Matura

Informacje dla maturzystów // Information for four-graders

Harmonogram matury 2021

 

NOWA podstawa programowa // NEW syllabus

 

Rozporządzenie  MINISTRA EDUKACJI i NAUKI

Załącznik nr 2 - Wymagania egzaminacyjne dotyczące egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego 2021
//
Information about the matura exam 2021

 

 Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych 2021

//
Statement about extra materials 2021

 

Informacje dla abiturientów i absolwentów technikum, egzamin maturalny maj 2021 
Materiały i przybory na egzamin maturalny

Absolwenci naszej szkoły mogą składać deklaracje maturalne na egzamin w roku szkolnym 2020- 2021 także w formie elektronicznej (przesłane w e-mailu na adres: praktyka_zawodowa@zsgh.edu.pl). Każda osoba, która prześle drogą elektroniczną deklarację, otrzyma potwierdzenie odebrania dokumentu wraz przypomnieniem o konieczności sprawdzenia, czy ma obowiązek wniesienia opłaty za egzamin/y.
Przypominamy, że absolwent ma obowiązek wniesienia opłaty za każdy egzamin, do którego przystępuje po raz trzeci. Obowiązek opłaty dotyczy także osób, które zamierzają przystąpić do egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym – tego samego, który zadeklarowali w poprzednich latach, ale nie przystąpili do niego.