UCZNIOWIE

Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie nr 2 im. prof. Stanisława Bergera

 

Technik hotelarstwa 

 

   

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych 

 

 

  

 

 

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 20 im. prof. Stanisława Bergera

 

 

 Kucharz


 

 

 

 

 

 

Cukiernik