Klasa III E

wychowawca klasy: GRAŻYNA ŁADNO 

 W dniu 18.11.2021 uczniowie kl. 3e wraz z wychowawczynią p. Grażyną Ładno uczestniczyli w kulinarnych warsztatach rekonstrukcyjnych pt. „ W staropolskiej kuchni ” zorganizowanych w Willi Intrata na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. W części pierwszej uczniowie wysłuchali krótkiego wykładu na temat charakterystyki potraw i specyfiki kuchni staropolskiej dworu królewskiego a także charakterystyki potraw spożywanych przez ówczesną, mniej majętną i niewykształconą ludność w Polsce.
Następnie młodzież pod kierunkiem szefa kuchni zajęła się przygotowaniem staropolskich potraw. Sporządziła danie główne składające się z potraw o ciekawie brzmiących nazwach: „Bigosek z ryb z kapustą włoską” i  „Ryż w cieście tretowany”, oraz deser: „Arkas”  z mleka, śmietanki, szafranu i cytryn podawany z sosem -„Potażem śliwkowym” i prażonymi migdałami. Dania zostały pięknie podane na talerzach i ze smakiem skonsumowane przez wszystkich uczestników. Uczniowie pracowali ochoczo, doceniając możliwość nie tylko zapoznania się z wiekowymi recepturami dawnego kuchmistrza króla Jana III ale także z możliwością własnoręcznego ich wykonania i posmakowania.
Na zakończenie, jako potwierdzenie nabytej wiedzy i umiejętności w dziedzinie historycznej rekonstrukcji kulinarnej młodzież otrzymała Certyfikat ukończenia warsztatów. Wycieczka była bardzo udana, uczniowie oprócz doskonalenia umiejętności gastronomicznych mieli możliwość klasowej integracji poza murami szkolnymi.

 On November 18th 2021, the students of grade 3e together with their form teacher Ms Grażyna Ładno participated in a culinary reconstruction workshop entitled "In Old Polish Cuisine", organised in Villa Intrata on the grounds of the King John III Palace Museum in Wilanów. The workshop was organised in Villa Intrata on the premises of the King John III Palace Museum in Wilanów. In the first part, students listened to a short lecture on the characteristics of dishes and the specificity of  Old Polish cuisine of the royal court, as well as the characteristics of dishes eaten by the then less wealthy and uneducated population in Poland.
Then the young people, under the guidance of the chef, started preparing Old Polish dishes. They prepared a main course consisting of  dishes with interesting-sounding names: "Bigosek of fish with savoy cabbage" and "Rice in tretted dough", and dessert: "Arkas" made of milk, cream, saffron and lemons served with sauce - "Plum potash" and roasted almonds. The dishes were beautifully served on plates and consumed with taste by all the participants. The students worked eagerly, appreciating the opportunity not only to learn about the centuries old recipes of the former chef of King John III, but also to make and taste them with their own hands.
At the end, as a confirmation of the acquired knowledge and skills in the field of  historical culinary reconstruction, young people received a certificate of completion of the workshop. The trip was very successful as  students in addition to improving their culinary skills had the opportunity for class integration outside the school walls.

szef kuchni uczy filetowania ryby, przygotowywanie potraw przez młodzież

każdy uczeń dostał swoje zadanie do wykonania width=

Bigosek z ryb z kapustą włoską podany z ryżem w cieście tretowanym oraz marchewką gotowaną i chipsami z jarmużu, Arkas z potażem śliwkowym podany z kulkami z melona i prażonymi migdałami, uczniowie na tle Willi Intrata

 

 

Dnia 15 października uczniowie klas 3d oraz 3e wraz z wychowawczyniami Panią Izabelą Czyż oraz Grażyną Ładno mieli okazję uczestniczyć w warsztatach cukierniczych w Manufakturze Czekolady Chocolate Story oraz zwiedzać Łazienki Królewskie. Na warsztatach uczniowie poznali m.in. proces produkcji czekolady od samego ziarenka, proces temperowania czekolady. Następnie wykonali własną tabliczkę czekolady dekorując ją liofilizowanymi owocami. W międzyczasie mieli również możliwość skosztowania mlecznej czekolady do picia oraz prawdziwego ziarenka kakaowca.
Po warsztatach grupa udała się na wycieczkę po Łazienkach Królewskich z przewodnikiem. Uczniowie zwiedzali i poznawali historię m.in. pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, Pałacu Belwederskiego, pomnika Fryderyka Chopina, pomnika Henryka Sienkiewicza, Pałacu na Wyspie, Amfiteatru, Białego Domku, Wielkiej Oficyny – Podchorążówki oraz Pałacu Myślewickiego. Wycieczka była nie tylko możliwością poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności, ale również okazją do zintegrowania się klas.

On October 15th , students of grades 3d and 3e with their teachers Ms Izabela Czyż and Ms Grażyna Ładno had the opportunity to participate in confectionery workshops in the Chocolate Story Chocolate Factory and visit the Łazienki Royal Gardens. During the workshop the students got to know the process of chocolate production from the very beginning and the process of tempering chocolate. Then they made their own chocolate bar decorating it with freeze-dried fruits. In the meantime, they also had the opportunity to taste milk drinking chocolate and real cocoa beans.
After the workshop the group went on a guided tour of the Łazienki Royal Gardens. The students visited and learned about the history of  the monument to Marshal Józef Piłsudski, the Belvedere Palace, the Frederic Chopin monument, the Henryk Sienkiewicz monument, the Palace on the Isle, the Amphitheatre, the White House, the Great Annexe Officer Cadet School, and the Myślewicki Palace. The trip was not only an opportunity to broaden students'  knowledge and skills but also to integrate the classes.

uczniowie podczas wizyty w manufakturze czekolady tworząwłasne tabliczki czekolady

uczniowie tworząwłasne tabliczki czekolady i słuchają wykładu

uczniowie przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego, klasa 3d z wychowawczynią na tle pomnika Fryderyka Chopina,klasa 3e z wychowawczynią na tle pomnika Fryderyka Chopina