Praktyki w Hiszpanii

Praktyki w Hiszpanii 2019/2020 // Apprenticeship in Spain 2019/2020 

Zakończyła się 6 edycja praktyk, w których uczestniczyło 8 osób, po 4 z klasy 3 f i 3he. W grupie techników żywienia i usług gastronomicznych oraz hotelarzy znalazło się w tym roku 3 uczniów (najwięcej jak do tej pory) i 5 uczennic. Zmierzyli się z nowymi wyzwaniami, jakie niosą zagraniczne praktyki... mam nadzieję, że mają dobre wspomnienia o pięknej Katalonii, która ich przyjęła i pozwoliła poszerzyć spojrzenie na świat... poniżej zdjęcie z lotniska, tuż przed odlotem...

//

The 6th edition of the internship has been completed. Eight students from classes 3f and 3he took part in the training, among them were 3 boys and 5 girls from catering and food service technicians, as well as hoteliers. They faced new challenges brought by foreign practice.... I hope they have good memories of beautiful Catalonia where they were welcomed and it let them broaden their view of the world......below photo from the airport just before departure.

 

Opinie uczniów o praktykach w Hiszpanii

Praktyki w Hiszpanii będę bardzo dobrze wspominać, poznałam bardzo dużo super ludzi, poznałam nową kulturę. Bałam się jechać, bo jednak nie znałam za bardzo języka angielskiego a co dopiero hiszpańskiego, lecz okazało się, że nie potrzebnie się bałam, byli super ludzie i udawało nam się dogadać. Wrócę tam jeszcze na pewno. Z.C

Fajne i wartościowe doświadczenie. K.P.

W Hiszpanii było super. Mega ludzie którzy chcą nas czegoś nauczyć I rozumieją też, że nie rozumiemy wszystkiego w ich języku. Te 3 miesiące minęły mega szybko i na pewno za rok tam wrócę :) H.W.

Ogólnie to polecam. K.P.

  //

Students ' opinions from the internships in Spain

I will remember the internships in Spain very well, I met a lot of wonderful people, I saw a new culture. I was afraid to go because I did not know English, let alone Spanish, but it turned out that I was not scared, there were great people and we managed to get along. I will go there back for sure. Z.C.

Cool and valuable experience K.P.

Mega people who want to teach us something and also understand that we do not understand everything in their language. These three months passed very quickly and I will definitely go there back next year. H.W.

I recommend it everyone K.P. Praktyki w Hiszpanii 2018/2019 // Apprenticeship in Spain 2018/2019

W tym roku szkolnym praktyki w Hiszpanii były piątym z kolei wyjazdem. 7 uczennic z klas gastronomicznych i hotelarskiej mierzy się z nowymi wyzwaniami, jakie niosą zagraniczne praktyki... mam nadzieję, że po powrocie same przedstawią tu swoje wspomnienia, opowiedzą o pięknej Katalonii, która je przyjęła i pozwoliła poszerzyć spojrzenie na świat... poniżej zdjęcie z lotniska, tuż przed odlotem...

//

In this school year, apprenticeships in Spain were the fifth consecutive trip . 7 students from catering and hotel classes face new challenges in apprenticeships ... I hope that when they come back they will present their memories, they will tell us about the beautiful Catalonia that let them broaden their mind ... below photo from the airport, just before departure ...Praktyki w Hiszpanii 2017/2018 // Apprenticeship in Spain 2017/2018

Tegoroczne praktyki w Hiszpanii były już czwartym z kolei wyjazdem. Uczennice wróciły z poszerzoną wiedzą zarówno gastronomiczną jak i językową :) Dyrekcja hotelu, gdzie zrealizowane były praktyki wypowiadała się o Nich bardzo dobrze. Uczennice otrzymały certyfikaty, które otwierają im drogę do zawodowej przyszłości także poza granicami naszego kraju. Poniżej prezentuję kilka zdjęć, które powinny zachęcić uczniów klas 2 do jak najlepszych wyników w nauce, by móc w przyszłym roku zmierzyć się z nowymi wyzwaniami jakie niosą zagraniczne praktyki...

//

This year our students had practice in Spain for the fourth time. Our students came back with new knowledge of both catering and their language practice. The hotel management where the practice took place have a very good opinion about our students. They have received certificates that open the way to a professional future, not only in our country. Here are some pictures that should encourage students in 2nd grade to get the best results, so that they can face the new challenges of foreign practice.

 Praktyki w Hiszpanii 2016/2017 // Apprenticeship in Spain 2016/2017

Już po raz 3 odbyły się praktyki w hotelach na wybrzeżu hiszpańskiej Katalonii, uczniowie powrócili 1 października, a poniżej przedstawiam ich wrażenia w formie wypowiedzi ustnych i fotograficznych :)
"Odbyliśmy praktykę w malowniczej i gorącej od słońca Hiszpanii. Grupa liczyła 8 osób.Poznaliśmy kulturę i zwyczaje panujące w tym bogato kulturowo kraju... Mieliśmy do wyboru pracę na: barze, restauracji lub kuchni. Nauczyliśmy się wiele ciekawych, nowych rzeczy...Podczas trzymiesięcznych praktyk nabyliśmy nie tylko wiedzę i doświadczenie ale też nowe znajomości i przyjaźnie które trwają do dziś..."
Jeśli jesteś uczniem 2 klasy zainteresowanym odbyciem podobnych praktyk w 3 klasie to zgłoś się do wychowawcy po więcej informacji..."

