Dzień Dobrego Jedzenia

Dzień Dobrego Jedzenia 2019/2020 // Day of Proper Eating 2019/2020

Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania
6 listopada w naszej szkole obchodziliśmy  Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia i Gotowania, którego celem jest promowanie zdrowego jedzenia, dobrych nawyków żywieniowych, spożywania regularnie posiłków oraz informowanie o konsekwencjach złej diety. Tego dnia w czasie przerw uczniowie mogli poczęstować się koktajlami warzywno-owocowymi, galaretką z zsiadłego mleka oraz tortillami z humusem i warzywami. Poczęstunek został przygotowany przez uczniów klasy 2d i 1ep pod opieką p. Izabeli Stoczkowskiej i p. Moniki Różyckiej. W ramach tej akcji zbieraliśmy również pieniądze na cel charytatywny.

 //

European Day of Healthy Food and Cooking
On November 6th, in our school, we celebrated the European Day of Healthy Food and Cooking, which aims to promote healthy food, good eating habits, eating regularly and informing about the consequences of a poor diet. On this day, during breaks, students could enjoy fruit and vegetable cocktails, curd jelly, and humus -vegetable tortillas. The refreshments were prepared by students  from 2d and 1ep class with teachers Ms. Izabela Stoczkowska and Ms. Monika Różycka. As part of this campaign, we also collected money for a charity.

 

 
Dzień Dobrego Jedzenia 2018/2019 // Day of Proper Eating 2018/2019

W ramach Dnia Zdrowego Jedzenia i Picia, obchodzonego 8 listopada, dla uczniów naszej szkoły zorganizowany został poczęstunek uwzględniający zasady racjonalnego żywienia. Zgodnie z założeniami akcji, w tym roku duży nacisk kładliśmy na tematy związane z odpowiednim nawodnieniem organizmu, szkodliwością spożywania słodkich napojów gazowanych i napojów energetycznych. Przygotowując poczęstunek, składający się dużej mierze z warzyw i owoców kontynuowaliśmy także szkolną akcję „Warzywa są cool!”. W przygotowania zaangażowane były klasy 3a i 2a, pod opieką p. I.Stoczkowskiej, M. Różyckiej i B. Pręgowskiej.

 //

Due to Healthy Eating and Drinking Day, celebrated on November 8, refreshment was organized for our students in compliance with the principles of rational nutrition. According to the assumptions of the campaign, this year we have put a lot of emphasis on topics related to the proper hydration of the organism, the harmfulness of consumption of sweet carbonated beverages and energy drinks. Preparing refreshment, consisting largely of vegetables and fruits, we also continued the school action "Vegetables are cool!". Class 3a and 2a were involved in the preparation with the teachers Ms. I. Stoczkowska, M. Różycka and B. Pręgowska.

 
 Dzień Dobrego Jedzenia 2017/2018 // Day of Proper Eating 2017/2018

Dnia 8 listopada w naszej szkole odbył się „Dzień Dobrego jedzenia”. Tematem przednim było drugie śniadanie. Tego dnia uczniowie mieli okazję spróbować na szkolny korytarzu kolorowych, owocowo-warzywnych koktajlów, wrapów oraz owsianek z cynamonem i prażonymi jabłkami. Wyświetlana prezentacja multimedialna i rozwieszone plakaty informowały o znaczeniu drugiego śniadania w całodziennej diecie, a także podsuwały pomysły na zdrowe i smaczne posiłki z wykorzystaniem lanchbox-ów. W przygotowanie poczęstunku zaangażowane były klasy 1e i 2a. Nad całą akcja opiekę sprawowały p. Ewelina Zielińska, Izabela Stoczkowska i Monika Różycka.

//

On 8th November our school organized "Day of Healthy Food". The topic was lunch. On that day students had a chance to try the colorful fruit and vegetable cocktails, wraps and oats with cinnamon and baked apples. The multimedia presentation and the posters were informing about the importance of lunch in all day diet, as well as ideas for healthy and tasty meals using lunchbox. Classes 1e and 2a were involved in the preparation of the food. Ms E. Zielińska, I.Stoczkowska and M. Różycka coordinated the action.

