RODO

Informacje dotyczące RODO

 

DOKUMENTY RODO
W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Zespole Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Warszawie, stosuje się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dz. Urz. UE L z dn. 4 maja 2016 r. z późn. zm. dalej jako RODO) i innych obowiązujących przepisów z zakresu ochrony danych osobowych oraz nie naruszało praw i wolności osób, których dane osobowe przetwarzane są przez szkołę.

 

Informujemy, że:
Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich z siedzibą w Warszawie (04-110), ul. Majdańska 30/36, tel.: (22) 810 04 89, adres e-mail: zsgh@eduwarszawa.pl.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Adam Kozakiewicz.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:  iod.zsgh@eduwarszawa.pl

 

Więcej informacji na temat przetwarzania danych znajduje się w Informacjach o przetwarzaniu danych (klauzulach informacyjnych):

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w monitoringu wizyjnym

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kandydatów do pracy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczniów i rodziców

Informacja o przetwarzaniu danych osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej