Działania profilaktyczne

Działania profilaktyczne 2019/2020 // Preventive measures 2019/2020

Znamię! Znam je? to program edukacyjny skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych, a jego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy  z zakresu profilaktyki czerniaka. Obecnie, pomimo wielu akcji profilaktycznych, czerniak stanowi nadal problem społeczny i jest główną przyczyna zgonów z powodu nowotworów złośliwych skóry. W Polsce rocznie odnotowuje się ok. 3.000 przypadków nowych zachorowań na czerniaki, dlatego inicjatywy mające na celu promocję profilaktyki tego nowotworu są bardzo pożądane. Na lekcjach biologii uczniowie klas pierwszych dowiedzieli się kto jest w grupie ryzyka, jak odróżnić zwykłe znamię od czerniaka oraz poznali  zasady ochrony przed tym nowotworem. Zdobyta wiedza zainspirowała uczniów do wykonania plakatów poświęconych tej tematyce.

//

 Działania profilaktyczne 2018/2019 // Preventive measures 2018/2019

W kwietniu w naszej szkole odbyły się w ramach Dni Zdrowia warsztaty kosmetologiczne zorganizowane przez WSIiZ dla uczniów klas maturalnych. Młodzież mogła uczestniczyć w różnych zabiegach oraz zapoznać się z ofertą promocyjną uczelni. Ponadto w maju uczniowie klas trzecich odwiedzą WSIiZ i wezmą udział w warsztatach prowadzonych w specjalistycznych laboratoriach na miejscu.

//

In April beauty workshops  as part of Health Days took place at our school  for  the final- year students .This event was organized by students from College of  Engineering and Health. Young people could participate in various treatments and get acquainted with the promotional offer of the college. In addition, in May third-grade students will visit the College of Engineering and Health and take part in workshops conducted in specialised laboratories.

 

 Działania profilaktyczne 2013/2014 // Preventive measures 2013/2014

W dniu 27 listopada br., w ramach VII edycji Ogólnopolskiego Programu da Młodzieży "Mam Haka na Raka", zespół uczniów z klasy 2 G1 TGH pod opieką p. Haliny Litwiniuk-Gierwatowskiej,przedstawił klasie 2C i 2G1 prezentację nt.chorób nowotworowych.
17 stycznia 2014 r. grupa uczniów z klasy 2g1 w ramach projektu dokonała prezentacji multimedialnej dla następujących klas: 1g3, 1h, 3g.

//

On the 27th of November due to VII edition of National Program for Youth "I have something on cancer", a group of pupils from class 2g1 from TGH under supervision of Ms Halina Litwiniuk-Gierwatowska, displayed a presentation concearning cancer to class 2C and 2g1.
On the 17th of January 2014 a group of pupils from 2g1 conducted a presentation, as part of a project, to following classes: 1g3, 1h, 3g

W listopadzie w naszej szkole odbyły się prelekcje na temat: Chlamydia trachomatis i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Zajęcia prowadzili pracownicy Państwowego Zakładu Higieny przy współpracy z edukatorami z Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie.

//

W listopadzie w naszej szkole odbyły się prelekcje na temat: Chlamydia trachomatis i innych chorób przenoszonych drogą płciową. Zajęcia prowadzili pracownicy Państwowego Zakładu Higieny przy współpracy z edukatorami z Fundacji Edukacji Społecznej w Warszawie.

 Działania profilaktyczne 2012/2013 // Preventive measures 2012/2013

Młodzież naszej szkoły 22 czerwca 2013 r. na Pl. Bankowym w Warszawie wzięła udział w Ogólnopolskiej Nocy Profilaktyki.
Celem inicjatywy jest promocja życia wolnego od uzależnień.
O godz. 16:00 włączyliśmy się w ogólnopolską akcję Rytmu Wolnych Serc. Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności na drugiego człowieka.
Akcji towarzyszyły występy na estradzie, m. in. nasi uczniowie: Anna Woźnica i Krzysztof Ruciński przedstawili program artystyczny.

Organizatorami wydarzenia są: Komenda Główna Policji, Wojewoda Mazowiecki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Komenda Stołeczna Policji.

//

On the 22nd of June 2013 at Bankowy Square in Warsaw, youth from our school took part in National Night of Prophylaxis.
At 4 P.M. we began the nationwide action to let Free rhythm of our hearts. Hearts free from addictions, violence and indifference towards other people.

"Avon kontra Rak Piersi" W naszej szkole 13.11.2012r. został przeprowadzony program edukacyjny dla kobiet - "Avon kontra Rak Piersi" poszerzający świadomość społeczeństwa w zakresie profilaktyki raka piersi. W zajęciach przeprowadzonych przez p. Magdalenę Sosnowską (Okręgowy Menadżer Sprzedaży) i zespół uczestniczyły dziewczęta z klasy: 3c, 1h1, 2h, 1g3, 2g1, 3g1.

//

"Avon against breast cancer"
On the 13.11.2012 at our school, the educational campaign for women "Avon against breast cancer" took place. The aim of it was to spread conciousness in society about
breast cancer prevention. The seminar was conducted by Ms Magdalena Sosnowska ( Regional manager of sales ) and her team. Girls from classes: 3c, 1h1, 2h, 1g3, 2g1, 3g1 participated in the seminar.