Kontakt

Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa

NIP: 1131960511
REGON: 000680549

 

e-mail: zsgh@eduwarszawa.pl

telefon/fax (+48 22) 810 04 89
Dyrektor Szkoły - Anna Chylińska, Sekretariat Szkoły

Anna Chylińska dyrektor@chmura.zsgh.edu.pl


telefon: (+48 22) 810 88 67
Wicedyrektor Szkoły - Urszula Augustyniak, kierownik gospodarczy

Urszula Augustyniak wicedyrektor@chmura.zsgh.edu.pl


telefon: (+48 22) 810 88 87
Kierownik szkolenia praktycznego - Dobrosława Kowalska, pokój nauczycielski

Dobrosława Kowalska kierownik.praktyk@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

Numer konta do wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. - Dokumenty do pobrania

Nr konta 81 1030 1508 0000 0005 5089 7016

Numer konta Rady Rodziców

Nr konta:  97 2490 0005 0000 4530 5645 7671