stara

Wychowawca klasy: BEATA PRĘGOWSKA 
Dnia 21 kwietnia 2023 r.
odbył się etap rejonowy
30 Olimpiady Zdrowia PCK,
w którym Wiktoria Czarnecka
uczennica klasy 4dp
zajęła II miejsce.
Gratulujemy!

 

On 21st of  April 2023,
the district stage of the
30th Polish Red Cross  Health Olympic Games was held,
in which Wiktoria Czarnecka,
a student of class 4dp, took second place.
Congratulations!

 

 

zdjęcie uczennicy, która zwyciężyła
28 marca 2023r. odbył się etap szkolny 30 Olimpiady Zdrowia Polskiego Czerwonego Krzyża, w której wzięło udział 13 uczniów z klas: 4dp, 3dp, 3ehp.
Najlepszy wynik uzyskała Wiktoria Czarnecka z kl. 4dp i przeszła do etapu rejonowego.
Gratulujemy.

On March 28th 2023 the school stage of the 30th Polish Red Cross Health Olympic Games was held. Thirteen students from classes: 4dp, 3dp ,3ehp participated in the contest.
The best result was achieved by Wiktoria Czarnecka from class 4dp and she advanced to the district stage.
Congratulations!

 

20.03.2023r. uczniowie klasy 4dp  wraz z wychowawczynią odwiedzili jedyną  restaurację w ciemności DIRRERENT. Warsztaty połączone ze spożyciem posiłku w ciemności były  ciekawym doświadczeniem. Prowadząca przypomniała nam czym są zmysły i jak działają, jak dbać o wzrok, przeprowadziła ćwiczenia na echolokację i rysowanie w ciemności oraz wyjaśniła jak postępować z osobami niewidomymi). Polecamy!

On March 20th, 2023 students of class 4dp together with their form teacher visited the only restaurant in the dark called  DIRRERENT. The workshop combined with eating a meal in the darkness, which  was an interesting experience. The hostess reminded us what the senses are and how they work. We were told how to take care of our sight. There were exercises on drawing in the darkness and on echolocation carried out. The hostess explained how to deal with blind people. We strongly recommend the experience!

uczniowie przed restauracją

 

19 marca 2023r. uczniowie klas 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp pod opieką nauczycieli: B. Pręgowskiej, J. Stachurskiej i T. Ładziaka obejrzeli spektakl "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego w Teatrze Polskim. To był wieczór pełen wrażeń, uczniowie przybliżyli sobie lekturę dzięki wspaniałej grze aktorskiej, inscenizacji i reżyserii Krzysztofa Jasińskiego z wykorzystaniem muzyki m.inn Marka Grechuty oraz bogatych efektów świetlnych.

On  March 19th 2023 students of grades 4dp, 4hp, 4e, 3ehp, 3dp under the care of teachers: B. Pręgowska, J. Stachurska and T. Ładziak watched a performance of Stanisław Wyspiański's Wesele (The Wedding) at Teatr Polski. It was an eventful evening, as the students were able to get acquainted with the literary work thanks to the wonderful acting, staging and direction of Krzysztof Jasiński, with the use of music by, among others, Marek Grechuta and rich lighting effects.

plakat spektaklu, ucnziowie przed spektaklem

Dnia 25 stycznia 2023r. klasa 4dp wraz z wychowawczynią udała się na wycieczkę do Muzeum Świat Iluzji w ramach nagrody za dobrą frekwencję w roku szkolnym 2021/2022. Uczniowie mogli tam zobaczyć pokoje luster, komnatę cieni oraz tunel w którym trzeba było podjąć wyzwanie utrzymania równowagi. Klasa spędziła tam wesołe chwile po czym przeszła Traktem Królewskim do Hotelu Mercure Grand na zwiedzanie i poznanie miejsc pracy w ramach doradztwa zawodowego i współpracy szkoły z hotelem. Po poznaniu historii tego miejsca, podzieleni na grupy uczniowie zobaczyli sale konferencyjne, restauracje i pokoje gościnne. Później klasa miała okazję pójść do hotelowej kuchni, poznać pracujących tam kucharzy i szefa kuchni, naszego absolwenta. Na koniec spotkania był słodki poczęstunek.

On 25 January 25th , 2023  class 4dp and their form teacher went on a tripto the World of Illusions Museum as a reward for good attendance in the school year 2021/2022. The students were able to see the rooms of mirrors, the chamber of shadows and the tunnel in which they had to take on the challenge of keeping their balance. The class had happy moments and then walked along the Royal Route to the Mercure Grand Hotel for a tour in order to  learn  about the workplaces as part of the careers advice and cooperation between our school and the hotel. After hearing about the history of the place, the students,who were divided into groups, saw the conference rooms, restaurants and guest rooms. Later, the class had the opportunity to go into the hotel's kitchen, meet the cooks working there and the chef, who is our graduate. At the end of the meeting there was a sweet treat.

uczniowie na placu Zamkowym i w hotelu Mercure Grande

uczniowie w muzeum iluzji

Dnia 13 stycznia 2023r. klasa 4dp z wychowawczynią w ramach zasad żywienia i podstaw gastronomii brała udział w warsztatach o mikrobiocie jelitowej prowadzonych przez przewodniczącego Koła Naukowego Żywieniowców SGGW. Uczniowie mieli szansę dowiedzieć się czym jest mikrobiom i jak dyspioza wpływa na funkcjonowanie naszego organizmu, na co zwracać uwagę przy wyborze suplementów, czym jest żywność probiotyczna oraz na czym polega działanie psychobiotyczne.

