Uczniowie

Trening UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Zajęcia te dotyczyć będą obszarów umiejętności życiowych w tym: rozwoju osobistego, adekwatnej oceny własnych talentów, stawiania celów i ich realizacji, odkrywanie "wysp kompetencji", rozwiązywania problemów (umiejętności komunikacyjne, budowanie porozumienia, zarządzanie konfliktem), rozwoju umiejętności pracowniczych (umiejętność pracy w grupie, etyka pracy).

1 grupa: 1g2, 1g3
sala 101 czwartek godz. 7;10 – 8;40 16.05. 23.05. 13.06. 20.06. sobota 25.05. godz. 13;00 - 14;30

2 grupa: 1g1, 1g
sala 101 sobota godz. 9;00 – 13;00 25.05. 08.06.

3 grupa: 1h, 1h1, 2h
sala 101 piątek godz. 14;20 – 16;35 14.06. 21.06., i sala 102 sobota 15.06. godz. 8;00 - 11;00

DORADZTWO ZAWODOWE

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących dalszej drogi edukacyjno-zawodowej uwzględniającej indywidualne predyspozycje i zainteresowania oraz edukacja w zakresie wchodzenia i poruszania się na rynku pracy. Na zajęciach poruszone zostaną zagadnienia związane m.in. z określaniem osobistych oczekiwań edukacyjnych i zawodowych, wyborem profilu pracy zgodnego z indywidualnymi predyspozycjami i zdolnościami, zasadami poruszania się na rynku pracy, aktualnymi uwarunkowaniami i trendami lokalnego rynku pracy, zasadami tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacją i metodami ubiegania się o pracę.

Dla uczniów biorących udział w zajęciach zakupione zostaną indywidualne planery Kariery – multimedialne narzędzie do tworzenia własnego IPD ułatwiającego zaplanowanie kariery.

sala 101 soboty godz. 9;00 – 13;00 - 15.06. 22.06.

Zajęcia organizowane będą w ciekawy sposób, z uwzględnieniem różnorodnych form i metod pracy, a także przekazywanych treści. Cechować będzie je klimat twórczych poszukiwań. Zadaniem prowadzącego koło będzie inspirowanie i kierowanie rozwojem ucznia, jego zdolnościami i zainteresowaniami.

"SZEF KUCHNI"

"CUKIERNIK"

"CATERING"

"HOTELARZ"

"JĘZYK OBCY BRANŻOWY"

 

Grupa I

Grupa II

Grupa III

 


"MARKETING W GASTRONOMII I PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY"

Grupa I

Grupa II

"ESTETYKA KULINARNA"

Grupa I

Grupa II

"ESTETYKA WNĘTRZA"

Zajęcia odbyły się 27-28 września dla klas hotelarskich biorących udział w projekcie.

"ZORIENTOWANIE NA KLIENTA, PRODUKT, PROCESY PRODUKCYJNE I TECHNOLOGICZNE"

"TECHNOLOGIA GASTRONOMICZNA"

Grupa I

Grupa II

Grupa I i II

Zorganizowane kursy mają wyposażyć uczniów w dodatkowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe, co pozwoli zwielokrotnić ich szanse na rynku pracy.

BARISTA

Szkolenie odbyło się:
20.06.2014
22.06.2014


SOMMELIER

Szkolenie odbyło się:
06.06.2014 od 15:00-20:00 - III grupa
15.06.2014 od 08:00-13:00 - III grupa

15.06.2014 od 13:00-18:00 - IV grupa
16.06.2014 od 15:00-20:00 - IV grupa

17.06.2014 od 15:00-20:00 - V grupa
18.06.2014 od 15:00-20:00 - V grupa


ProHOTT

Szkolenie z programu hotelowego ProHOTT odbyło się 20-21 września dla klas hotelarskich biorących udział w projekcie.