Organy Samorządu Uczniowskiego

  • Radna Młodzieżowej Rady Dzielnicy Praga-Południe

 

Mikołaj Płoński

 

 
  • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Tomasz Ładziak tomasz.ladziak@chmura.zsgh.edu.pl


Zastępca Opiekuna Samorządu Arkadiusz Butor arkadiusz.butor@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

  • Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Patryk Mastalerz przewodniczacy.samorzadu@chmura.zsgh.edu.pl

 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Marta Gródek

 

Olga Sobieraj

 

 Wiktoria Szczęsna

 

  • Rzecznik Praw Ucznia 

Anna Rosłonek anna.roslonek@chmura.zsgh.edu.pl