Klasa IV E

uczniowie z wychowwczynią

wychowawca klasy: MALWINA GRZEGORCZYK

 Szkolenie w „Oberży pod Czerwonym Wieprzem”

W dniu 27.09.2021 r przedstawiciele klasy 4d i 4e w odpowiedzi na zaproszenie absolwenta ZSGH Pana Michała Szcześniaka uczestniczyli w szkoleniu kulinarnym zorganizowanym w „ Oberży pod Czerwonym Wieprzem” , które dotyczyło gwarancji jakości wieprzowiny QAFP. Program pt. „Gwarancja jakości QAFP” to kampania realizowana przez Unię Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), obejmująca działania  o charakterze informacyjnym, dotyczące wędlin i kulinarnego mięsa wieprzowego wyprodukowanych w oparciu o zasady Systemu Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP (Quality Assurance for Food Products). System QAFP, funkcjonuje od roku 2009, jako uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi krajowy system jakości żywności i sukcesywnie rozwija się, zarówno pod kątem liczby certyfikowanych uczestników, jak i asortymentu objętego znakiem QAFP. 

A training in „The Red Hog Inn”

On September 27th , 2021, 4d and 4e class representatives , in response to the invitation of our graduate Mr Michał Szcześniak, participated in the culinary training organized in the „Red Hog Inn”. It concerned the QAFP pork quality guarantee. The programme  called ”Quality Assurance QAFP” is a campaign conducted by the Union of Producers and Employers of  Meat Industry (UPEMI) including activities of  informational character which refer to smoked meats and culinary pork produced in accordance with the principles of Food Quality Guarantee Scheme (QAFP). It has been functioning since 2009 as a national food quality system recognized by the Minister of Agriculture and Rural Developm5, QAFP has been gradually developing , both in terms of the number of certified participants and assortment covered by the QUFP mark.

uczniowi epodczas szkolenia

 

Dnia 20 września 2021 roku klasa 4e z wychowawczynią p. Malwiną Grzegorczyk  zwiedzała Łazienki Królewskie razem z przewodnikiem.  W trakcie zwiedzania uczniowie przypomnieli sobie bohaterów „Lalki”  Bolesława Prusa oraz „Nocy Listopadowej” Stanisława Wyspiańskiego. Zapoznali się również z motywami w architekturze i wystrojem wnętrz łazienkowskich obiektów. Po spacerze udaliśmy się na wspólny obiad zapoznając się bliżej. Był to mile spędzony czas.

On September 20th, 2021, class 4e with the form teacher Ms. Malwina Grzegorczyk went on a tour guide to Łazienki Królewskie. During sightseeing, students recalled  the heroes of "Lalka" by Bolesław Prus and "Noc Listopadowa" by Stanisław Wyspiański. They also got acquainted with the motifs in architecture and interior design of the facilities in Łazienki. After the walk, we went for a dinner together, getting to know each other better. It was a nice time.

 uczniowie podczas wycieczki z wychowawczynią