Tydzień dobrego chleba

Dzień chleba 2019/2020 // Bread day 2019/2020

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, ale i spełnia również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Światowy Dzień Chleba przypada 16 pażdziernika i  ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich to święto odbyło się 18 października 2019 r i uczestniczyły w nim klasy 1 dp z Panią Beatą Pregowską, 2 d z Panią Pauliną Ciesielską. W tym roku pieczywo na ucczenie święta pozyskała Pani Dobrosława Kowalska od Firmy Auchan Polska, za co serdecznie dziękujemy. Za przygotowaniu prezentacji o procesie produkcji odpowiedzialna była  Pani Magdalena Czarnecka.

 //

Bread has been part of the meal element of human beings for thousands of years., but it also plays important role in many rites of different cultures. World Bread Day is celebrated on 16th October and was introduced by the International Bakers` and Confectioners` Union. In the Catering and Hotel School it was celebrated on 18yh October and students from class 1dp with Ms B. Pręgowska and class 2d with Ms.P. Ciesielska took part in it. This year Ms D. Kowalska obtained bread for the celebration of the holiday from Auchan Polska. We are very grateful for that. Ms M. Czarnecka was responsible for preparing a presentation about the process of the above production.

 

 
Światowy dzień chleba i projekt warzywa są cool 2018/2019 // World  bread day and project vegetables are cool 2018/2019

Chleb od tysięcy lat jest podstawowym elementem posiłków ludzkości, pełni również ważną funkcję w obrzędach wielu kultur. Chleb był częstym gościem na stołach Egipcjan i Greków, jadano go także w średniowieczu. Wielu z nas w czasach nam współczesnych nie wyobraża sobie śniadania bez pieczywa. Światowy Dzień Chleba ustanowiony został przez Międzynarodowy Związek Piekarzy i Cukierników na dzień 16 października. W Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich organizacją tego dnia zajęła się Pani Beata Pręgowskaz klasą 2 e, która opracowała graficznie i wykonała promujące hasło, a klasa 3 d zakupiła surowce i sporządziła 9 kolorowych , o urozmaiconych smakach past warzywnych. W przygotowaniu tego święta zaangażowana była również klasa 1 d pod opieką wychowawczyni Pani Pauliny Ciesielskiej, która przygotowała kanapki ze świeżymi warzywami, plakaty informacyjne, i film przedstawiający produkcję chleba w piekarni. Serdeczne podziękowania dla Iwony Bąk z klasy 4 f i Patryka Leśniewskiego z klasy 1 d, którzy dostarczyli nam pieczywo na ten dzień.

 //

Bread has been a basic element of humanity's meals for thousand of years. It also plays an important role in the rites of many cultures. The bread was a frequent guest on the tables of the Egyptians and Greeks, and was also eaten in the Middle Ages. Many of us in our times cannot  imagine breakfast without bread. The World Bread Day was established by the International Union of Bakers and Confectioners on October 16. In Catering and Hospitality School, Ms. Beata Pręgowska with class 2e took care of the organization on that day, who made a promotional slogan, and class 3d purchased products and prepared 9 colourful, varied flavours of vegetable pastes. Class 1d with Ms Paulina Ciesielska was also involved in the preparation of this event, who prepared sandwiches with fresh vegetables, information posters, and a film showing the production of bread in a bakery. Many thanks to Iwona Bąk from class 4f and Patryk Leśniewski from class 1d, who provided us with bread for that day.

 
Dzień chleba i zdrowego stylu życia 2017/2018 // Day of bread and healthy lifestyle 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Dzień chleba i zdrowego stylu życia. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia filmu, przedstawiającego produkcje chleba od ziarna po wyrób gotowy, zapoznali się z różnymi rodzajami chleba dostępnymi na rynku. Mieli możliwość również skosztowania kanapek przygotowanych przez uczniów klasy 1 f. Nad całością wydarzenia opiekę sprawowała Pani Paulina Ciesielska.

