Technik hotelarstwa

OFERTA EDUKACYJNA w zawodzie TECHNIK HOTELARSTWA 

TECHNIKUM GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE nr 2 im. prof. Stanisława Bergera

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

- prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich;
- rezerwowania usług hotelarskich;
- wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
- przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
- przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
- przyjmowania i realizacji zamówień na usługi hotelarskie;
-organizowania usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

 

Przedmioty w zakresie rozszerzonym - do wyboru

Języki obce: angielski, geografia

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1.Podstawy hotelarstwa
2.Organizacja pracy w recepcji
3.Organizacja pracy służby pięter
4.Organizacja usług żywieniowych
5.Marketing usług hotelarskich
6.Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego
7.Język angielski zawodowy

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1. Pracownia organizacji pracy w hotelarstwie
2.Pracownia obsługi konsumenta
3.Pracownia obsługi informatycznej

 

Miejsca odbywania praktyk:

1.Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiotach zapewniających rzeczywiste warunki pracy, właściwe dla nauczanego zawodu, w wymiarze 4 tygodni w klasie trzeciej oraz zajęć praktycznych raz w tygodniu, w hotelach klasy De Lux, w klasie drugiej.
2.Jakość świadczonych usług, profesjonalizm oraz możliwości realizowania się uczniów są priorytetem w wyborze obiektów do odbywania praktyk zawodowych.
3.Uczniowie decydują, w którym z dostępnych obiektów chcą odbywać praktyki.
4.Uczniowie klas III mają możliwość odbywania zagranicznych praktyk i staży w Hiszpanii.
5. Współpracujemy z firmami hotelarskimi z Warszawy i okolic.

 

Perspektywy zatrudnienia

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla Gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje. Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa.

 

Znajdzie pracę w Polsce i na obszarze Unii Europejskiej jako:

 • technik hotelarstwa
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik biurowy
 • pracownik biura podróży
 • pracownik informacji turystycznej
 • recepcjonista
 • steward, stewardessa
 • pilot wycieczek
 • przewodnik turystyczny
 • inspektor piętra hotelowego
 • bufetowy – barman

 

MIEJSCA PRACY:

 • hotele i inne obiekty hotelarskie
 • restauracje
 • ośrodki wypoczynkowe
 • zakłady uzdrowiskowe
 • agroturystyka
 • biura i agencje turystyczne
 • ośrodki informacji turystycznej
 • branżowe organizacje, fundacje i stowarzyszenia
 • organy administracji państwowej odpowiedzialnej za promocję turystyki
 • własna działalność gospodarcza

Cechy człowieka, pożądane w pracy hotelarza pięknie ilustrują słowa Janusza Korczaka:

„Być człowiekiem znaczy posiadać kryształową moralność, nieograniczoną tolerancyjność, do pasji posuniętą pracowitość, dążyć do ciągłego uzupełniania swego wykształcenia, pomagać innym’’.
W hotelarstwie dominuje relacja człowiek - człowiek i najważniejszym podmiotem jest "Gość". Prawdziwy hotelarz powinien kierować się zasadami savoir vivre'u, którego podstawowymi zasadami są:

 • uśmiech,
 • uprzejmość,
 • życzliwość,
 • punktualność,
 • dyskrecja,
 • lojalność,
 • grzeczność.

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

 

Co po technikum?

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych.

Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje w szkołach policealnych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Procedura zdobywania uprawnień zawodowych

W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w dwóch kwalifikacjach. 

Pierwszy egzamin T.11 może zostać przeprowadzony pod koniec III klasy, zaś drugi T.12 w styczniu-lutym klasy IV. Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie.

Gdy uczeń zda wszystkie egzaminy i ukończy szkołę, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik hotelarstwa, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej.