Klasa III Dp

zdjęcie klasy z wychowawczynią

Wychowawca klasy: BEATA PRĘGOWSKA

 3 kwietnia 2022r. klasa 3dp z wychowawczynią pojechała koleją do Milanówka w celu zwiedzenia zakładu "Cukierki reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska".  Na początku uczniowie przeszli przez wytwórnię krówek, zapoznali się z kolejnymi etapami  linii produkcyjnej i spróbowali świeżych krówek prosto z taśmy. Następnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych podczas których projektowali własne etykiety i zawijali w nie krówki. Na koniec każdy uczestnik otrzymał paczkę świątecznych cukierków. W drodze powrotnej klasa zwiedziła wystawy związane z historią kolejnictwa oraz skansen z 50 jednostkami m.in. różnymi parowozami, lokomotywami, Salonkę Bieruta, pociąg pancerny w Stacja Muzeum. 

Uczniowie ubrani w stroje ochronne słuchają informacji o produkcji krówek, Krówki we własnoręcznie zrobionych etykietach

 Uczniowie stoją przy bufecie kolejowym,  Wychowawczyni z uczniem stoi w makiecie kolejarzy, 3 uczniów stoi na tle pociągu pancernego

 

Karnawał 2022 - faworki z ciasta zbijanego klasy 3dp. 

Carnival 2022 - angel wings from the batter of 3dp class.


Połowinki klasy 3dp odbyły się 23.02.2022. Została przygotowana wesoła prezentacja o uczniach i wychowawcy, quiz z rozpoznawania zdjęć oraz słodki poczęstunek.

The winter formal of class 3dp took place on February 23rd, 2022. There were many attractions like a funny presentation about the students and the tutor, a photo recognition quiz and a sweet treat

 


9.03.2022 kilku uczniów z klasy 3dp wzięło udział w warsztatach praktycznych z szefem kuchni. 

On March 9th, 2022 several students of class 3dp took part in practical workshops with a chef.

 


Zajęcia w sali 9 - sporządzanie potraw kuchni węgierskiej i włoskiej. 23.03.2022 Wiktoria Czarnecka i Jakub Pajewski reprezentowali naszą klasę w XVIII Szkolnym Konkursie Gastronomicznym. Gratulujemy Wiktorii zajęcia I miejsca!

Classes in room 9 - making Hungarian and Italian dishes. March 23rd, 2022 Wiktoria Czarnecka and Jakub Pajewski represented our class in the 18th School Gastronomy Competition. Congratulations to Wiktoria for taking the first place!

 

 

14 stycznie 2022 trzy pary uczennic klasy 3dp z zaangazowaniem rozwiazywały zadania na szkolnym konkursie matematycznym. 

On 14 January 14th 2022, 6 students of 3dp class, working in pairs, solved tasks in the School Maths Competition.

uczniowie podczas konkursu matematycznego

 

13 stycznia klasa 3dp przygotowywała tradycyjne potrawy kuchni greckiej na podsumowanie programu Erasmus.

On January 13th  stycznia 2022 class 3dp prepared traditional Greek cuisine dishes as a summary of Erasmus School Project.

 

 

Dnia 12.01.2022r klasa 3dp wraz z wychowawczynią Beatą Pręgowską wybrała się na warsztaty pt. „ZOSTAWIĆ WCZORAJ, NIE ZNAJĄC JUTRA”, które odbyły się w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie. Zajęcia poświęcone były tematowi uchodźców. Przypomnieliśmy sobie o podstawowych pojęciach związanych z tym tematem oraz o obecnej sytuacji osób migrujących. Cieszymy się, ze mogliśmy poruszyć tak poważny problem.

