Tusz do paki

Tusz do paki // Ink to the pack

Nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej Tusz do Paki, która polega na zbieraniu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucaniu ich do specjalnie przygotowanego kartonika wrzutowego . Zebrane tusze trafiają do recyclingu, a część uzyskanych środków jest przekazywana schroniskom podległym Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami.

Our school takes part in the “Ink to the pack” charity event, which consists in collecting used inks from inkjet printers and throwing them into a specially prepared drop box. The collected printer inks are recycled, and some of the funds are transferred to animal shelters subordinate to the Animal Care Society.