Oferty Pracy

Oferty Pracy 2019/2020 // Job offers 2019/2020

W dniu 26 listopada 2019 roku firma AG+ zorganizowała mini targi pracy dla uczniów naszej szkoły. Firma istnieje już od 10 lat na rynku gastronomicznym i hotelarskim. Zajmuje się leasingiem i outsourcingiem pracowniczym do restauracji, hoteli i bistr na terenie całego województwa mazowieckiego, a przede wszystkim rejon Warszawski. Stanowiska, które oferujemy u naszych kontrahentów to housekeeping, stewarding, kelner, kucharz, pomoc kuchni. Jest odznaczona różnymi wyróżnieniami dla firm, m.in. RZETELNA FIRMA. 

Uczniom oferowano pracę dla gastronomii i hotelarstwa, a klasa 3 ca uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem firmy, podczas którego zostali poinformowani o tym, co wpływa na karierę zawodową i jak może wyglądać ich przyszłość w zawodzie. Pięknie dziękujemy za miłe odwiedziny i zapraszamy ponownie. Firma zapowiedziała podobne spotkania jeszcze w styczniu i kwietniu tego roku szkolnego.

 //

On 26th November 2019 the company AG+ organized a mini job fair for students of our school. The company has been present on the catering and hotel market for 10 years. It deals with employee leasing and outsourcing to restaurants, hotels, bistros throughout the Mazovian region, including Warsaw. The jobs that are being offered are: housekeeping, stewarding, waiter, commis chef. The company has been honoured with various awards for companies, including RELIABLE COMPANY.

Students were offered work at catering and hotel industry. Students from class 3ca participated in a meeting with a company representative, during which they were informed about their future profession and their professional career. We are grateful for the pleasant visit and we are looking forward to meeting the company again. Similar meeting will take place in January and April this school year.

 
Oferty Pracy 2018/2019 // Job offers 2018/2019

Specjalistyczne Targi Pracy
W dniu 19.10.2018 klasa 3d wzięła udział w Targach Pracy Branży Gastronomicznej i Hotelarskiej. Uczniowie mieli okazję wysłuchać prezentacji przedstawicieli wielu znanych firm oraz poznać ich podczas indywidualnych rozmów.  Uczniowie odwiedzili również Strefę Dobrego CV, w której mogli uzyskać pomoc w tworzeniu dokumentów aplikacyjnych. Podczas targów uczniowie wzięli udział w małym konkursie oraz przedstawieniu, w którym wszyscy się dobrze bawili.

//

Specialist Job Fair
On the 19th of October 2018 class 3d took part in the Job Fair of the Catering and Hotel Industry. The pupils had the opportunity to listen to the presentations ofrepresentatives of many well-known companies and get to know them during individual conversations. They also visited the Good CV Zone, where they could get help in creating application documents. During the fair, the pupils took part in a small competition and performance in which everyone had a good time.

 Oferty Pracy 2017/2018 // Job offers 2017/2018

Dnia 07 czerwca 2018r. odbyły się w naszej szkole Targi Pracy, na których uczniowie zapoznali się z ofertami pracy firm, które wzięły udział w targach. Młodzież mogła również porozmawiać z doradcą zawodowym oraz pośrednikami pracy. W targach udział wzięły:
1.     Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A.
2.     Telepizza Poland Sp. z o.o
3.     Belvedere Cafe Łazienki Królewskie
4.     Regent Warsaw Hotel
5.     Ochotniczy Hufiec Pracy
6.     AMRIT Sp.z o.o.
Targi pracy zorganizował Ochotniczy Hufiec Pracy oraz Pani Marta Monika Bagińska.

//

On 7th June 2018 a Job Fair was held in our school, during which students got acquainted with the job offers of companies that took part in the fair. Students could talk to a career counsellor and job agents. The fair was attended by:
1. United Entertainment Enterprises S.A.
2.Telepizza Poland Ltd
3. Belvedere Cafe Łazienki Królewskie
4. Regent Warsaw Hotel
5. Volunteer Labor Corps
6. AMRIT Ltd
The job fair was organized by the Volunteer Labor Corps and Ms Marta Monika Bagińska

 

 

17 listopada odbyły się w naszej szkole Targi Pracy OHP. Młodzież mogła zapoznać się z ofertą pracy tymczasowej skierowaną do uczniów. Wiele osób skorzystało z propozycji i prawdopodobnie będzie mogło niedługo podjąć pracę w weekendy. Organizatorkom niniejszego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy!

//

On 17th November OHP Labor Fair took place in our school. Students could get acquainted with the offer of temporary work addressed to students. A lot of them took advantage of the offer and will probably be able to work at the weekends soon. Thank you for organizing this project.

 
Oferty Pracy 2015/2016 // Job offers 2015/2016

Targi Pracy OHP
15 kwietnia 2016 r. odbyły się w naszej szkole kolejne Targi Pracy OHP. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z ofertami pracy dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Poza pracami, które można wykonywać w czasie roku szkolnego po lekcjach lub w weekendy, dostępne były też oferty pracy wakacyjnej.
Targi, jak zwykle, cieszyły się dużym zainteresowaniem, część uczniów skorzystała z proponowanych możliwości i będzie się starała o zatrudnienie w najbliższym czasie.

//

Fair Job OHP
On 15th April 2016 next Fair Job OHP was held in our school. Students had the opportunity to get familiar with job offers for people from secondary schools. Besides work that can be performed in the school year, after school or at the weekends, summer jobs were also available. The fair, as usual attracted a lot of attention. Some students took advantage of the possibilities offered there and they will try to find work in the near future.Oferty Pracy 2014/2015 // Job offers 2014/2015

Sodexo

Ochotniczy Hufiec Pracy // The Voluntary Work Society

6 marca po raz drugi w roku szkolnym 2014/2015 uczniowie mieli możliwość zapoznania się z ofertami pracy prezentowanymi na terenie szkoły przez pracowników Ochotniczego Hufca Pracy.
Nasza inicjatywa spotyka się z ogromnym zainteresowaniem młodzieży, ponieważ jest dla niej szansą na znalezienie ciekawych ofert pracy, zwłaszcza w czasie wzrastającego bezrobocia.

//

On 6th March in the school term 2014/2015 our students were acquainted with the job offers, which were presented in the school by the workers of The Voluntary Work Society. The students were eagerly interested as it is an opportunity for them to find attractive job offers, especially when unemployment is increasing.