DKMS

DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2019// DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2019

W dniu 11 marca 2019 r. w naszej szkole odbyła się akcja (we współpracy z fundacją DKMS) pozyskiwania dawców szpiku kostnego. Dzięki takim akcjom możemy pomóc osobom chorującym na białaczkę! Dziękuję za udział! Koordynator szkolny: Monika Aumüller.

//

On 11th March 2019, there was a bone marrow donor campaign in our school (in cooperation with the DKMS foundation). Thanks to such actions, we can help people suffering from leukemia! Thanks for your participation! School coordinator: Monika Aumüller.

 

 DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2018// DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2018

25.04.2018 r. odbyła się akcja rejestracji dawców szpiku kostnego we współpracy z fundacją DKMS. Rejestrację poprzedziło spotkanie z Panią Mileną Malinowską, która opowiedziała uczniom naszej szkoły o swoich doświadczeniach w walce z chorobą. Dziękujemy za udział w akcji! Koordynatorzy szkolni: Artur Więcierzewski, Monika Aumüller.

 //

On 25th April 2018 an action was taken to register bone marrow donors in cooperation with the DKMS foundation.The registration was preceded by a meeting with Ms Milena Malinowska who told the students about her experience in the fight against the disease. Thank you for participating in the campaign! School coordinators: Artur Więcierzewski and Monika Aumuller.

 DKMS WSPÓLNIE PRZECIW BIAŁACZCE!! 2017 // DKMS TOGETHER AGAINST LEUKEMIA!! 2017

"I Ty możesz uratować komuś życie"
W ramach kampanii "Komórkomania" we współpracy z fundacją DKMS w naszej szkole po raz drugi odbyła się akcja podczas której można było zarejestrować się jako potencjalny dawca krwiotwórczych komórek macierzystych. Ponadto przed akcją odbyło się spotkanie z Panią Mileną Milanowską która opowiedziała uczniom o swojej walce z chorobą.. wygraną!

//

"You can save someone`s life"
As part of "komórkomania" campaign, in cooperation with the DKMS Foundation, our school has for the second time been able to register as a potential donor of hematopoietic stem cells. Before the action there was a meeting with Ms Milena Milanowska who told the students about her struggle with the disease and she won !

 
I Ty możesz uratować komuś życie! Zostań potencjalnym Dawcą komórek macierzystych.


W Polsce, co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Dla wielu chorych jedyna szansą na życie jest przeszczepienie szpiku lub komórek macierzystych od niespokrewnionego Dawcy. I Ty możesz uratować komuś życie rejestrując się, jako potencjalny Dawca. Zajmuje to tylko chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi orz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA: WWW.DKMS.PL


W przypadku pytań opiekunem inicjatywy jest Pani: Monika Aumüller.

//


You can save somebody`s life. You can become stem cell donor.


In Poland, every hour somebody finds out that has leukemia - blood cancer. For many people the only chance for life is marrow transplant or stem cell transplant from unrelated donor. You can save somebody`s life by registering as a potential donor.It takes only a while, you have to make a medical interview, fill in a form and take a swab from the lining of the cheek.

REGISTER YOURSELF WWW.DKMS.PL


If you have any questions Ms Monika Aumuller is responsible for the initiative.