On 12 th of January,2022 the students from  3dp class together with their  teacher Ms Beata Pręgowska went to a workshop entitled "TO LEAVE TODAY, NOT KNOWING TOMORROW". It took place at the Warsaw Multicultural Centre at 54 Jagiellońska Street . The meeting  was devoted to the issue of refugees. We recalled the basic notions related to this subject and the current situation of migrants. We are glad that we could raise such a serious matter.
uczniowie klasy 3dp przed wejsciem do Centrum Wielokulturowego, uczniowe 3dp siedza na warsztatach

 

Wigilia klasowa klasy 3dp
Christmas Eve celebrations of  3dp class

uczniowie klasy 3dp na tle prezentacji światecznej, klasowy Mikołaj, klasowe prezenty Mikołajkowe

Dnia 09.12.2021 klasa 3dp wraz z wychowawczynią odwiedziła Fabrykę Bombek, która została  utworzona przez Jana Fogla w 1948r. przy ul. Kordeckiego 48. Obecnie prowadzi ją wnuk Paweł Fogiel wraz z żoną już 31 lat. Zobaczyliśmy etapy produkcji bombek. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ sami mogliśmy udekorować własne bombki. Na zakończenie otrzymaliśmy słodki poczęstunek i zwiedziliśmy sklep, w którym były wyeksponowane śliczne ręcznie malowane, różnorodne i kolorowe bombki.

On December 9th, 2021 students from 3dp class with their teacher Ms Beata Pręgowska visited the Bauble Factory, which was established by Jan Fogel in 1948 at 48 Kordeckiego Street. The factory has been run by his grandson Paweł Fogiel and his wife for 31 years. We saw the stages of making baubles. We were pleased because we could decorate our own baubles. At the end we were given a sweet treat and visited the shop, where lovely variety of  hand-painted and colourful baubles were displayed.
Uczniowie klasa 3dp siedzą przy stole warsztatowym i przygotowują się do malowania własnych bombek, bombka malowana klasy 3dp, własnoręcznie pomalowane bombki uczniów klasy 3dp suszą się przed zapakowaniem

 

Dnia 19.07.2021 roku klasa 3Dp wraz z wychowawcą uczestniczyła w warsztatach w Akademii Inspiracji Makro o tematyce Nowoczesna kuchnia polska. Wszyscy w odpowiednich strojach gotowaliśmy pod okiem znakomitych szefów kuchni zgodnie z zasadą zero waste. Sporządzaliśmy żurek z jajkiem gotowanym w niskiej temperaturze i kiełbasą smażoną na oleju drzewnym oraz gęsie żołądki z flambirowanymi boczniakami i jarmużem. Obydwa dania były przepyszne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że mogli brać udział w takim wydarzeniu, podczas którego dużo się nauczyliśmy.

On November 2021 the 3Dp class and their teacher participated in workshops at the Makro Inspiration Academy with the theme Modern Polish Cuisine. All dressed up, we cooked under the supervision of excellent chefs in accordance with the zero waste principle. We made sour rye soup with low-cooked egg and sausage fried in wood oil, and goose gizzards with flambéed oyster mushrooms and kale. Both dishes were delicious. Everyone was very happy to be part of such an event where we learned a lot.

uczniowie w studio kulinarnym podczas warsztatów

 

Dnia 21.10.2021r. klasa 3dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce klasowej do Firmy – Piekarnia Lubaszka. Główny technolog p.Mariola Chiczewska oprowadziła nas po całym zakładzie,  pokazała linie produkcyjne, liczne pomieszczenia o różnym przeznaczeniu oraz opowiedziała o produkcji wyrobów różnymi metodami, przede wszystkim tradycyjnymi. Młodzież pod okiem pracowników wyplatała chałki  i bułeczki, które później garowały, były wykończone jajem i kruszonką oraz zostały wypieczone, aby każdy mógł zabrać i spróbować. Uczniowie wykładali też chleby z koszyczków na taśmy do wypieku. Na koniec zostali poczęstowani słodkimi wypiekami. To była bardzo wartościowa wycieczka.