On  January 13th, 2023, class 4dp with their class tutor, as part of the subject principles of nutrition and the basics of gastronomy, took part in a workshop on the intestinal microbiota led by the president of the Scientific Circle of Nutritionists at the Warsaw University of Life Sciences. The students had the opportunity to learn what the microbiome is and how dyspiosis affects the functioning of our organism,as well as what to look out for when choosing supplements and last but not the least what probiotic foods  and what psychobiotic effects are.

uczniowie podczas wykładu

Dnia 8 grudnia 2022r. 2 klasy: 4DP i 4HP z wychowawcami wyszli na wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego na lekcje muzealną pod tytułem "Ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim".. Podczas niej uczniowie mogli się dowiedzieć w jakiej sytuacji była ludność cywilna w Powstaniu Warszawskim i jakie straty zostały przez nią poniesione. W trakcie lekcji mieli szansę pracować w grupach oraz prowadzić dyskusje odnośnie narażania życia cywilów patrząc przy tym z perspektywy władz wojskowych. Po opuszczeniu muzeum klasy udały się do Multikina w Złotych Tarasach, w którym w ramach Mikołajek wspólnie obejrzeli film Listy do M 5.

On  December 8th 2022, two  classes: 4DP and 4HP with their tutors went on a trip to the Warsaw Uprising Museum for a museum lesson entitled "Civilians in the Warsaw Uprising". During the lesson, students were able to learn about the situation of the civilian population in the Warsaw Uprising and the losses they suffered. In the lesson, they had also the chance to work in groups and  discuss how civilian lives were put at risk from the perspective of the military authorities. After  the visit to the museum, the classes went to the Multikino Cinema in Złote Tarasy, where they watched the film” Lettters to M 5” together as part of Saint Nicholas’ Day celebrations.

uczniowie przed muzeum pOwstania warszawskiego 

07.11.2022r. w ramach współpracy naszej szkoły z SGGW kl. 4dp wraz z wychowawczynią uczestniczyła w konferencji popularno-naukowej "Czas na gęsinę”. Omówiono na niej m.in. takie tematy jak: „Gęsina w świetle aktualnej sytuacji na rynku drobiarskim" oraz „Sezonowe wykorzystanie gęsiny w ofercie gastronomicznej". W ramach zaproszenia klasa miała również okazję wziąć udział w bankiecie na którym uczniowie mogli spróbować przeróżnych potraw w których królowała gęsina.

On November 7th 2022, as part of the cooperation between our school and the Warsaw University of Life Sciences (SGGW), class 4dp and its form teacher participated in the popular science conference "Time for goose meat". Topics discussed at the conference included: "Goose meat in light of the current situation on the poultry market" and "Seasonal use of goose meat in the gastronomic offer". As part of the invitation, the class also had the opportunity to attend a banquet at which the students could sample various dishes in which goose meat reigned supreme.

 klasa 4dp przed głównym wejściem na SGGW

klasa 4dp przed  wejściem do Auli Kryształowej , klasa 4dp siedzi na sali konferencyjnej

Wycieczka klasy 4Dp
20.10.2022r. kl.4dp z wychowawczynią uczestniczyła w spotkaniu w Areszcie Śledczym w Warszawie Grochów  w ramach godziny wychowawczej i doradztwa zawodowego. Pokazano nam więzienie, postraszono oraz przedstawiono możliwości zatrudnienia w Służbie Więziennej, która jest nowoczesną formacją profesjonalnie wykonującą swoje obowiązki (ochrania, broni i resocjalizuje). To była ciekawa wizyta.

An excursion of class 4Dp
On October 20th, 2022 class 4dp with their form tutor participated in a meeting in the Detention Centre in Warsaw Grochów within the framework of the educational and vocational counselling hour. We were shown around the prison, frightened and presented the possibilities of employment in the Prison Service, which is a modern formation performing its duties professionally (protecting, defending and re-socialising). It was an interesting visit.

uczniowie przed bramą aresztu

uczniowie w miejscu gdzie osadzeni spacerują

 

Dnia 07.10.2022r. Oficerowie Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Praga poprowadzili zajęcia informacyjne dla klas 4 nt przeprowadzania kwalifikacji wojskowej oraz zasad powoływania do dobrowolnej zasadniczej, terytorialnej i zawodowej służby wojskowej. To były ciekawe spotkania, młodzież zadawala pytania o szkolenia oraz perspektywy służby i pracy nie tylko dla uczniów ale też uczennic. Dziękujemy.

 

26 września 2022r.  klasa 4dp wraz z wychowawczynią uczestniczyła w warsztatach "Smaki wielokulturowej Warszawy” oraz "Jak nakryć do królewskiego stołu?” w Villi Intrata Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  Zajęcia poprowadzili edukatorzy wraz z szefem kuchni Maciejem Nowickim,  z którymi uczniowie odtwarzali dawne smaki Warszawy oraz poznawali zasady nakrywania do wyjątkowego stołu. Przygotowali Jesiotra po polsku w śmietanie wraz z sezonowymi warzywami oraz leguminę z czekoladą. Pycha! Polecamy!26 września 2022r.  klasa 4dp wraz z wychowawczynią uczestniczyła w warsztatach „Smaki wielokulturowej Warszawy” oraz „Jak nakryć do królewskiego stołu” w Villi Intrata Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.  Zajęcia poprowadzili edukatorzy wraz z szefem kuchni Maciejem Nowickim,  z którymi uczniowie odtwarzali dawne smaki Warszawy oraz poznawali zasady nakrywania do wyjątkowego stołu. Przygotowali Jesiotra po polsku w śmietanie wraz z sezonowymi warzywami oraz leguminę z czekoladą. Pycha! Polecamy!

On 26 September 2022, class 4dp and its form teacher Ms Beata Pręgowska participated in workshops on "Tastes of multicultural Warsaw" and "How to set a royal table?" at Villa Intrata of the King John III Palace Museum in Wilanów. The classes were led by educators together with chef Maciej Nowicki, with whom the students recreated the old flavours of Warsaw and learned the rules of setting a unique table. They prepared Polish-style sturgeon in cream together with seasonal vegetables and pudding with chocolate. Delicious! Highly recommended!