 Dzień Dobrego Jedzenia 2015/2016 // Day of Proper Eating 2015/2016

Dnia 16.11.2015 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskim odbył się Dzień Dobrego Jedzenia. Ma on na celu uświadomienie naszym uczniom znaczenia zdrowego odżywiania.
Uczniowie mieli okazję skosztowania propozycji zdrowej przekąski, w postaci jogurtu naturalnego z musli i owocami, a także zapoznania się z wynikami ankiety zorganizowanej w naszej szkole na temat żywienia proponowanego przez bufet szkolny.
Organizatorami Dnia Dobrego Jedzenia byli Paulina Ciesielska, Ewelina Zielińska oraz Izabela Stoczkowska.

//

On 16th November 2015 in Catering and Hospitality School we had a Day of Good Food.
Students had the opportunity to taste a healthy snack - yoghurt with musli and fruits. They could get acquainted with the survey results about healthy food in our school snack bar.
It was organized by Ms Paulina Ciesielska, Ewelina Zielińska and Izabela Stoczkowska.Dzień Dobrego Jedzenia 2013/2014 // Day of Proper Eating 2013/2014

Dnia 15.11.2013r. uczniowie z klasy III g Paulina Jędrzejczyk, Maria Drozdowska, Kamil Buczyński i Wojciech Drzewicki zaprezentowali pokaz zasad Savoir-vivre w restauracji, przy stole w Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P.E. Strzeleckiego w Warszawie. Pokaz był przygotowany w związku z obchodami Dnia Dobrego Jedzenia, zawierał on scenki; nakrywanie stołu, powitanie gości, obsługa gościa metodą angielską, filetowanie i podawanie pomarańczy, przygotowanie i serwowanie napojów mlecznych i nie tylko, składanie serwetek itp.

Działania jakie przygotowaliśmy dla uczniów z SP nr 154 nie obejmowały tylko pokazu. W tygodniu poprzedzającym naszą wizytę społeczność szkolna zapoznała się z prezentacją dotyczącą zasad Savoir-vivre w restauracji, przy stole, którą przygotowała Pani Marta Monika Bagińska. Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci uczniów i że zasady dobrego zachowania, dobrego jedzenia będą stosowane każdego dnia, nie tylko w Dniu Dobrego Jedzenia.
Przygotowaniem pokazu zajęły się Panie Grażyna Ładno, Marta Monika Bagińska, Justyna Pracoń.

//

On the 15th of November 2013 pupils from class IIIg: Paulina Jędrzejczyk, Maria Drozdowska, Kamil Buczyński and Wojciech Drzewicki gave a Savoir-vivre display in a restaurant. The show took place at the table in P.E. Strzelecki Primary School no. 154 in Warsaw. The display was conducted due to the Day of Proper Eating. It consisted of: setting the table, welcoming guests, English guest service method, fish fileting and serving orange, preparing and serving milk and other beverages, napkin folding etc.

Activities prepared for the pupils from PS no. 154 didn’t include a theoretical part. In the week before our visit school’s community could have acquainted with a presentation concerning Savoir-vivre rules prepared by Marta Monika Bagińska. We hope that this week will stay in minds of pupils for a long time, and that rules of good manners will be used every day, not only during the Day of Proper Eating.
Ms Grażyna Ładno, Ms Marta Monika Bagińska and Justyna Pracoń prepared the event.Dzień Dobrego Jedzenia 2011/2012

Dnia 16.11.2011r. uczniowie klasy 2h wraz z Panią Anitą Jadczak zorganizowali pokaz dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi im. P. E. Strzeleckiego w Warszawie, w ramach organizowanego przez szkołę podstawową Warszawskiego Dnia Dobrego Jedzenia.

Młodsi koledzy poznali sposoby nakrywania stołu oraz tajniki obsługi kelnerskiej. Po pokazie dzieci zadawały mnóstwo pytań dotyczących pracy kelnera i sommeliera oraz zasad zachowania się przy stole.