Klasa III Ep

zdjęcie klasy z wychowawczynią

Wychowawca klasy: MONIKA RÓŻYCKA

 11 stycznia klasa 3ep uczestniczyła w warsztatach  "Krytyczne podejście do informacji" organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie. Rozmowy toczyły się wokół tego, jak trafiają do nas przekazy informacyjne i jak my je przyjmujemy. Uczniowie zapoznali się z pojęciem bańki informacyjnej, efektu potwierdzenia oraz dowiedzieli się o tym jak funkcjonują algorytmy mediów społecznościowych. Największa część zajęć dotyczyła tzw. "fake news", omówione zostały przyczyny i skutki zjawiska, a uczniowie poznali podstawowe narzędzia weryfikacji publikowanych materiałów.

On  January 11th class 3ep took part in a workshop entitled "A critical approach to information" organised by the Warsaw Multicultural Centre. The discussions revolved around how information messages reach us and how we take them in. Students were introduced to the notion of an information bubble, the confirmation effect and learned about how social media algorithms function. The largest part of the classes was devoted to 'fake news', the causes and effects of this phenomenon were discussed, and students learned about the basic tools.

klasa w sali wykładowej, slajdy z prezentacji

 

Konszowanie, temperowanie- te pojęcia są już doskonale znane uczniom klasy 3ep dzięki uczestnictwu w warsztatach „Od ziarna kakaowca do czekolady” organizowanych  przez Manufakturę Czekolady. W  ramach tego spotkania uczniowie nie tylko zrobili własne tabliczki czekolady, ale zobaczyli też jak temperuje się czekoladę, spróbowali ziaren kakaowca i pysznej czekolady do picia z nutą owocową. Po warsztatach cieszyli się piękną pogodą podczas spaceru po Łazienkach Królewskich. 

Conching, tempering - these terms are already well known to the students of class 3ep thanks to their participation in the workshop "From cocoa beans to chocolate" organised by ”Chocolate Factory”. During this meeting the students not only made their own chocolate bars but also saw how chocolate is tempered.They tasted cocoa beans and delicious drinking chocolate with a hint of fruit. After the workshop they enjoyed the beautiful weather during a walk around the Royal Łazienki Garden. 

uczniowie wykonują autorskie tabliczki czekolady

 

uczniowie w czasie spaceru w Łazienkach Królewskich

 

W ramach akcji “Bezpłatny listopad” uczniowie klasy 3ep wzięli udział w warsztatach kulinarnych w Muzeum Jana III Sobieskiego pod tytułem „Smaki Warszawy”. Uczniowie dowiedzieli się jaką transformację przeszła kuchnia w latach 20. i 30. XX wieku, a pod okiem profesjonalnych kucharzy przygotowali dania według przepisów z początku XX wieku.

As part of the "Free November" action, 3ep class students took part in culinary workshops at the Jan III Sobieski Museum entitled "Taste of Warsaw". The students learned about the transformation of the cuisine in the 1920s and 1930s, and under the supervision of professional chefs, they prepared dishes according to recipes from the beginning of the 20th century.

uczniowi epodczas warsztatów, przygotowuja potrawy

 

18.10.2021 odbyło się spotkanie młodzieży klas 3dp i 3ep pod opieką Beaty Pręgowskiej z przedstawicielami firmy animatorskiej FunLife, którzy opowiadali o swojej pracy, o zadaniach animatora, o możliwościach jakie daje animacja,  zdobyciu nowych kompetencji personalnych. Zachęcali młodzież do podjęcia współpracy jako animator w różnych hotelach, na eventach, która daje możliwość zarobku w dni wolne od szkoły (wakacje, ferie, weekendy). Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, nawiązali kontakt.

