Matura

Informacje dla maturzystów // Information for four-graders

 

Egzamin ustny z języka angielskiego – wskazówki egzaminatora // Oral english matura exam - examiner's tips

 

Plan prezentacji maturalnej. // Plan of matura presentation.

Jak sporządzić bibliografię załącznikową do prezentacji maturalnej? // How to prepare bibliography attached to matura presentation?

 

 

STARA podstawa programowa // OLD syllabus

Lista tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku szkolnym 2016/2017 // The list of topics for oral Polish language matura exam in 2016/2017

 

Wykaz lektur na egzamin maturalny z języka polskiego // Set books for Polish matura exam from

 

NOWA podstawa programowa // NEW syllabus

Wykaz lektur na egzamin maturalny z języka polskiego od roku 2015 // Set books for Polish matura exam from 2015 school year

 


Komunikat w sprawie egzaminu maturalnego 2018
//
Information about the matura exam 2018


 Komunikat w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych 2018

//
Statement about extra materials 2018