2017-2012

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 // Commencement of a new school year 2017/2018

Dnia 04.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018.

//

On the 4th of September the new school year 2017/2018 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 // Commencement of a new school year 2016/2017

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017.

//

On the 1th of September the new school year 2016/2017 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 // Commencement of a new school year 2015/2016

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.

//

On the 1th of September the new school year 2015/2016 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 // Commencement of a new school year 2014/2015

Dnia 01.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.

//

On the 1th of September the new school year 2014/2015 started.Rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 // Commencement of a new school year 2013/2014

Dnia 02.09 odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014.

//

On the 2nd of September the new school year 2013/2014 started. Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 // Commencement of a new school year 2012/2013

Dnia 03.09.2012r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.
Serdecznie powitaliśmy nowych uczniów, życząc im wytrwałości i motywacji w ich nowej szkole.

//

On the 3rd of September 2012 the the solemn commencement of a new school year 2012/2013 was held.
We cordially welcomed our new students wishing them perseverance and motivation at their new school.