On October 18th , 2021 classes 3dp and 3ep with their teacher Ms Beata Pręgowska met representatives of the FunLife animation company. They talked about their work- the tasks of an animator, the opportunities that animation gives and, what is more, gaining new personal competences. They encouraged young people to work as an animator in different hotels, and events.This job  gives the opportunity to earn money on days off school (holidays, weekends). Students participated in the meeting with interest, asked questions, and made new contacts.

1   klasa 3dp a w tle prowadzacy spotkanie z wykorzystaniem rzutnika

 

Warsztaty edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
W ramach godziny wychowawczej uczniowie klasy 2ep mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez edukatora z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zajęcia zatytułowane „Jak pięknie się różnić” pełne ciekawych materiałów i krótkich filmów zaangażowały uczniów do dyskusji na tematy dotyczące tożsamości, różnorodności i tolerancji.

Educational workshops at the Museum of the History of Polish Jews POLIN
As part of their form time, pupils of class 2ep had the pleasure of participating in workshops led by an educator from the POLIN Museum of the History of Polish Jews. The workshop entitled "How beautiful it is to be different", which was full of interesting materials and short films, engaged the students in a discussion on issues relating to identity, diversity and tolerance.

 Uczniowie klasy 2ep podopie ką p. Moniki Różyckiej brali udział w warsztatach kulinarnych "W kuchni staropolskiej". Odbyły się one w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z surowcami charakterystycznymi dla kuchni staropolskiej i sposobem spisywania receptur w dawnych czasach. Po krótkim wykładzie, uczniowie słuchając wskazówek szefów kuchni, przygotowali danie zasadnicze i deser zbliżone do tego, co jadało się w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego. W ramach wycieczki zwiedziliśmy również park znajdujący się na terenie muzeum.  

 //

Students of class 2ep together with their teacher Ms Monika Różycka took part in culinary workshops called “Old Polish cuisine”. The event took place in the Museum of King John III’s Palace in Wilanow. First our students became acquainted with specific ingredients of old Polish cuisine and the way of writing down recipes in the past. After a mini-lecture , while trying to follow rigidly their chefs’ instructions, our students prepared the main course and dessert. The dishes resembled those served during King John III’s reign. The last attraction was a visit to the park located within the Museum premises.

uczniowie na tle parku i pałacu

uczniowie zbierający kwiaty jadalne

uczniowie w czasie degustacji przygotowanych dań

 

Konferencja Żywieniowa “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”
15 listopada 2019r uczniowie klasy 1ep pod opieką p. Moniki Różyckiej uczestniczyli w Konferencji Żywieniowej  “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”. Wykłady odbywały się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach konferencji odbyły się dwa wykłady: „Diety odchudzające – historia i teraźniejszość” oraz „Superfoods – nowe trendy czy stare prawdy żywieniowe?”. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość usłyszeć o najnowszych doniesieniach ze świata nauki oraz zapoznać się najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi żywienia człowieka.

//

Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition"
On 15th November, 2019, students from 1ep class with their teacher Monika Różycka, participated in the Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition". Lectures were held at the Warsaw University of Life Sciences. As part of the conference, there were two lectures: "Slimming diets - history and present" and "Superfoods – a new trend or old food truth?". During the meeting, students had the opportunity to get to know about the latest news from the world of science and learn about the most important issues related to human nutrition.

 

Lekcja „Co wiemy o grzybach”
18 października klasa 1ep wraz z wychowawczynią odwiedziła Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Oprócz zwiedzania sal muzealnych pełnych pięknych eksponatów uczestnicy wycieczki zapoznali się ze  sposobem odżywiania i rozmnażania grzybów. W ramach lekcji „Co wiemy o grzybach”  uczniowie poznali też gatunki grzybów jadalnych, trujących i chronionych w Polsce. 

 //

Lesson "What do we know about mushrooms?
On 18th October students from class 1 ep and their teacher visited the Museum of Hunting and Riding. Except visiting museum halls full of beautiful exhibits, students got acquainted with the  nutrition and reproduction of mushrooms. Students also learned about edible, poisonous and protected mushrooms in Poland.