UCZNIOWIE

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera

 

Technik hotelarstwa po Szkole podstawowej

po Gimnazjum

  

 

 

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznychpo Szkole podstawowej

po Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

 

 

 Kucharz


po Szkole podstawowej

po Gimnazjum

 

 

 

 

 

 

Cukiernik


po Szkole podstawowej


 

po Gimnazjum