On October 21st 2021, 3dp class under the supervision of their  teacher Ms Beata Pręgowska was on a class trip to the Lubaszka Bakery. Ms Mariola Chiczewska, the chief technologist, showed us around the plant, the production lines, numerous rooms for various purposes and talked about the production with the use of various methods, especially traditional ones. Under the supervision of the staff, the young people made challahs and buns, which were then proofed, finished with egg and crumble , baked for everyone to take away and try. The students also lined up the breads from their baskets onto baking trays. At the end they were treated to sweet baked goods. It was a very worthwhile trip.

klasa edp w strojach ochronnych na terenie piekarni Lubaszka , uczniowie podczas wyplatania chałek przy stole produkcyjnym

 

18.10.2021 odbyło się spotkanie młodzieży klas 3dp i 3ep pod opieką Beaty Pręgowskiej z przedstawicielami firmy animatorskiej FunLife, którzy opowiadali o swojej pracy, o zadaniach animatora, o możliwościach jakie daje animacja,  zdobyciu nowych kompetencji personalnych. Zachęcali młodzież do podjęcia współpracy jako animator w różnych hotelach, na eventach, która daje możliwość zarobku w dni wolne od szkoły (wakacje, ferie, weekendy). Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, nawiązali kontakt.

On October 18th , 2021 classes 3dp and 3ep with their teacher Ms Beata Pręgowska met representatives of the FunLife animation company. They talked about their work- the tasks of an animator, the opportunities that animation gives and, what is more, gaining new personal competences. They encouraged young people to work as an animator in different hotels, and events.This job  gives the opportunity to earn money on days off school (holidays, weekends). Students participated in the meeting with interest, asked questions, and made new contacts.

1   klasa 3dp a w tle prowadzacy spotkanie z wykorzystaniem rzutnika

 

18 czerwca 2021r. uczniowie klasy 2dp z wychowawczynią uczestniczyli w czekoladowych warsztatach, na których tworzyli własne tabliczki w „Manufakturze Czekolady”. Dowiedzieli się, jaką drogę musi przejść ziarno kakaowe, aby z niego otrzymać czekoladę.  Później wszyscy przeszli się Skarpą Wiślaną rozpoznając elementy fauny i flory oraz obiekty architektoniczne. Wspaniale spędzony wspólnie czas pod koniec 2 klasy.

 On June 18th, 2021 2dp students with their teacher participated in chocolate workshops where they created their own bars of chocolate  in the "Manufaktura Czekolady". They found out what path cocoa beans must follow in order to obtain chocolate from it. Later, everyone took a walk along the Vistula Escarpment, recognizing the elements of fauna and flora as well as architectural objects. Great time spent together at the end of 2nd grade.

zdjęcie zbiorowe uczniów klasy 2 dp z wychowawczynią z własnoręcznie wykonanymi czekoladami  w Manufakturze Czekolady

Przy stole uczniowie klasy 2 dp projektują swoje czekolady w Manufakturze Czekolady, uczniowie klasy 2dp obserwują, jak instruktor pokazuje temperowanie czekolady w Manufakturze Czekolady

Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki stoją 3 uczennice klasy 2dp z wychowawczynią, Zdjęcie ze spaceru po Skarpie Wiślanej, 2 uczniów klasy 2dp stoi przy tablicy Muzeum Ziemi

 

Dnia 16 czerwca 2021r 4 klasy: 1DP, 2DP, 2HP, 3D z wychowawcami wyszli na wycieczkę integracyjną zespołów klasowych po pandemii na świeżym powietrzu po ogrodzie zoologicznym, gdzie młodzież poznała także historię tego miejsca (Willa Żabińskich). Następnie w ramach edukacji varsavianistycznej dla klas starszych odbyła się gra miejska po Starej Pradze: Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana, Katedra Metropolitarna św. Marii Magdaleny (cerkiew prawosławna), Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, Kamienica pod Sowami, Kino Praha z płaskorzeźbami, Brama z gazetami, Praskie Kapliczki, Kamienica Róży Kwiatkowskiej, Odboje, Mural „Wielka Gęś” oraz Pomnik Kazimierza Deyny. Uczniowie z zaangażowaniem wypełniali karty pracy, zjedli lokalne lody i poznali tradycyjną warszawską słodycz - pańską skórkę. 

