Klasa III A

wychowawca klasy: JOLANTA WITAKW dniu 04.10.2021r kl. 3a pod opieką P. Jolanty Witak uczestniczyła w warsztatach pt "Smaki Warszawy" w kompleksie pałacowym w Wilanowie.Podczas warsztatów kulinarnych uczniowie przygotowali potrawy serwowane w Warszawie  lat 20. i 30. XX wieku. Na koniec wspólnie zasiedli do stołu, aby skosztować przygotowanych potraw. Był to projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości.

On October 4th, 2021 ,class 3a with their teacher Ms Jolanta Witak participated in the workshop ”Tastes of  Warsaw” in Wilanów Palace complex. During the culinary workshop, students prepared dishes served in Warsaw in the 20s and 30s of the XX century. At the end, the participants sat down together  at the table to taste prepared dishes they had made. It was a project carried out as part of the celebration of the centenary of  independence.

Na zdjęciu uczeń filetujący jesiotra, młodzież serwująca potrawy na talerze, gotowa potrawa - jesiotr w śmietanie z warzywami.

 

 

 

W dniu 9.06.2021 kl.2a pod opieką P. Jolanty Witak odwiedziła Ogród botaniczny w Powsinie. Podczas wycieczki grupa szczególną uwagę zwróciła na zioła, rośliny lecznicze i jadalne kwiaty, które rosną w naszej strefie klimatycznej. Była to świetna okazja do utrwalenia zdobytej wiedzy w szkole na temat wykorzystania ziół i roślin leczniczych w potrawach, jak również świetna okazja do ponownego nawiązania koleżeńskich relacji po okresie pandemii.
On June 9th, 2021, class 2a with the teacher Mrs. Jolanta Witak visited the Botanical Garden in Powsin. During the trip, the group paid special attention to the herbs, medicinal plants and edible flowers that grow in our climate zone. It was a great opportunity to consolidate the knowledge gained in school about the use of herbs and medicinal plants in dishes, as well as a great opportunity to re-establish friendships after the pandemic period.

uczniowie na wycieczce w Powsinie

 

W dniu 09.10.2020r. uczniowie kl. 2a pod opieką p. Jolanty Witak uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w Wilanowie. Była to świetna okazja do praktycznego zapoznania się z tradycjami kuchni staropolskiej oraz zastosowaniem w niej sezonowych surowców. Uczniowie pod okiem Szefów Kuchni przygotowali wykwintne dania, a po zakończeniu warsztatów zwiedzili kompleks pałacowy.

 //

On October 10th ,year 2020 students of class 2a with their teacher Mrs Joanna Witak took part in culinary workshops in Wilanow. It was a great opportunity to  get familiar with old Polish cuisine traditions in practice and how to make use of seasonal food products. Under the watchful eye of  Chefs our students  made exquisite dishes. Afterwards  they visited the palace premises.

Uczniowie podczas przygotowywania dania głównego do wydania

Gotowa potrawa przygotowana przez uczniów