Powstanie w Getcie ...

Rocznica Powstania w Getcie Warszawskim // Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising

Dn 19.04.15r. uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody 72 Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim, zorganizowane przez Muzeum Historii Żydów Polskich. Nauczyciele historii kilka dni wcześniej przeprowadzili w klasach pierwszych lekcję "Dymy nad gettem". Naszym zadaniem było wykonanie również papierowych żonkili, które zostały wręczone w tym dniu przechodniom na ulicach Warszawy.

//

On 19th April 2015 students of our school took part in the celebrations of 72nd Anniversary of Warsaw Ghetto Uprising, organized by the Museum of History of Polish Jews. A few days before that, history teachers gave a lesson "Smoke over ghetto" in all first classes.We also prepared paper daffodils which were handed out to the passers-by on the streets of Warsaw.