Klasa 4dp przed Villą Intrata w Wilanowie

Uczniowie słuchają instruktarzu szefa kuchni przy wspólnym stole roboczym,  Uczniowie nakrywają do stołu, Uczniowie serwują danie zasadnicze, Wspólna degustacja przy stole

 Klasa 4dp przed Pałacem Króla Jana III w Wilanowie

Studentka Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere 2022/2023.

 

 

 

zdjęcie klasy z wychowawczynią

Uczniowie klasy 3dp wzięli udział w szkolnym konkursie pt. "Odpoczynek jako ważny element higieny” organizowanym przez Gabinet Profilaktyki Pomocy Przedlekarskiej przy naszej placówce. Celem konkursy było promowanie aktywnych form wypoczynku, zwiększenie wiedzy uczniów nt wpływu odpoczynku na równowagę bio-psycho-społeczną oraz popularyzację aktywnego odpoczynku. Zadanie polegało na samodzielnym przygotowaniu prezentacji multimedialnej  zgodnej z tematem konkursu. Prace były oceniane przez trzyosobowe JURY, które nagrodziło najlepsze prezentacje bonami do sklepu Empik . I miejsce zajęła praca Nikoli Izbickej, II miejsce Wiktorii Kostrzębskiej, III miejsce Dominiki Łojewskiej. Prezentacje zostaną wyświetlone na monitorze szkolnym.  Gratulujemy!

Students of 3dp class took part in a school competition entitled "Leisure time as an important element of hygiene". The contest was organized by the Preventive Medicine Clinic at our school. The aim of the contest was to promote active forms of rest, to increase students' knowledge about the influence of rest on bio-psycho-social balance and to popularize recreation. The task was to prepare a multimedia presentation in accordance with the competition theme.  The works were evaluated by a three-person JURY, which awarded the best presentations with vouchers to Empik. The first prize went to Nikola Izbicka, the second to Wiktoria Kostrzębska and the third to Dominika Łojewska. The presentations will be displayed on the school screen.  Congratulations!

uczniowie z klasy 3Dp podczas zajęć

 

Klasa 3dp wygrała Bergeriadę 2022

 

3 kwietnia 2022r. klasa 3dp z wychowawczynią pojechała koleją do Milanówka w celu zwiedzenia zakładu "Cukierki reklamowe Konstancja Dołęga-Dołęgowska".  Na początku uczniowie przeszli przez wytwórnię krówek, zapoznali się z kolejnymi etapami  linii produkcyjnej i spróbowali świeżych krówek prosto z taśmy. Następnie uczestniczyli w warsztatach plastycznych podczas których projektowali własne etykiety i zawijali w nie krówki. Na koniec każdy uczestnik otrzymał paczkę świątecznych cukierków. W drodze powrotnej klasa zwiedziła wystawy związane z historią kolejnictwa oraz skansen z 50 jednostkami m.in. różnymi parowozami, lokomotywami, Salonkę Bieruta, pociąg pancerny w Stacja Muzeum. 

Uczniowie ubrani w stroje ochronne słuchają informacji o produkcji krówek, Krówki we własnoręcznie zrobionych etykietach

 Uczniowie stoją przy bufecie kolejowym,  Wychowawczyni z uczniem stoi w makiecie kolejarzy, 3 uczniów stoi na tle pociągu pancernego

 

Karnawał 2022 - faworki z ciasta zbijanego klasy 3dp. 

Carnival 2022 - angel wings from the batter of 3dp class.


Połowinki klasy 3dp odbyły się 23.02.2022. Została przygotowana wesoła prezentacja o uczniach i wychowawcy, quiz z rozpoznawania zdjęć oraz słodki poczęstunek.

The winter formal of class 3dp took place on February 23rd, 2022. There were many attractions like a funny presentation about the students and the tutor, a photo recognition quiz and a sweet treat

 


9.03.2022 kilku uczniów z klasy 3dp wzięło udział w warsztatach praktycznych z szefem kuchni. 

On March 9th, 2022 several students of class 3dp took part in practical workshops with a chef.

 


Zajęcia w sali 9 - sporządzanie potraw kuchni węgierskiej i włoskiej. 23.03.2022 Wiktoria Czarnecka i Jakub Pajewski reprezentowali naszą klasę w XVIII Szkolnym Konkursie Gastronomicznym. Gratulujemy Wiktorii zajęcia I miejsca!

Classes in room 9 - making Hungarian and Italian dishes. March 23rd, 2022 Wiktoria Czarnecka and Jakub Pajewski represented our class in the 18th School Gastronomy Competition. Congratulations to Wiktoria for taking the first place!

 

 

14 stycznie 2022 trzy pary uczennic klasy 3dp z zaangazowaniem rozwiazywały zadania na szkolnym konkursie matematycznym. 

On 14 January 14th 2022, 6 students of 3dp class, working in pairs, solved tasks in the School Maths Competition.

uczniowie podczas konkursu matematycznego

 

13 stycznia klasa 3dp przygotowywała tradycyjne potrawy kuchni greckiej na podsumowanie programu Erasmus.

On January 13th  stycznia 2022 class 3dp prepared traditional Greek cuisine dishes as a summary of Erasmus School Project.

 

 

Dnia 12.01.2022r klasa 3dp wraz z wychowawczynią Beatą Pręgowską wybrała się na warsztaty pt. „ZOSTAWIĆ WCZORAJ, NIE ZNAJĄC JUTRA”, które odbyły się w Centrum Wielokulturowym przy ul. Jagiellońskiej 54 w Warszawie. Zajęcia poświęcone były tematowi uchodźców. Przypomnieliśmy sobie o podstawowych pojęciach związanych z tym tematem oraz o obecnej sytuacji osób migrujących. Cieszymy się, ze mogliśmy poruszyć tak poważny problem.

