Działamy na sportowo

Działamy na sportowo // Our sports activities

W dniu 5.09 wrzesnia na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyła się II edycja programu W-F z klasą z udziałem Ministra Sportu i Turystyki Andrzeja Biernata oraz Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik- Rostkowskiej. Szkołę naszą na konferencji reprezentował nauczyciel W-F Stanisław Pawelec. Celem programu W-F z klasą organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej / CEO/ jest wspieranie nauczycieli w rozwijaniu kultury fizycznej uczniów oraz wypracowanie pomysłów na nowoczesne i ciekawe lekcje wychowania fizycznego, które zachęcą uczniów do większej aktywności na zajęciach.

//

The 2nd edition of 'PE with class' program took place on the 5th of Sept. at the National Stadium in Warsaw. Minister of National Education Mrs. Joanna Kluzik-Rostowska together with Minister for Sports and Tourism Andrzej Biernat were among the participants.

Our school was represented by Mr. Stanisław Pawelec, a PE teacher. This program was organised by Centre For Citizenship Education with the view to promote physical culture and create new interesting ideas for modern PE lessons - which would encourage pupils to be more active during class.