Harmonogram

HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Lp
Data praktyk
klasa
Godzin/dz
liczba dni
1
07.09.2020 – 02.10.2020
3d, 3e, 3h
8
20

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

Lp
Data praktyk
Klasa
liczba godzin
1 PONIEDZIAŁEK 3c/p c-6
p-7
2a 4,5
2d 6
2dp 6
2 WTOREK 2ap 5
2h 5
2hp 5
3c/p c-6
p-7
3 ŚRODA 1ap 5
2ap 5
2e 6
2ep 6
4 CZWARTEK 1cp 5
2c 7
2cp 7
2a 4,5
3a 6
5 PIĄTEK 1cp 5
2c 7
2cp 7
3a 6

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021 

  • 11.11.2020 r. (środa) - dzień świąteczny
  • 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r. – zimowa przerwa świąteczna
  • 01–03.01.2021 r. (piątek), 06.01.2021 r. (środa) - dzień świąteczny
  • 18.01.2021 r. –31.01.2021 r. – ferie zimowe
  • 01. 04. - 06.04.2021 r. – wiosenna przerwa świąteczna
  • 03.05.2021 r. (poniedziałek), 03.06.2021 r. - dzień świąteczny
  • Zwolnienia ucznia z praktycznej nauki zawodu, inne niż wynikające z choroby, będą potwierdzone w dzienniczku lub przesłane pocztą elektroniczną przez kierownika szkolenia praktycznego.
  • Oceny z zajęć praktycznych za miesiąc czerwiec proszę dostarczyć wraz z informacją: „Uczeń rozliczył się z zakładem pracy”, pieczątka i podpis.

 

Terminy zwrotu dzienniczka praktyk obowiązujące w 2020/2021 

Lp Miesiąc zajęć praktycznych Termin zwrotu dzienniczka
1 WRZESIEŃ do 07.10.2020 r.
2 PAŹDZIERNIK do 06.11.2020 r.
3 LISTOPAD do 07.12.2020 r.
4 GRUDZIEŃ do 08.01.2021 r.
5 STYCZEŃ do 08.02.2021 r.
6 LUTY do 08.03.2021 r.
7 MARZEC do 13.04.2021 r.
8 KWIECIEŃ do 10.05.2021 r.
9 MAJ do 07.06.2021r.
10 CZERWIEC do 15.06.2021 r. ocena oraz INFORMACJA O ROZLICZENIU UCZNIA Z PRACODAWCĄ