KANDYDACI

PROCEDURA PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW PODCZAS REKRUTACJI
w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Warszawie
przy ul. Majdańskiej 30/36

 

 Informacje dotyczące rekrutacji 2020/2021

 

WYKAZ PRZYCHODNI  Pismo Biura Edukacji// ZASADY REKRUTACJI - 2020/2021r.

dla kandydatów do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich

Komunikat MEN w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych

 


HARMONOGRAM REKRUTACJI do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich na rok szkolny 2020/2021.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ucznia szkoły podstawowej

 


Zgodnie z Zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie przyjmowania uczniów i słuchaczy do publicznych szkół i ponadgimnazjalnych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2020/2021 kandydaci do oddziałów klasy pierwszej w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, oprócz podania, składają także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonych zawodach.


Kandydaci do techników i branżowej szkoły I stopnia mogą bezpłatnie wykonywać badania lekarskie w przychodniach medycyny pracy wyłonionych w postępowaniu konkursowym przez Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku.

 

Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy opublikował wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół: 

1. Informacje do rodziców uczniów i kandydatów do szkół ponadpodstawowych są dostępne na stronie: https://mwomp.pl/ badania-uczniow-wykonywane- przez-mwomp-w-2016-roku/

2. Wykaz placówek realizujących badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia jest dostępny pod linkiem https://mwomp.pl/badania-dla-kandydatow-do-szkol-ponadpodstawowych-lub-wyzszych-i-na-kwalifikacyjne-kursy-zawodowe-uczniow-tych-szkol-studentow-sluchaczy-kwalifikacyjnych-kursow-zawodowych-oraz-uczestnikow-studiow/

 


SKIEROWANIA na BADANIA LEKARSKIE można odbierać od dnia 15.06.2020r. dla kandydatów z I wyboru w SEKRETARIACIE SZKOŁY w godz. 10:00 - 15:00. 

(Orzeczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie składamy do sekretariatu do 18.08.2020r. do godz. 15:00)

 

Informacje osobowe o uczniu": pobierz

Składamy w sekretariacie do 18.08.2020r. wraz z oryginałem świadectwa, wyników testów szkoły podstawowej, zaświadczenie lekarza medycyny pracy i 2 zdjęciami.

Kandydaci do klas I w ZSGH proszeni są o dostarczenie KART ZDROWIA ucznia z gimnazjum, szkoły podstawowej (wrzesień 2020r.).

Informacje na temat rekrutacji uzupełniającej

Podanie-Rekr.Uzupełniająca.docxZgodnie ze swoją tradycją i doświadczeniem szkoła kształci w:

 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE nr 2
im. prof. Stanisława Bergera

 

Kształcenie trwa 5 lat i daje możliwość przystąpienia do egzaminu maturalnego i kontynuacji kształcenia na uczelniach wyższych.

 

TECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli jesteś kulturalny, uśmiechnięty i lubisz uczyć się języków, wybierz zawód hotelarza.
Daje on możliwości kontaktu z ,,wielkim światem”. W swojej pracy możesz spotkać prezydentów, prawdziwych królów i królowe, a także ulubione gwiazdy muzyki czy sportu. Wszystko jest możliwe. Poza pracą w obiektach hotelarskich takich, jak: hotel, motel, pensjonat możesz pracować na kempingu, w schronisku młodzieżowym czy tak modnym ostatnio hostelu. Wiedza hotelarska wszędzie się przyda. Jeśli lubisz podróże, możesz pływać na statkach świadczących usługi hotelarskie lub w niedalekiej przyszłości będziesz mógł przyjmować gości w hotelu na orbicie ziemskiej lub w kosmosie.

Kierunek przygotowuje absolwenta do wykonywania zadań zawodowych takich, jak:

 • prowadzenie działalności promocyjnej, 
 • sprzedaż usług hotelarskich, 
 • rezerwowanie usług hotelarskich, 
 • wykonywanie prac związanych z obsługą gości.

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Najbardziej uniwersalny kierunek kształcenia gastronomicznego.

Daje szerokie możliwości zatrudnienia w charakterze:

 • specjalisty ds. zdrowego żywienia,
 • kierownika zakładu gastronomicznego,
 • managera,
 • technologa żywienia, 
 • dietetyka, 
 • organizatora przyjęć okolicznościowych,
 • organizatora cateringu,
 • kelnera,
 • sommeliera (kelnera od win),
 • kucharza,
 • intendenta w zakładach żywienia zbiorowego, 
 • a także przy dystrybucji profesjonalnego sprzętu gastronomicznego lub w hurtowniach i dużych marketach spożywczych.

Gwarantowana satysfakcja pracy w zawodzie w kraju i za granicą. Sukcesy kulinarne są w zasięgu Twoich możliwości!

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA nr 20  im. prof. Stanisława Bergera

od 01.09.2017r.

 

Kształcenie trwa 3 lata i  daje możliwość uzyskania zawodu i możliwość dalszego kształcenia.

 

KUCHARZ

Dobry kucharz jest artystą. Sam talent i twórcza inwencja to nie wszystko. U podstaw sukcesu leży solidna wiedza z zakresu gastronomii.

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach. Planuje i organizuje pracę w kuchni.

Absolwent może pracować w:

 • hotelach,
 • restauracjach,
 • w wielu publicznych miejscach żywienia - na statkach, promach, w pociągach pasażerskich, domach prywatnych.

CUKIERNIK

Jeśli masz wyobraźnię i jesteś pomysłowy, masz zdolności manualne, zapraszamy Cię do nauki w zawodzie cukiernik!
Praca cukiernika polega przede wszystkim na produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walorami smakowymi powinny również posiadać walory wizualne.

Podczas nauki w szkole uczeń powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych,
 • sporządzanie półproduktów cukierniczych,
 • sporządzanie gotowych wyrobów cukierniczych,
 • dekorowanie wyrobów cukierniczych.

 

Uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w renomowanych warszawskich zakładach HoReCa.