On June 16th, 2021, 4 classes: 1DP, 2DP, 2HP, 3D with their form teachers  went on an integration trip  to the zoo after pandemic where young people also learned the history of this place (Żabiński's Villa). Then, as part of Varsavianistic education for the senior classes, a city game around Old Praga was held: Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel and St. Florian, Metropolitan Cathedral of St. Mary Magdalene (Orthodox Church), Monument to the Prague Backyard Band, Kamienica pod Sowami, Cinema Praha with bas-reliefs, Gate with newspapers, Prague Chapels, Tenement House of Kwiatkowska Rose, Bumpers, "Big Goose" mural and Monument to Kazimierz Deyna. Students filled out worksheets with commitment, ate local ice cream and got to know the traditional Warsaw home –made sugus . The younger class went to a chocolate workshop.

klasa 2dp przechodzi pod szyldem ZOO (2dp w ZOO5)

uczniowie przed willą Żabińskich

 

3 marca 2021r.  klasa 2dp z wychowawczynią uczestniczyła w lekcji on line „ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO” z okazji 50-tej rocznicy jego odbudowy. Edukatorka p. Marta Senk opowiadała historie o poświeceniu, odwadze i wytrwałości ludzi, którzy przyczynili się do przywrócenia ważnego symbolu niezawisłości narodu, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie. Podczas zajęć zaprezentowała najważniejsze fakty z historii Zamku w XX wieku, omówiła przyczyny, dla których Zamek został skazany na zagładę przez niemieckiego najeźdźcę. Wytłumaczyła powody wstrzymywania prac przy odbudowie przez powojenne władze komunistyczne. Zwróciła uwagę na problemy, z którymi musieli borykać się budowniczowie Zamku. Zaprezentowała unikatowe zdjęcia, na których pokazała między innymi co udało się uratować i przywrócić z dawnego Zamku oraz wytłumaczyła, dlaczego odbudowany gmach, znalazł się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO.

March 3, 2021 2dp class with the teacher participated in the on-line lesson "DESTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE ROYAL CASTLE" on the occasion of the 50th anniversary of its reconstruction. The educator, Marta Senk, told stories about the dedication, courage and perseverance of people who contributed to the restoration of an important symbol of national independence, which is the Royal Castle in Warsaw. During the classes, she presented the most important facts from the history of the Castle in the 20th century, discussed the reasons why the Castle was doomed by the German invader. She explained the reasons for the suspension of reconstruction works by the post-war communist authorities. She paid attention to the problems faced by the builders of the Castle. She presented unique photos showing, among other things, what was saved and restored from the former Castle, and explained why the rebuilt building was included in the prestigious UNESCO World Heritage List.
Zdjęcie po lewej, widok płonącego Zamku Królewskiego w Warszawie 17 września 1939r. Zdjęcia po prawej, obecny widok Zamku Królewskiego w Warszawie w 50 ta rocznice podjęcia decyzji o odbudowie.

18 lutego 2021r klasa 2dp z wychowawczynią uczestniczyła w warsztatach on-line pt. „Jak pięknie różnić” zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Edukatorka zaprosiła do ćwiczeń, które poruszały temat różnorodności w kontekście społecznym oraz dyskryminacji i dlaczego ważne jest, żeby jej przeciwdziałać. Bardzo wartościowe zajęcia.

On the 18th of February 2021 the 2dp class and their form tutor participated in an on-line workshop entitled "How to be refreshingly different" organised by the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw. "How to be refreshingly different" organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. The educator invited us to solve tasks which touched upon the topic of diversity in a social context and discrimination and why it is important to counteract it. Absolutely valuable workshops.