On 12 th of January,2022 the students from  3dp class together with their  teacher Ms Beata Pręgowska went to a workshop entitled "TO LEAVE TODAY, NOT KNOWING TOMORROW". It took place at the Warsaw Multicultural Centre at 54 Jagiellońska Street . The meeting  was devoted to the issue of refugees. We recalled the basic notions related to this subject and the current situation of migrants. We are glad that we could raise such a serious matter.
uczniowie klasy 3dp przed wejsciem do Centrum Wielokulturowego, uczniowe 3dp siedza na warsztatach

 

Wigilia klasowa klasy 3dp
Christmas Eve celebrations of  3dp class

uczniowie klasy 3dp na tle prezentacji światecznej, klasowy Mikołaj, klasowe prezenty Mikołajkowe

Dnia 09.12.2021 klasa 3dp wraz z wychowawczynią odwiedziła Fabrykę Bombek, która została  utworzona przez Jana Fogla w 1948r. przy ul. Kordeckiego 48. Obecnie prowadzi ją wnuk Paweł Fogiel wraz z żoną już 31 lat. Zobaczyliśmy etapy produkcji bombek. Jesteśmy zadowoleni, ponieważ sami mogliśmy udekorować własne bombki. Na zakończenie otrzymaliśmy słodki poczęstunek i zwiedziliśmy sklep, w którym były wyeksponowane śliczne ręcznie malowane, różnorodne i kolorowe bombki.

On December 9th, 2021 students from 3dp class with their teacher Ms Beata Pręgowska visited the Bauble Factory, which was established by Jan Fogel in 1948 at 48 Kordeckiego Street. The factory has been run by his grandson Paweł Fogiel and his wife for 31 years. We saw the stages of making baubles. We were pleased because we could decorate our own baubles. At the end we were given a sweet treat and visited the shop, where lovely variety of  hand-painted and colourful baubles were displayed.
Uczniowie klasa 3dp siedzą przy stole warsztatowym i przygotowują się do malowania własnych bombek, bombka malowana klasy 3dp, własnoręcznie pomalowane bombki uczniów klasy 3dp suszą się przed zapakowaniem

 

Dnia 19.07.2021 roku klasa 3Dp wraz z wychowawcą uczestniczyła w warsztatach w Akademii Inspiracji Makro o tematyce Nowoczesna kuchnia polska. Wszyscy w odpowiednich strojach gotowaliśmy pod okiem znakomitych szefów kuchni zgodnie z zasadą zero waste. Sporządzaliśmy żurek z jajkiem gotowanym w niskiej temperaturze i kiełbasą smażoną na oleju drzewnym oraz gęsie żołądki z flambirowanymi boczniakami i jarmużem. Obydwa dania były przepyszne. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że mogli brać udział w takim wydarzeniu, podczas którego dużo się nauczyliśmy.

On November 2021 the 3Dp class and their teacher participated in workshops at the Makro Inspiration Academy with the theme Modern Polish Cuisine. All dressed up, we cooked under the supervision of excellent chefs in accordance with the zero waste principle. We made sour rye soup with low-cooked egg and sausage fried in wood oil, and goose gizzards with flambéed oyster mushrooms and kale. Both dishes were delicious. Everyone was very happy to be part of such an event where we learned a lot.

uczniowie w studio kulinarnym podczas warsztatów

 

Dnia 21.10.2021r. klasa 3dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce klasowej do Firmy – Piekarnia Lubaszka. Główny technolog p.Mariola Chiczewska oprowadziła nas po całym zakładzie,  pokazała linie produkcyjne, liczne pomieszczenia o różnym przeznaczeniu oraz opowiedziała o produkcji wyrobów różnymi metodami, przede wszystkim tradycyjnymi. Młodzież pod okiem pracowników wyplatała chałki  i bułeczki, które później garowały, były wykończone jajem i kruszonką oraz zostały wypieczone, aby każdy mógł zabrać i spróbować. Uczniowie wykładali też chleby z koszyczków na taśmy do wypieku. Na koniec zostali poczęstowani słodkimi wypiekami. To była bardzo wartościowa wycieczka.

On October 21st 2021, 3dp class under the supervision of their  teacher Ms Beata Pręgowska was on a class trip to the Lubaszka Bakery. Ms Mariola Chiczewska, the chief technologist, showed us around the plant, the production lines, numerous rooms for various purposes and talked about the production with the use of various methods, especially traditional ones. Under the supervision of the staff, the young people made challahs and buns, which were then proofed, finished with egg and crumble , baked for everyone to take away and try. The students also lined up the breads from their baskets onto baking trays. At the end they were treated to sweet baked goods. It was a very worthwhile trip.

klasa edp w strojach ochronnych na terenie piekarni Lubaszka , uczniowie podczas wyplatania chałek przy stole produkcyjnym

 

18.10.2021 odbyło się spotkanie młodzieży klas 3dp i 3ep pod opieką Beaty Pręgowskiej z przedstawicielami firmy animatorskiej FunLife, którzy opowiadali o swojej pracy, o zadaniach animatora, o możliwościach jakie daje animacja,  zdobyciu nowych kompetencji personalnych. Zachęcali młodzież do podjęcia współpracy jako animator w różnych hotelach, na eventach, która daje możliwość zarobku w dni wolne od szkoły (wakacje, ferie, weekendy). Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, nawiązali kontakt.

On October 18th , 2021 classes 3dp and 3ep with their teacher Ms Beata Pręgowska met representatives of the FunLife animation company. They talked about their work- the tasks of an animator, the opportunities that animation gives and, what is more, gaining new personal competences. They encouraged young people to work as an animator in different hotels, and events.This job  gives the opportunity to earn money on days off school (holidays, weekends). Students participated in the meeting with interest, asked questions, and made new contacts.