//

On 20th October a Day of Bread and Healthy Lifestyle took place in our school. The students had the opportunity to watch the film showing bread production from the grain to the finished product. They got acquainted with various types of braed available on the market. They also had the opportunity to taste sandwiches prepared by class 1f. Ms P. Ciesielska was in charge of the event.

Światowy Dzień Żywności 2017/2018 // World food day 2017/2018

Dnia 20 października 2017 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich odbył się Światowy Dzień Żywności. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości wśród uczniów na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem. Święto obchodzone jest corocznie i proklamowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa.

//

On 20th October 2017 the Food Day took place in our school. The purpose of the World Food Day celebration is to deepen awareness among pupils on global food problems and strengthening the sense of solidarity in the fight with hunger, malnutrition and povert. The feast is celebrated every year and proclaimed by United Nations Food and Agriculture Organization.Tydzień dobrego chleba 2016/2017 // A week of good bread 2016/2017

W dniu 03.11.2016r. w ZSGH na ul. Majdańskiej odbył się po raz trzeci Dzień Chleba. Celem wydarzenia było zapoznanie społeczności szkolnej z rodzajami i historią chleba oraz ciekawostkami związanymi z wypiekiem pieczywa. Organizacji Dnia Chleba w naszej szkole podjęli się nauczyciele przedmiotów zawodowych: Ciesielska Paulina, Zielińska Ewelina, Stoczkowska Izabela, Różycka Monika wraz z uczniami klas 2f, 1e, 1a, 3e.

//

On 3rd November 2016 the Day of Bread was held in our school for the third time. The aim was to familiarize the school community with the types of bread and the curiosities associated with baking bread. It was organized by teachers of vocational subjects Ms P. Ciesielska, E.Zielińska, I. Stoczkowska and M. Różycka.Tydzień dobrego chleba 2015/2016 // A week of good bread 2015/2016

W dniach od 16-23 października 2015 roku w naszej szkole miała miejsce kampania żywieniowa pt. „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole”. Uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty informacyjne dotyczące chleba, prezentację multimedialną zawierającą informacje na temat korzystnego działania chleba na nasz organizm oraz wartości odżywczej i film edukacyjny prezentujący proces produkcji chleba. Młodzież z naszej szkoły mogła skosztować również chleba na zakwasie chleba orkiszowego, pszennego, słonecznikowego.
Kampania żywieniowa cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.

//

On 16th - 23rd October 2015 we had in our school a "Week of good bread and healthy lifestyle". Students prepared posters with information about bread, multimedia presentation about beneficial effect of eating bread and its nutritional value. They also watched educational film about making bread. Everybody could taste wheat, sunflower and spelt bread with sourdough. It received great deal of interest.Tydzień dobrego chleba 2014/2015 // A week of good bread 2014/2015

„Tydzień dobrego chleba i zdowego stylu życia w szkole"
W dniu 22 października 2014 roku w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Prof. S. Bergera odbył się „kanapkowy poczęstunek”. Wydarzenie to było odpowiedzią na kampanię Fundacji Dobre Życie, która skierowała apel do szkół o zorganizowanie „tygodnia dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole.”
Uczniowie poczęstowani zostali kanapkowymi rarytasami przygotowanymi przez uczniów klasy 1g2 pod opieką nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Uczniowie mieli możliwość skosztowania różnego rodzaju kanapek m.in. z chleba razowego, chleba graham, i chleba żytniego. Została zaprezentowana także prezentacja na temat „ Tradycji związanych z chlebem”. Uczniowie mogli obejrzeć także film przedstawiający wypiek chleba w piekarni i przeczytać dawne przysłowia ludowe związane z chlebem.

//

"A week of ‘good bread’ and healthy lifestyle at school"
On the 22nd of October 2014 at our ZSGH school we had a "sandwich treat". This worked as a respond to the campaign from the Good Life Foundation, which initiated a week of ‘good bread and healthy lifestyle’ at schools.
Students were offered some sandwiches prepared under the supervision of teachers and by class 1g2. Students could taste different sandwiches from whole-grain, black and rye kinds of bread. A presentation was also given on "Bread traditions". Students could also watch a film portaying bread-making at a bakery and learn about famous proverbs connected with bread.