Organy Samorządu Uczniowskiego

  • Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego 

Opiekun Samorządu Tomasz Ładziak tomasz.ladziak@chmura.zsgh.edu.pl


Zastępca Opiekuna Samorządu Arkadiusz Butor arkadiusz.butor@chmura.zsgh.edu.pl

 

 

  • Prezydium Samorządu Uczniowskiego 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Tarwacki przewodniczacy.samorzadu@chmura.zsgh.edu.pl

 

Zastępcy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Angelina Zhovta

 

Zuzanna Mataszek

 

 

  • Rzecznik Praw Ucznia 

Anna Rosłonek anna.roslonek@chmura.zsgh.edu.pl