1   klasa 3dp a w tle prowadzacy spotkanie z wykorzystaniem rzutnika

 

18 czerwca 2021r. uczniowie klasy 2dp z wychowawczynią uczestniczyli w czekoladowych warsztatach, na których tworzyli własne tabliczki w „Manufakturze Czekolady”. Dowiedzieli się, jaką drogę musi przejść ziarno kakaowe, aby z niego otrzymać czekoladę.  Później wszyscy przeszli się Skarpą Wiślaną rozpoznając elementy fauny i flory oraz obiekty architektoniczne. Wspaniale spędzony wspólnie czas pod koniec 2 klasy.

 On June 18th, 2021 2dp students with their teacher participated in chocolate workshops where they created their own bars of chocolate  in the "Manufaktura Czekolady". They found out what path cocoa beans must follow in order to obtain chocolate from it. Later, everyone took a walk along the Vistula Escarpment, recognizing the elements of fauna and flora as well as architectural objects. Great time spent together at the end of 2nd grade.

zdjęcie zbiorowe uczniów klasy 2 dp z wychowawczynią z własnoręcznie wykonanymi czekoladami  w Manufakturze Czekolady

Przy stole uczniowie klasy 2 dp projektują swoje czekolady w Manufakturze Czekolady, uczniowie klasy 2dp obserwują, jak instruktor pokazuje temperowanie czekolady w Manufakturze Czekolady

Przed budynkiem Ministerstwa Edukacji i Nauki stoją 3 uczennice klasy 2dp z wychowawczynią, Zdjęcie ze spaceru po Skarpie Wiślanej, 2 uczniów klasy 2dp stoi przy tablicy Muzeum Ziemi

 

Dnia 16 czerwca 2021r 4 klasy: 1DP, 2DP, 2HP, 3D z wychowawcami wyszli na wycieczkę integracyjną zespołów klasowych po pandemii na świeżym powietrzu po ogrodzie zoologicznym, gdzie młodzież poznała także historię tego miejsca (Willa Żabińskich). Następnie w ramach edukacji varsavianistycznej dla klas starszych odbyła się gra miejska po Starej Pradze: Bazylika Katedralna św. Michała Archanioła i św. Floriana, Katedra Metropolitarna św. Marii Magdaleny (cerkiew prawosławna), Pomnik Praskiej Kapeli Podwórkowej, Kamienica pod Sowami, Kino Praha z płaskorzeźbami, Brama z gazetami, Praskie Kapliczki, Kamienica Róży Kwiatkowskiej, Odboje, Mural „Wielka Gęś” oraz Pomnik Kazimierza Deyny. Uczniowie z zaangażowaniem wypełniali karty pracy, zjedli lokalne lody i poznali tradycyjną warszawską słodycz - pańską skórkę. 

On June 16th, 2021, 4 classes: 1DP, 2DP, 2HP, 3D with their form teachers  went on an integration trip  to the zoo after pandemic where young people also learned the history of this place (Żabiński's Villa). Then, as part of Varsavianistic education for the senior classes, a city game around Old Praga was held: Cathedral Basilica of St. Michael the Archangel and St. Florian, Metropolitan Cathedral of St. Mary Magdalene (Orthodox Church), Monument to the Prague Backyard Band, Kamienica pod Sowami, Cinema Praha with bas-reliefs, Gate with newspapers, Prague Chapels, Tenement House of Kwiatkowska Rose, Bumpers, "Big Goose" mural and Monument to Kazimierz Deyna. Students filled out worksheets with commitment, ate local ice cream and got to know the traditional Warsaw home –made sugus . The younger class went to a chocolate workshop.

klasa 2dp przechodzi pod szyldem ZOO (2dp w ZOO5)

uczniowie przed willą Żabińskich

 

3 marca 2021r.  klasa 2dp z wychowawczynią uczestniczyła w lekcji on line „ZNISZCZENIE I ODBUDOWA ZAMKU KRÓLEWSKIEGO” z okazji 50-tej rocznicy jego odbudowy. Edukatorka p. Marta Senk opowiadała historie o poświeceniu, odwadze i wytrwałości ludzi, którzy przyczynili się do przywrócenia ważnego symbolu niezawisłości narodu, jakim jest Zamek Królewski w Warszawie. Podczas zajęć zaprezentowała najważniejsze fakty z historii Zamku w XX wieku, omówiła przyczyny, dla których Zamek został skazany na zagładę przez niemieckiego najeźdźcę. Wytłumaczyła powody wstrzymywania prac przy odbudowie przez powojenne władze komunistyczne. Zwróciła uwagę na problemy, z którymi musieli borykać się budowniczowie Zamku. Zaprezentowała unikatowe zdjęcia, na których pokazała między innymi co udało się uratować i przywrócić z dawnego Zamku oraz wytłumaczyła, dlaczego odbudowany gmach, znalazł się na prestiżowej liście światowego dziedzictwa UNESCO.

March 3, 2021 2dp class with the teacher participated in the on-line lesson "DESTRUCTION AND RECONSTRUCTION OF THE ROYAL CASTLE" on the occasion of the 50th anniversary of its reconstruction. The educator, Marta Senk, told stories about the dedication, courage and perseverance of people who contributed to the restoration of an important symbol of national independence, which is the Royal Castle in Warsaw. During the classes, she presented the most important facts from the history of the Castle in the 20th century, discussed the reasons why the Castle was doomed by the German invader. She explained the reasons for the suspension of reconstruction works by the post-war communist authorities. She paid attention to the problems faced by the builders of the Castle. She presented unique photos showing, among other things, what was saved and restored from the former Castle, and explained why the rebuilt building was included in the prestigious UNESCO World Heritage List.
Zdjęcie po lewej, widok płonącego Zamku Królewskiego w Warszawie 17 września 1939r. Zdjęcia po prawej, obecny widok Zamku Królewskiego w Warszawie w 50 ta rocznice podjęcia decyzji o odbudowie.