 

Pierniki (Gingerbreads)

W kształcie serca i napis ZSGHSerce z kolorową posypką

3 pierniczki polukrowane o różnych kształtach

 

8 grudnia 2020r uczniowie 2dp na godzinie wychowawczej uczestniczyli w warsztatach on line pt. „Staropolskie zwyczaje świąteczne” poprowadzonych przez panie: Dominikę Macios i Dorote Bojarską – Lis z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie dotyczyło Świąt Bożego Narodzenia, związanych z nimi przygotowań, przebiegu Wigilii, potraw, dekoracji i zwyczajów polskich. 

 //

On 8th of December,2020, in theorm period , students from 2dp class participated in online workshops  called „Feast Days in Old Polish Tradition”. The classes were conducted by Ms Dominika Macios and Ms Dorota Bojarska-Li from the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. The meeting referred to Christmas preparations, Christmas Eve’s celebration procedure, special dishes, decorations and Polish customs.

Slajd prezentacji z napisem

Slajd ze zdjęciem podłaźniczki inaczej zwanej jutka, sad rajski, wiecha, boże drzewko

 

17 listopada 2020r. klasa 2dp na godzinie wychowawczej uczestniczyła w ciekawym warsztacie on-line  „Przy stole – o kulturze i historii” prowadzonym przez panią Anastazję Bierzgalską przy wsparciu pani Agnieszki Mazur z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Podczas zajęć poznaliśmy zasady, jakie panowały przy stole za czasów króla Jana III i które z nich przetrwały do dziś. Dowiedzieliśmy się, które miejsce przy stole zająć, kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść. Polecamy!

//

On the 17th of November 2020 class 2dp during the form period participated in an interesting on-line workshop "At the table - about culture and history" led by Mrs. Anastazja Bierzgalska with the support of Mrs. Agnieszka Mazur from the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów. During the classes, we learned about the rules that prevailed at the table in the times of King Jan III and which have survived to this day. We found out which place to take at the table, when and with which cutlery to start eating. We highly recommend it!

 

30 września 2020r klasa 2dp pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych „W staropolskiej kuchni” w Villa Intrata Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.  Zajęcia poprowadził szef kuchni Pan Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia ogrodu, w którym zobaczyliśmy między innymi karczochy, len, topinambur oraz oman, poznaliśmy jego zastosowanie. Następnie przeszliśmy na warsztaty, podczas których dowiedzieliśmy się o pierwszych polskich książkach kucharskich, czytaliśmy receptury. Po tym wprowadzeniu podzieleni na grupy przygotowaliśmy staropolskiej potrawy:
- Bigosek z ryb jakich chcesz - my z jesiotra z oliwkami, kaparami, rodzynkami, limonką,
- Sałatka z pieczonych buraków z imbirem, limonką, miodem, solą i pieprzem
- Krem z pieczonego kalafiora
- Pieczona dynia w przyprawach
- Arkas – deser na bazie mleka, śmietanki, cytryn, cukru, żelatyny i szafranu
- Potaź śliwkowy – sos z dodatkiem soku z porzeczek, limonki, imbiru, cynamonu, anyżu i kardamonu
Podczas degustacji dzieliliśmy się spostrzeżeniami nt. doboru smaków, które były często zaskakujące.
Nasz pobyt w Wilanowie zakończyliśmy spacerem po całym obiekcie. Wycieczka bardzo udana, POLECAMY!

// 

On September 30th, 2020, class 2dp with their teacher Ms Beata Pręgowska  participated in the culinary workshop "In the old Polish cuisine" at the Villa Intrata of the Museum of King Jan III ‘s Palace in Wilanów. The classes were conducted by the chef, Mr. Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). We started the trip by visiting the garden, where we saw, among others, artichokes, flax, Jerusalem artichoke and oman, we got to know its use. Then we took part in workshops where we learned about the first Polish cookbooks and read recipes. After this introduction, we were divided into groups and prepared old Polish dishes:
- hunter’s stew of the fish you want - sturgeon with olives, capers, raisins, lime, which we served on puff pastry rings
- baked beetroot salad with ginger, lime, honey, salt and pepper
- baked cauliflower cream
- baked pumpkin in spices
- Arkas - a dessert based on milk, cream, lemons, sugar, gelatin and saffron
- potash  of plum- sauce with currant juice, lime, ginger, cinnamon, anise and cardamom.
During the tasting, we shared our observations on the selection of flavors, which were often surprising.
We ended our stay in Wilanów with a walk around the entire facility. A very successful trip! WE RECOMMEND IT!

