2018-2012

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 // Commencement of a new school year 2018/2019

W poniedziałek 3 września 2018 r. społeczność szkolna wzięła udział w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019. Podczas apelu powitaliśmy nauczycieli rozpoczynających pracę i młodzież klas pierwszych rozpoczynającą naukę w naszej szkole. Prowadzący przypomnieli również najważniejsze fakty związane z 79 rocznicą wybuchu II wojny światowej.

//

 On Monday the 3rd of September 2018, the school community took part in the commencement of the school year 2018/2019. During the assembly, we welcomed the teachers who have started their work and the first graders at our school.  The most important facts related to the 79th anniversary of the outbreak of World War II were also recalled. 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 // Commencement of a new school year 2017/2018

Dnia 04.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

//

On the 4th of September the new school year 2017/2018 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 // Commencement of a new school year 2016/2017

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

//

On the 1th of September the new school year 2016/2017 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 // Commencement of a new school year 2015/2016

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

//

On the 1th of September the new school year 2015/2016 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 // Commencement of a new school year 2014/2015

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

//

On the 1th of September the new school year 2014/2015 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 // Commencement of a new school year 2013/2014

Dnia 02.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

//

On the 2nd of September the new school year 2013/2014 started. Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 // Commencement of a new school year 2012/2013

Dnia 03.09.2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Serdecznie powitaliśmy nowych uczniów, życząc im wytrwałości i motywacji w ich nowej szkole.

//

On the 3rd of September 2012 the the solemn commencement of a new school year 2012/2013 was held.
We cordially welcomed our new students wishing them perseverance and motivation at their new school.