to a lecture “Safe mushroon-picking” and visited the exhibition of mushroons.Sanepid 2012/2013 // Sanitary and Epidemiological Station 2012/2013

W dniu 24.09.2012r. klasa II g była w Wojewódzkiej Stacji Sanepidu na wystawie poświęconej grzybom jadalnym i trującym.
Młodzież zapoznała się ze świeżymi gatunkami grzybów jadlanych i ich trującymi odpowiednikami oraz zasadmi zbierania grzybów.

//

On 24.09.2012 class 2g visited Sanitary and Epidemiological Station where an exhibition of poisonous and edible mushrooms was on display. Our youth could see and get acquainted with fresh edible mushrooms, their poisonous equivalents as well as learn rules and techniques of gathering them.

 

W dniu 20 września 2012r. odbyła się wycieczka do Wojewódzkiej Stacja Sanitarno- Epidemilogicznej w Warszawie przy ul. Żelaznej na wystawę Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia.

//

On the 20th of September class IIg1 visited Sanitary and Epidemiological Station in Żelazna st. to see the exhibition "Know the muskrooms - avoid poisoning"

Sanepid 2011/2012 // Sanitary and Epidemiological Station 2011/2012

"Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia"
W dniu 15 września 2011 ucznowie klasy II K i II K1 pod opieką Pani Haliny Litwiniuk - Gierwatowskiej i Pani Hanny Maj, byli na wystawie pod tytułem "Poznaj grzyby - unikniesz zatrucia" zorganizowanej przez Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Woj. Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wspólnie z Lasami Państwowymi.
Młodzież poznała grzyby jadalne i trujące oraz wysłuchała wykładu, jak rozróżnić grzyby trujące od jadalnych, na jakie cechy budowy grzybów zwrócić uwagę, aby nie popełnić błędów.
Każdy uczestnik otrzymał kieszonkowy atlas grzybów.