18 lutego 2021r klasa 2dp z wychowawczynią uczestniczyła w warsztatach on-line pt. „Jak pięknie różnić” zorganizowanych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Edukatorka zaprosiła do ćwiczeń, które poruszały temat różnorodności w kontekście społecznym oraz dyskryminacji i dlaczego ważne jest, żeby jej przeciwdziałać. Bardzo wartościowe zajęcia.

On the 18th of February 2021 the 2dp class and their form tutor participated in an on-line workshop entitled "How to be refreshingly different" organised by the Museum of the History of Polish Jews POLIN in Warsaw. "How to be refreshingly different" organised by the POLIN Museum of the History of Polish Jews in Warsaw. The educator invited us to solve tasks which touched upon the topic of diversity in a social context and discrimination and why it is important to counteract it. Absolutely valuable workshops.

 

Pierniki (Gingerbreads)

W kształcie serca i napis ZSGHSerce z kolorową posypką

3 pierniczki polukrowane o różnych kształtach

 

8 grudnia 2020r uczniowie 2dp na godzinie wychowawczej uczestniczyli w warsztatach on line pt. „Staropolskie zwyczaje świąteczne” poprowadzonych przez panie: Dominikę Macios i Dorote Bojarską – Lis z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie dotyczyło Świąt Bożego Narodzenia, związanych z nimi przygotowań, przebiegu Wigilii, potraw, dekoracji i zwyczajów polskich. 

 //

On 8th of December,2020, in theorm period , students from 2dp class participated in online workshops  called „Feast Days in Old Polish Tradition”. The classes were conducted by Ms Dominika Macios and Ms Dorota Bojarska-Li from the Museum of King Jan III’s Palace at Wilanów. The meeting referred to Christmas preparations, Christmas Eve’s celebration procedure, special dishes, decorations and Polish customs.

Slajd prezentacji z napisem

Slajd ze zdjęciem podłaźniczki inaczej zwanej jutka, sad rajski, wiecha, boże drzewko

 

17 listopada 2020r. klasa 2dp na godzinie wychowawczej uczestniczyła w ciekawym warsztacie on-line  „Przy stole – o kulturze i historii” prowadzonym przez panią Anastazję Bierzgalską przy wsparciu pani Agnieszki Mazur z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Podczas zajęć poznaliśmy zasady, jakie panowały przy stole za czasów króla Jana III i które z nich przetrwały do dziś. Dowiedzieliśmy się, które miejsce przy stole zająć, kiedy i jakimi sztućcami zacząć jeść. Polecamy!

//

On the 17th of November 2020 class 2dp during the form period participated in an interesting on-line workshop "At the table - about culture and history" led by Mrs. Anastazja Bierzgalska with the support of Mrs. Agnieszka Mazur from the Museum of King Jan III's Palace in Wilanów. During the classes, we learned about the rules that prevailed at the table in the times of King Jan III and which have survived to this day. We found out which place to take at the table, when and with which cutlery to start eating. We highly recommend it!

 

30 września 2020r klasa 2dp pod opieką wychowawczyni Beaty Pręgowskiej uczestniczyła w warsztatach kulinarnych „W staropolskiej kuchni” w Villa Intrata Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie.  Zajęcia poprowadził szef kuchni Pan Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). Wycieczkę rozpoczęliśmy od zwiedzenia ogrodu, w którym zobaczyliśmy między innymi karczochy, len, topinambur oraz oman, poznaliśmy jego zastosowanie. Następnie przeszliśmy na warsztaty, podczas których dowiedzieliśmy się o pierwszych polskich książkach kucharskich, czytaliśmy receptury. Po tym wprowadzeniu podzieleni na grupy przygotowaliśmy staropolskiej potrawy:
- Bigosek z ryb jakich chcesz - my z jesiotra z oliwkami, kaparami, rodzynkami, limonką,
- Sałatka z pieczonych buraków z imbirem, limonką, miodem, solą i pieprzem
- Krem z pieczonego kalafiora
- Pieczona dynia w przyprawach
- Arkas – deser na bazie mleka, śmietanki, cytryn, cukru, żelatyny i szafranu
- Potaź śliwkowy – sos z dodatkiem soku z porzeczek, limonki, imbiru, cynamonu, anyżu i kardamonu
Podczas degustacji dzieliliśmy się spostrzeżeniami nt. doboru smaków, które były często zaskakujące.
Nasz pobyt w Wilanowie zakończyliśmy spacerem po całym obiekcie. Wycieczka bardzo udana, POLECAMY!

// 

On September 30th, 2020, class 2dp with their teacher Ms Beata Pręgowska  participated in the culinary workshop "In the old Polish cuisine" at the Villa Intrata of the Museum of King Jan III ‘s Palace in Wilanów. The classes were conducted by the chef, Mr. Maciej Nowicki (https://vimeo.com/209174116). We started the trip by visiting the garden, where we saw, among others, artichokes, flax, Jerusalem artichoke and oman, we got to know its use. Then we took part in workshops where we learned about the first Polish cookbooks and read recipes. After this introduction, we were divided into groups and prepared old Polish dishes:
- hunter’s stew of the fish you want - sturgeon with olives, capers, raisins, lime, which we served on puff pastry rings
- baked beetroot salad with ginger, lime, honey, salt and pepper
- baked cauliflower cream
- baked pumpkin in spices
- Arkas - a dessert based on milk, cream, lemons, sugar, gelatin and saffron
- potash  of plum- sauce with currant juice, lime, ginger, cinnamon, anise and cardamom.
During the tasting, we shared our observations on the selection of flavors, which were often surprising.
We ended our stay in Wilanów with a walk around the entire facility. A very successful trip! WE RECOMMEND IT!

 Uczniowie klasy 2dp stoją przed pałacem króla Jana III Sobieskiego.

