Szkolenia hotelarskie

Szkolenia hotelarskie // Hotelier training

Warsztaty w Hotelu Mercury Grand
W dniu 22 listopada 2022r. klasa 2hp pod opieką pani Bożeny Juzaszek i pana Arkadiusza Butora odbyła zajęcia z hotelarstwa w Hotelu Mercury Grand w Warszawie. Harmonogram zajęć był tak ułożony, że młodzież pod opieką pracowników hotelu, w małych grupkach zwiedzała hotel, a później miała zajęcia dotyczące recepcji z panem Arkadiuszem Butorem w lobby hotelowym, a zajęcia dotyczące służby pięter z panią Bożeną Juzaszek w jednostce mieszkalnej.
Był to innowacyjny projekt zajęć hotelarstwa prowadzonych przez nauczycieli w hotelu z możliwością konsultacji z pracownikami hotelu. Taka lekcja hotelarstwa bardzo spodobała się uczniom oraz nauczycielom. Zajęcia odbyły się w ramach współpracy naszej szkoły z Hotelem Mercury Grand w Warszawie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci i ugoszczeni przez Hotel Mercury Grand, za co bardzo serdecznie dziękujemy !!!

Workshop at the Mercury Grand Hotel
On November 22nd 2022, class 2hp, under the supervision of our teachers Ms  Bożena Juzaszek and Mr Arkadiusz Butor, had classes in hotel management at the Mercury Grand Hotel in Warsaw. The timetable for the classes was arranged so that the young people, supervised by the hotel staff, toured the hotel in small groups, and then had classes on reception with Mr Arkadiusz Butor in the hotel lobby, and classes on floor service with Ms Bożena Juzaszek in the residential unit.
This was an innovative project of hotel management classes taught by teachers in the hotel with the opportunity to consult with hotel staff. Such a lesson in hotel management was very much enjoyed by students and teachers alike. The classes were held as part of our school's cooperation with the Mercury Grand Hotel in Warsaw. We were very nicely received and hosted by the Mercury Grand Hotel, for which we would like to thank their personnel very much !!!

 

 

 

W dniu 26 listopada 2013 roku klasa IIIH wraz z wychowawcą panem Tomaszem Ładziakiem wzięła udział w szkoleniu realizowanym przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu TEAD - Zwiększenie dostępności usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Szkolenie odbyło się w Wyższej Szkole Ekonomicznej Almamer przy ulicy Wolskiej w Warszawie.

On the 26th of November 2013 class IIIh together with their form teacher Mr Tomasz Ładziak, participated in a training conducted by Institute of Regional Development due to project TEAD- Increasing availability of tourism for disabled people, financed by EU resources. The training took place in Almamer Economics College in Wolska St. in Warsaw.