Dzień Języków Obcych

Europejski Dzień Języków Obcych 2019/2020 // European Day of Languages 2019/2020

Na początku października obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Główną ideą tego święta jest pokazanie, jak różnorodna kulturowo i językowo jest Europa. Każdego roku poprzez różne aktywności staramy się promować europejskie kraje i ich kultury. W tym roku służyły do tego kolorowe wielojęzyczne plakaty, które zachęcały uczniów do nauki języków obcych.

//

The European Day of Languages was celebrated at our school at the beginning of October. The major idea behind this holiday is to show how diverse in terms of culture and language Europe can be. Every year we try to promote European countries and their cultures through different activities. This year colourful multilingual posters encouraged students to study foreign languages.

 

 
Europejski Dzień Języków Obcych 2018/2019 // European Day of Languages 2018/2019

09.10.2018 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków Obcych. Jest to coroczne święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu promowanie kultury oraz różnorodności językowej krajów europejskich. Uczniowie wykonali plakaty dotyczące historii, sztuki, kultury,  kuchni oraz języka wybranych krajów.  W ramach tego dnia odbył się również mini koncert, podczas którego uczniowie  klasy II c oraz II e zaśpiewali piosenki w języku hiszpańskim oraz ukraińskim.

//

On  September  9th we celebrated the European Foreign Language Day at our school. It is an annual holiday established by the Council of Europe, which aims to promote the culture and linguistic diversity of European countries. Students made posters about  history, art, culture, cuisine and the language of selected countries. As part of that day, there was also a mini concert during which students from Class II c and class II e  sang songs in Spanish and Ukrainian.


 

 
Europejski Dzień Języków Obcych 2017/2018 // European Day of Languages 2017/2018

W ramach Europejskiego Dnia Języków Obcych odbyła się w naszej szkole wystawa plakatów przygotowanych przez uczniów. Prace przedstawiały kulturę, historię, kuchnię oraz języki wybranych krajów. Ponadto na lekcjach języka angielskiego i niemieckiego wyświetlone zostały prezentacje multimedialne wykonane przez uczniów propagujące różnorodność językową i kulturową Europy. Celem wydarzenia było podkreślenie znaczenia nauki języków obcych nie tylko w szkole, ale i przez całe życie.

//

 During the European Day of Foreign Languages a poster exhibition was held at our school , prepared by the students. The works show culture, history, cuisine and languages of different countries. In addition to English and German lessons students prepared multimedia presentations promoting linguistic diversity and European culture. The aim of the event was to emphasize the importance of learning foreign languages not only at school.Europejski Dzień Języków Obcych 2016/2017 // European Day of Languages 2016/2017

Aby świętować Europejski Dzień Języków Obcych uczniowie naszej szkoły przygotowali plakaty dotyczące kultury, historii, kuchni oraz języków wybranych krajów. Podczas prezentacji multimedialnej zmagali się z tzw. "łamańcami językowymi" próbowali odgadnąć przysłowia w różnych językach oraz poznali najdłuższe polskie słowo. Dowiedzieli się jak powiedzieć 'Witaj' podczas podróży po innych krajach. Poznali także wielojęzyczną wersję piosenki 'Mam tę moc' z filmu Kraina Lodu.

//

To celebrate European Day of Languages students from our school prepared posters about culture, history, cuisine and languages of different countries. During the presentation they tried to say tongue twisters, guess proverbs in other languages and they knew the longest Polish word. They learnt how to say Hello while visiting other countries. Students also had a chance to listen to a multilingual version of Let it go from Frozen.
Europejski Dzień Języków 2014/2015 // European Day of Languages 2014/2015

29 września obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków. Jest to coroczne święto ustanowione przez Radę Europy, które ma na celu promowanie nauki języków obcych. Uczniowie naszej szkoły wykonali plakaty edukacyjne promujące języki europejskie oraz kulturę wybranych krajów europejskich. Wszyscy mogli podziwiać prace naszych uczniów oraz bawić się w rytmie znanych europejskich melodii. Nauczycielki języka angielskiego Anna Obrycka i Aneta Tymińska służyły radą i pomocą w realizacji tego projektu.

//

On the 27th of September we celebrated the European Day of Languages in our school. The main aim of this day, established by European Council, is to promote learning foreign languages. The students of our school presented their educational posters, which promoted not only learning foreign languages but also the cultures of some european countries. Everybody could admire our students’ projects to the rythme of famous european tunes. The English language teachers: Anna Obrycka and Aneta Tymińska supported the students in this venture.