6 marca 2020r. uczniowie z klasy 1dp pod opieką Beaty Pręgowskiej uczestniczyli w warsztacie kulinarnym  „Kuchnia francuska” zorganizowanym przez Akademię Inspiracji MAKRO Cash and Carry Polska S.A. Na początku p. Dariusz Kucharski przeprowadził instruktarz, a później czuwał nad całością. Zajęcia prowadził p. Michał Węcławek, a pomagał mu p. Robert Krajewski. Młodzież pod okiem szefów przygotowała pyszne dania: Boeuf Bourguignon, Quiche lorraine, Naleśniki Suzette, które oczywiście były flambirowane oraz Ostrygę z redukcją z czerwonego wina, która wzbudziła najwięcej emocji. Każdy mógł samodzielnie otworzyć swoja ostrygę i przygotować do spożycia. To była wspaniała, pełna wrażeń lekcja gotowania, dziękujemy!

 

28 lutego 2020r. klasa 1dp z wychowawczynią wyszła na wycieczkę po Warszawie. Na początku byliśmy w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Po otrzymaniu przepustek i dokładnym, zgodnym z procedurami sprawdzeniu przez strażników, zwiedziliśmy obiekt pod opieką pani przewodnik. Zapoznano nas z makietą kompleksu budynków sejmowych, następnie oprowadzono po galerii Sali Posiedzeń Sejmu, hallu głównym z tablicą upamiętniającą posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz tablicą upamiętniającą parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Później przemieściliśmy się do Multikina Złote Tarasy, aby zrealizować nagrodę za 3 miejsce w  konkursie na najwyższą frekwencję klasy – bilety. Obejrzeliśmy „Zew krwi”. Na koniec poszliśmy na spacer pod Grób Nieznanego Żołnierza na pl. marsz. Józefa Piłsudskiego oraz Pałac Prezydencki przy Krakowskim Przedmieściu. To był dzień pełen wrażeń.

 

 

Jakub Pajewski zajął II miejsce w Szkolnym Konkursie Gastronomicznym.

 

1dp WOŚP 2020

 

Wigilia klasowa

 

Pierwsze ćwiczenia w pracowni gastronomicznej

 

Dzień chleba

 

16 października 2019r. klasa 1dp pod opieką wychowawczyni była na wycieczce integracyjno – tematycznej w Łazienkach Królewskich. Podczas spaceru podziwialiśmy piękne ogrody, odwiedziliśmy Pomnik Fryderyka Chopina, Starą Oranżerię, Pałac na Wyspie oraz Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Uczestniczyliśmy w warsztatach przyrodniczych w muzealnej sali Las pt. „Co wiemy o grzybach”. Poznaliśmy budowę grzybów, sposób rozmnażania i odżywiania. Nauczyliśmy się rozpoznawać polskie grzyby jadalne, trujące i chronione na podstawie naturalnych rozmiarów modeli grzybów. Na koniec pani przewodnik oprowadziła nas po sali zwierząt egzotycznych, które się bardzo podobały i zrobiły na wszystkich duże wrażenie.

 //

On 16th October students from class 1dp with their teacher went on an integration trip to Łazienki Królewskie. During the walk, we admired beautiful gardens, we visited Fryderyk Chopin Monument, the Old Orangery, the Palace on the island And Museum of Hunting and Horse Riding. We participated in Nature workshops in the museum "What do we know about mushrooms". We learned about the structure of mushrooms, reproduction and nutrition. On the basis of mushroom models we have learned how to recognize Polish edible mushrooms, poisonous and those under protection. At the end the guide showed us exotic animals which made great impression on everyone.

 

 

Wycieczka Palmiry

 zdjęcie klasy z wychowawczynią

11 stycznia klasa 3ep uczestniczyła w warsztatach  "Krytyczne podejście do informacji" organizowanych przez Centrum Wielokulturowe w Warszawie. Rozmowy toczyły się wokół tego, jak trafiają do nas przekazy informacyjne i jak my je przyjmujemy. Uczniowie zapoznali się z pojęciem bańki informacyjnej, efektu potwierdzenia oraz dowiedzieli się o tym jak funkcjonują algorytmy mediów społecznościowych. Największa część zajęć dotyczyła tzw. "fake news", omówione zostały przyczyny i skutki zjawiska, a uczniowie poznali podstawowe narzędzia weryfikacji publikowanych materiałów.

On  January 11th class 3ep took part in a workshop entitled "A critical approach to information" organised by the Warsaw Multicultural Centre. The discussions revolved around how information messages reach us and how we take them in. Students were introduced to the notion of an information bubble, the confirmation effect and learned about how social media algorithms function. The largest part of the classes was devoted to 'fake news', the causes and effects of this phenomenon were discussed, and students learned about the basic tools.

klasa w sali wykładowej, slajdy z prezentacji

 

Konszowanie, temperowanie- te pojęcia są już doskonale znane uczniom klasy 3ep dzięki uczestnictwu w warsztatach „Od ziarna kakaowca do czekolady” organizowanych  przez Manufakturę Czekolady. W  ramach tego spotkania uczniowie nie tylko zrobili własne tabliczki czekolady, ale zobaczyli też jak temperuje się czekoladę, spróbowali ziaren kakaowca i pysznej czekolady do picia z nutą owocową. Po warsztatach cieszyli się piękną pogodą podczas spaceru po Łazienkach Królewskich. 