//

For the 3rd time our students had training in the hotels on the coast of Spanish Catalonia. Students returned on 1st October and here are their opinions:"We had training in the beautiful and hot Spain. The group consisted of 8 persons. We learned about Spanish culture and customs. We could work in the bar, restaurant or in the kitchen. We learned a lot of interesting things.During 3 months we got knowledge and experience but also new friendship. If you are a student of class 2 interested in the training in Spain in 3rd class, report it to the teacher for more information."
Praktyki w Hiszpanii 2015/2016 // Apprenticeship in Spain 2015/2016

"Marynarskie bluzy, berety i moc uśmiechów"

"Kolejne praktyki w Hiszpanii zakończyły się, już tęsknimy do następnych ale pozostaje nam moc wspomnień o pracy z ludźmi pełnymi wiary w młodzież, zaangażowania i potrafiących przekazać nam swoje umiejętności...
W tym roku grupa praktykantów liczyła 10 osób odbywających praktyki w kuchni, barze i restauracji... jak przebiegały zajęcia możecie zobaczyć

//

"Nautical jackets, berets and lots of smile"

Another training in Spain has finished, we are looking forward for the next one, but we still have great memories of people involved in their work with adolescents.....
This year there were 10 trainees who worked in the kitchen, bar and restaurant... You can see that in the photos....See you next yearPraktyki w Hiszpanii 2014/2015 // Apprenticeship in Spain 2014/2015

!!!Niezapomniane praktyki w Hiszpanii!!!

W tym roku nasza szkoła zorganizowała trzymiesięczne praktyki w sieci hoteli rozrzuconych na malowniczym wybrzeżu Costa Brava w Hiszpanii.
Jedenastu uczniów umieszczono w miejscowości Platja de Aro w hotelu znajdującym się przy plaży, zaś dwie osoby w miejscowości Pineda de Mar. Praktyki były realizowane w barze, w kuchni oraz restauracji. Jest to wielka szansa na zdobycie nowych doświadczeń w dziedzinie gastronomii, zawiązanie nowych znajomości, a zarazem kształtowanie umiejętności językowych, które są niezbędne w komunikowaniu się z gośćmi z całego świata.

Nie da się tam zapomnieć, że przyjechaliśmy do pracy, aby się czegoś nauczyć. Hiszpanie cenią profesjonalizm, zaangażowanie, odpowiedzialność, nie lubią lenistwa. Trzeba się przygotować na ciężką pracę. Przed wyjazdem musimy zadać sobie pytanie, czy jesteśmy na tyle silni i odpowiedzialni?
Jednak praktyki w Hiszpanii to nie tylko praca. Mieliśmy do dyspozycji czas wolny po pracy oraz dwa dni wolne w tygodniu, aby korzystać z interesujących rozrywek i mnóstwa godzin relaksu na plaży.

Będąc tam, nie zapomnijcie odwiedzić magicznej Barcelony, Lloret de Mar, parków rozrywki oraz zachęcamy do zwiedzania pobliskich miasteczek w poszukiwaniu wartych obejrzenia miejsc na tym cudownym wybrzeżu.
Podczas całych praktyk mieliśmy wzloty i upadki, lecz mogę zapewnić, że jest to niesamowite przeżycie, powodujące, że już po koniec pobytu każdy z nas chciał wrócić i przeżyć to jeszcze raz.
Gorącym słońcem Hiszpanii zachęcam, a po resztę informacji zapraszam do Pani Dobrosławy Kowalskiej, kierownika szkolenia praktycznego.

//

!!!Unforgettable work experience in Spain!!!

This year, our school organized a three-month apprenticeship at a network of hotels scattered across the picturesque coastline of Costa Brava in Spain. Eleven students were placed in Platja de Aro at a near-to-beach hotel while two other students in Pineda de Mar. Practice took place in the bar, kitchen and restaurant. It’s an enormous opportunity for gathering new experience in cuisine and for making new friends. Your language will definitely benefit from it, as it is essential for communicating with guests from around the world.

However, you may not forget for you it is mostly work. The Spanish value good work ethics, involvement and responsibility. They don’t like laziness. You should be ready to face even the most demanding challenges regarding the quality of your work. Can you handle that?
Yet, the apprenticeship in Spain is not work only. There was leisure time after work and two days off twice a week when you could use the most interesting entertainment and relax on the beach.

Visiting magical Barcelona, Lloret de Mar, amusement parks or simply having a look around nearby towns is something really worth doing. We had our ups and downs during the stay, but I can assure you that such experience is amazing and we all would like to go back and do it again. The hot sun of Spain invites you in! You can get more information from Dobrosława Kowalska, the manager of work practice.