 Uczniowie klasy 2dp stoją przed pałacem króla Jana III Sobieskiego.

6 marca 2020r. uczniowie z klasy 1dp pod opieką Beaty Pręgowskiej uczestniczyli w warsztacie kulinarnym  „Kuchnia francuska” zorganizowanym przez Akademię Inspiracji MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Na początku p. Dariusz Kucharski przeprowadził instruktarz, a później czuwał nad całością. Zajęcia prowadził p. Michał Węcławek, a pomagał mu p. Robert Krajewski. Młodzież pod okiem szefów przygotowała pyszne dania: Boeuf Bourguignon, Quiche lorraine, Naleśniki Suzette, które oczywiście były flambirowane oraz Ostrygę z redukcją z czerwonego wina, która wzbudziła najwięcej emocji. Każdy mógł samodzielnie otworzyć swoja ostrygę i przygotować do spożycia. To była wspaniała, pełna wrażeń lekcja gotowania, dziękujemy!

 

28 lutego 2020r. klasa 1dp z wychowawczynią wyszła na wycieczkę po Warszawie. Na początku byliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Po otrzymaniu przepustek i dokładnym, zgodnym z procedurami sprawdzeniu przez strażników, zwiedziliśmy obiekt pod opieką pani przewodnik. Zapoznano nas z makietą kompleksu budynków sejmowych, następnie oprowadzono po galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównym z tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Później przemieściliśmy się do Multikina Złote Tarasy, aby zrealizować nagrodę za 3 miejsce w  konkursie na najwyższą frekwencję klasy – bilety. Obejrzeliśmy „Zew krwi”. Na koniec poszliśmy na spacer pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu. To był dzień pełen wrażeń.

 

 

Jakub Pajewski zajął II miejsce w Szkolnym Konkursie Gastronomicznym.

 

1dp WOŚP 2020

 

Wigilia klasowa

 

Pierwsze ćwiczenia w pracowni gastronomicznej

 

Dzień chleba

 

16 października 2019r. klasa 1dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce integracyjno – tematycznej w Łazienkach Królewskich. Podczas spaceru podziwialiśmy piękne ogrody, odwiedziliśmy Pomnik Fryderyka Chopina, Starą Oranżerię, Pałac na Wyspie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Uczestniczyliśmy w warsztatach przyrodniczych w muzealnej sali Las pt. „Co wiemy o grzybach”. Poznaliśmy budowę grzybów, sposób rozmnażania i odżywiania. Nauczyliśmy się rozpoznawać polskie grzyby jadalne, trujące i chronione na podstawie naturalnych rozmiarów modeli grzybów. Na koniec pani przewodnik oprowadziła nas po sali zwierząt egzotycznych, które się bardzo podobały i zrobiły na wszystkich duże wrażenie.

 //

On 16th October students from class 1dp with their teacher went on an integration trip to Łazienki Królewskie. During the walk, we admired beautiful gardens, we visited Fryderyk Chopin Monument, the Old Orangery, the Palace on the island And Museum of Hunting and Horse Riding. We participated in Nature workshops in the museum "What do we know about mushrooms". We learned about the structure of mushrooms, reproduction and nutrition. On the basis of mushroom models we have learned how to recognize Polish edible mushrooms, poisonous and those under protection. At the end the guide showed us exotic animals which made great impression on everyone.

 

 

Wycieczka Palmiry