Conching, tempering - these terms are already well known to the students of class 3ep thanks to their participation in the workshop "From cocoa beans to chocolate" organised by ”Chocolate Factory”. During this meeting the students not only made their own chocolate bars but also saw how chocolate is tempered.They tasted cocoa beans and delicious drinking chocolate with a hint of fruit. After the workshop they enjoyed the beautiful weather during a walk around the Royal Łazienki Garden. 

uczniowie wykonują autorskie tabliczki czekolady

 

uczniowie w czasie spaceru w Łazienkach Królewskich

 

W ramach akcji “Bezpłatny listopad” uczniowie klasy 3ep wzięli udział w warsztatach kulinarnych w Muzeum Jana III Sobieskiego pod tytułem „Smaki Warszawy”. Uczniowie dowiedzieli się jaką transformację przeszła kuchnia w latach 20. i 30. XX wieku, a pod okiem profesjonalnych kucharzy przygotowali dania według przepisów z początku XX wieku.

As part of the "Free November" action, 3ep class students took part in culinary workshops at the Jan III Sobieski Museum entitled "Taste of Warsaw". The students learned about the transformation of the cuisine in the 1920s and 1930s, and under the supervision of professional chefs, they prepared dishes according to recipes from the beginning of the 20th century.

uczniowi epodczas warsztatów, przygotowuja potrawy

 

18.10.2021 odbyło się spotkanie młodzieży klas 3dp i 3ep pod opieką Beaty Pręgowskiej z przedstawicielami firmy animatorskiej FunLife, którzy opowiadali o swojej pracy, o zadaniach animatora, o możliwościach jakie daje animacja,  zdobyciu nowych kompetencji personalnych. Zachęcali młodzież do podjęcia współpracy jako animator w różnych hotelach, na eventach, która daje możliwość zarobku w dni wolne od szkoły (wakacje, ferie, weekendy). Uczniowie z zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu, zadawali pytania, nawiązali kontakt.

On October 18th , 2021 classes 3dp and 3ep with their teacher Ms Beata Pręgowska met representatives of the FunLife animation company. They talked about their work- the tasks of an animator, the opportunities that animation gives and, what is more, gaining new personal competences. They encouraged young people to work as an animator in different hotels, and events.This job  gives the opportunity to earn money on days off school (holidays, weekends). Students participated in the meeting with interest, asked questions, and made new contacts.

1   klasa 3dp a w tle prowadzacy spotkanie z wykorzystaniem rzutnika

 

Warsztaty edukacyjne Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
W ramach godziny wychowawczej uczniowie klasy 2ep mieli przyjemność uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez edukatora z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Zajęcia zatytułowane „Jak pięknie się różnić” pełne ciekawych materiałów i krótkich filmów zaangażowały uczniów do dyskusji na tematy dotyczące tożsamości, różnorodności i tolerancji.

Educational workshops at the Museum of the History of Polish Jews POLIN
As part of their form time, pupils of class 2ep had the pleasure of participating in workshops led by an educator from the POLIN Museum of the History of Polish Jews. The workshop entitled "How beautiful it is to be different", which was full of interesting materials and short films, engaged the students in a discussion on issues relating to identity, diversity and tolerance.

 Uczniowie klasy 2ep podopie ką p. Moniki Różyckiej brali udział w warsztatach kulinarnych "W kuchni staropolskiej". Odbyły się one w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania uczniów z surowcami charakterystycznymi dla kuchni staropolskiej i sposobem spisywania receptur w dawnych czasach. Po krótkim wykładzie, uczniowie słuchając wskazówek szefów kuchni, przygotowali danie zasadnicze i deser zbliżone do tego, co jadało się w czasach panowania króla Jana III Sobieskiego. W ramach wycieczki zwiedziliśmy również park znajdujący się na terenie muzeum.  

 //

Students of class 2ep together with their teacher Ms Monika Różycka took part in culinary workshops called “Old Polish cuisine”. The event took place in the Museum of King John III’s Palace in Wilanow. First our students became acquainted with specific ingredients of old Polish cuisine and the way of writing down recipes in the past. After a mini-lecture , while trying to follow rigidly their chefs’ instructions, our students prepared the main course and dessert. The dishes resembled those served during King John III’s reign. The last attraction was a visit to the park located within the Museum premises.

uczniowie na tle parku i pałacu

uczniowie zbierający kwiaty jadalne

uczniowie w czasie degustacji przygotowanych dań

 

Konferencja Żywieniowa “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”
15 listopada 2019r uczniowie klasy 1ep pod opieką p. Moniki Różyckiej uczestniczyli w Konferencji Żywieniowej  “Fakty I Fikcje w Żywieniu Człowieka”. Wykłady odbywały się na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W ramach konferencji odbyły się dwa wykłady: „Diety odchudzające – historia i teraźniejszość” oraz „Superfoods – nowe trendy czy stare prawdy żywieniowe?”. W czasie spotkania uczniowie mieli możliwość usłyszeć o najnowszych doniesieniach ze świata nauki oraz zapoznać się najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi żywienia człowieka.

//

Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition"
On 15th November, 2019, students from 1ep class with their teacher Monika Różycka, participated in the Nutrition Conference "Facts and Fictions in Human Nutrition". Lectures were held at the Warsaw University of Life Sciences. As part of the conference, there were two lectures: "Slimming diets - history and present" and "Superfoods – a new trend or old food truth?". During the meeting, students had the opportunity to get to know about the latest news from the world of science and learn about the most important issues related to human nutrition.

 

Lekcja „Co wiemy o grzybach”
18 października klasa 1ep wraz z wychowawczynią odwiedziła Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Oprócz zwiedzania sal muzealnych pełnych pięknych eksponatów uczestnicy wycieczki zapoznali się ze  sposobem odżywiania i rozmnażania grzybów. W ramach lekcji „Co wiemy o grzybach”  uczniowie poznali też gatunki grzybów jadalnych, trujących i chronionych w Polsce. 

 //

Lesson "What do we know about mushrooms?
On 18th October students from class 1 ep and their teacher visited the Museum of Hunting and Riding. Except visiting museum halls full of beautiful exhibits, students got acquainted with the  nutrition and reproduction of mushrooms. Students also learned about edible, poisonous and protected mushrooms in Poland.