Inne lekcje kulinarne

We wrześniu tego roku nasza szkoła brała udział we wdrożeniu innowacji "Eko-logika. Sztuka roślinnego gotowania” w ramach projektu POPOJUTRZE_ZAWODOWO, finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Podczas warsztatów dwoje nauczycieli (pani Izabela Czyż i pani Lidia Krasnodębska) oraz piętnaścioro uczniów klas 2dp oraz 2ap miało okazję zapoznać się z tajnikami kuchni wegańskiej. Zajęcia prowadził wykwalifikowany szef kuchni, trener Sebastian Gołębiewski dla, którego jak sam mówi: "Gotowanie to nie tylko zawód. To przekazywanie doświadczenia i emocji". Warsztaty dla nauczycieli trwały dwa dni i odbyły się w szkole gotowania Little Chef, natomiast uczniowie rozwijali swoje umiejętności pod okiem Pana Sebastiana w naszej szkole podczas trzech kolejnych spotkań. 
Zajęcia prowadzone były w formie teoretycznej i praktycznej. Dzięki temu uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące kuchni roślinnej.

In September this year, our school participated in the implementation of the innovation "Eco-logic. The Art of Vegetable Cooking” under the project POPOJUTRZE_ZAWODOWO, financed by the European Union. During the workshops, two teachers (Mrs. Izabela Czyż and Mrs. Lidia Krasnodębska) and fifteen students from 2dp and 2ap classes had the opportunity to learn about the secrets of vegan cuisine. The classes were conducted by a qualified chef, trainer Sebastian Gołębiewski, for whom, as he says himself: “Cooking is not only a profession. It is the transmission of experience and emotions". Workshops for teachers lasted two days and took place in the Little Chef cooking school, while the students developed their skills under the supervision of Mr. Sebastian in our school during three next meetings.
Classes were conducted in theoretical and practical form. As a result, the participants broadened their knowledge and practical skills in the field of plant-based cuisine.

 uczniowie podczas warsztatów

uczniowie podczas warsztatów

potawy wykonane przez uczniów podczas warsztatów 

 

Inauguracja Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere

I warsztat kulinarny: Wołowina w kuchni francuskiej
W dniu 27 września 2022 r. trójka uczniów naszej szkoły Wiktoria Czarnecka z klasy IVdp, Weronika Stefańska z klasy III dp oraz Jakub Wysocki z klasy IVd (uczniowie, którzy zdali egzaminy i zakwalifikowali się do Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere)) wzięli udział w inauguracji roku szkolnego 2022/2023 w Chefs Culinar w Wiskitkach pod opieką nauczycieli Pani Bożeny Juzaszek i Pani Beaty Pręgowskiej.
Na inauguracji była obecna również Pani Dyrektor naszej szkoły Anna Chylińska. Uczniowie zostali wyposażeni w akcesoria cukiernicze, profesjonalne noże, wspaniałą książkę kulinarną i stroje kucharskie. Po inauguracji wraz nauczycielami wzięli udział w I warsztacie Akademii prowadzonym przez Szefów Kuchni Davida Gaboriaud oraz Krystiana Zalejskiego na temat wołowiny w kuchni francuskiej. Studenci Akademii przygotowali wspaniałe dania z wołowiną w roli głównej pod okiem mistrzów kulinarnych.

Inauguration of the Academy of Masters of Taste by Belvedere

First culinary workshop: Beef in French cuisine.
On September 27, 2022, three students of our school Wiktoria Czarnecka from class IVdp, Weronika Stefanska from class III dp and Jakub Wysocki from class IVd (students who passed the exams and qualified for the Academy of Masters of Taste by Belvedere)took part in the inauguration of the school year 2022/2023 at Chefs Culinar in Wiskitki under the supervision of teachers Ms. Bożena Juzaszek and Ms. Beata Pręgowska. The Headteacher of our school  Ms. Anna Chylińska was also present at the inauguration. The students were equipped with confectionery accessories, professional knives, a great culinary book and cooking clothes. After the inauguration, together with their teachers, they took part in the 1st Academy workshop led by Chefs David Gaboriaud and Krystian Zalejski on beef in French cuisine. Academy students prepared wonderful dishes starring beef under the guidance of the culinary masters.

- Nasi uczniowie w Chefs Culinar w Wiskitkach, Weronika Stefańska, Wiktoria Czarnecka i Jakub Wysocki  z prezentami od sponsorów

Wiktoria Czarnecka, Weronika Stefańska na warsztatach w Atelier Chefs Culinar