Kontakt

Najlepsza w Polsce szkoła
Od Karpat do Gdańska
Gastronomiczno-Hotelarska,
Warszawa, MAJDAŃSKA.

Wybitnie przyszłościowa
Jest branża hotelowa!
Gastronom? Hotelarz?

Dobrze wybierasz!
Szanse polskiej ekonomii
W hotelarstwie, Gastronomii!

Po tej szkole masz szans wiele:
Cukiernie, Restauracje, Hotele...
...Ach, być hotelarzem...
U nas spełnianie marzeń!

Dobrze być cukiernikiem
Pewnikiem, chcesz mądrze
I z szykiem zostać cukiernikiem.
Pośród zawodów stu, najlepsze są tu.

Po tej szkole rodacy
Nie ma problemów w pracy
Masz rację chłopie
Ta szkoła jest na topie.

 
Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich

ul. Majdańska 30/36
04-110 Warszawa

NIP: 1131960511
REGON: 000680549

 

e-mail: zsgh@eduwarszawa.pl

telefon/fax: (+48 22) 810 04 89
Dyrektor Szkoły - Anna Chylińska, Sekretariat Szkoły

Anna Chylińska dyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

 

telefon: (+48 22) 810 88 67
Wicedyrektor Szkoły - Urszula Augustyniak, Kierownik gospodarczy

Urszula Augustyniak wicedyrektor@chmura.zsgh.edu.pl

 

telefon: (+48 22) 810 88 87
Kierownik szkolenia praktycznego - Dobrosława Kowalska, Pokój nauczycielski

Dobrosława Kowalska kierownik.praktyk@chmura.zsgh.edu.pl

 

Numer konta do wpłat na duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych. - Dokumenty do pobrania

Nr konta: 81 1030 1508 0000 0005 5089 7016

Numer konta Rady Rodziców

Nr konta:  97 2490 0005 0000 4530 5645 7671

 

 

DYREKTOR

Anna Chylińska

 

WICEDYREKTOR

 Urszula Augustyniak

 

KIEROWNIK SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO

Dobrosława Kowalska

 

 


Recepcja

W trakcie całodziennego dyżuru pełnionego podczas pracy szkoły będzie wykorzystywana wiedza praktyczna z przedmiotu „Organizacja pracy w recepcji” na szczeblach klasy pierwszej, drugiej i trzeciej a mianowicie: przyjmowanie gości odwiedzających nasz szkołę, przekazywanie informacji nauczycielom, informowanie kierownika administracyjnego o zaistniałych usterkach w klasach, na terenie szkoły i wokół niej, promowanie i przekazywanie informacji o kierunkach kształcenia i ofercie edukacyjnej szkoły.

Uczniowie na stanowisku recepcyjnym ćwiczą również wiedzę zdobytą podczas zajęć z przedmiotu „Pracownia obsługi informatycznej w hotelarstwie”. Zadaniem uczniów jest: rejestracja gości, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz sporządzenie notatki służbowej w edytorze tekstu z każdej rozmowy, wysyłanie i odbieranie maili przez program Outlook Express, sporządzanie sprawozdania w edytorze tekstu, które wysyłane jest mailowo do opiekunów recepcji, archiwizowanie dokumentów, sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego, w celu przekazania stanowiska. Uczniowie przygotowują również pisma takie jak upoważnienia i zaświadczenia. Pisma przygotowywane są nie tylko w edytorze tekstu ale również pisane ręcznie na papierze. Oprócz tego do zadań na stanowisku recepcyjnym należy pozostawianie wiadomości w wersji dźwiękowej dla zmiany w dniu następnym oraz tworzenie dokumentów przy użyciu korespondencji seryjnej.

Uczniowie wykorzystują również wiedzę zdobytą na innych przedmiotach zawodowych i ogólnokształcących. Zadaniem recepcjonistów jest odpowiadanie każdego dnia na wiadomości e-mail przesłane w języku angielskim i niemieckim, współpraca z nauczycielami przygotowującymi uczniów do pracy w dziale „Restauracja” i „Fitness”, oraz obsługa gościa VIP w ramach realizacji ścieżki edukacyjnej „Concierge”.
Od momentu pierwszego dnia pracy recepcja jest aktywnym sercem naszej szkoły.