Wizyty niecodzienne

Wizyty niecodzienne 2022/2023 // Unusual visits 2022/2023

W dniu 18.11.22r. w szkolnej pracowni gastronomicznej odbyły się warsztaty dla uczniów 2 klasy szkoły podstawowej. Prowadził profesjonalista Paweł Biskupski. Tematem warsztatów  była potrawa znakomita -  pizza. Atmosfera była wspaniała, brzuchy pełne, a humory jeszcze lepsze. Doradztwo zawodowe zaliczone czekamy na Was za  6 lat.

On 18th of November 2022,a workshop was held in the school's catering workshop for  pupils from the second class of primary school. It was conducted by a well–known  professional, Mr Paweł Biskupski. The topic of the workshop was an excellent dish - pizza. The atmosphere was great, bellies full and the mood even better. Career counselling completed and we look forward to seeing you in six years.

uczniowie szkoły podstawowej podczas zajęć

uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w zajęciach z uczniami szkoły podstawowej

 

W poprzedni poniedziałek 7 listopada w naszej szkole odbyły się warsztaty w ramach programu profilaktyki próchnicy "Zęby Na Lux". Program sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wzięło w nich udział ok. 70 uczniów, głównie z klas : 1c, 1cp, 2ap, 4d, 4e i 4h. Prowadzący warsztaty lekarze stomatolodzy , na co dzień pracujący w klinice Lux Med omówili główne przyczyny, problemy i metody zapobiegania próchnicy. Podczas zajęć dwukrotnie przeprowadzony był quiz, gdzie nasi uczniowie na bieżąco mogli zweryfikować swoją wiedzę. Na koniec każdy uczestnik otrzymał prezent w postaci podręcznego przybornika dentystycznego, z którego będzie mógł skorzystać w podróży.

On the 7th of November, workshops were held in our school as part of the caries prevention programme "Teeth For Lux". The programme is financed by the European Union. About 70 students, mainly from classes 1c, 1cp, 2ap, 4d, 4e and 4h took part in it. The dentists conducting the workshops, working in the Lux Med clinic on a daily basis, discussed the main causes, problems and methods of caries prevention. During the classes, a quiz was conducted twice, where our students could verify their knowledge on an ongoing basis. At the end, each participant received a gift in the form of a handy dental kit, which they will be able to use while travelling. To sum up, we received praise from the teachers for the activity and general behaviour of our students and the declaration of participation in the next edition of the programme.

Wizyty niecodzienne 2016/2017 // Unusual visits 2016/2017

Dnia 12 i 14 czerwca uczniowie naszej szkoły przeprowadzili w przedszkolach "Sosnowa stacyjka" i "Kolorowa kraina" warsztaty pt. "Skąd wzięło się masło, ser i lody"?. Uczniowie pokazywali przedszkolakom jak w prosty sposób z mleka zrobić ser twarogowy i masło, a także omawiali jak mleko wpływa na nasze zdrowie. Realizacja tego projektu była możliwy dzięki wsparciu finansowemu z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży. W warsztaty zaangażowani byli uczniowie z klas 1c, 3e i 3f pod opieką p. Dobrosławy Kowalskiej i p. Moniki Różyckiej.

//

On 12 and 14th June students in our school took part in kindergarden workshops Pine station and Colourful land, titled "Where did the butter, cheese and ice cream come from?" Students showed the preeschoolers how to make cottage cheese and butter and also discussed how milk affects our health. This project was posssible thanks to financial support from the Polish Children and Youth Foundation. The workshops were attended by students in grades 1c, 3e and 3f with their teachers Ms Dobrosława Kowalska and Ms Monika Różycka.Wizyty niecodzienne 2014/2015 // Unusual visits 2014/2015

Dnia 27 listopada 2014 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. Prof. S. Bergera gościliśmy uczniów klasy 1C Szkoły Podstawowej nr 246 im. Warszawskiej Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Specjalnie dla tej grupy uczniów została przygotowana lekcja na temat zdrowego odżywiania się. Dzieci miały możliwość zapoznania się z zasadami prawidłowego żywienia, wartością odżywczą wybranych produktów spożywczych i potraw. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się Piramida żywieniowa, która była zaprezentowana uczniom w formie układanki i dzieci miały za zadanie ją ułożyć. Uczniowie Szkoły Podstawowej przy pomocy starszych kolegów z klasy 1g1 TG wykonywali kanapki, które z wielkim apetytem spożyli, dowiadując się przy tym jak ważną funkcję w organizmie spełniają węglowodany, tłuszcze, białka, witaminy i składniki mineralne.

//

On the 27th of Nov. In our vocational hotelary and cuisine school under Prof. S. Berger we were hosting the students of 1C from the Primary School no. 246 under the name of Warsaw Infantry Division under Tadeusz Kościuszko. Especially for that group a lesson was prepared about healthy eating habits. Children had an opportunity of learning about the rules for healthy eating, nourishment and dishes. The food pyramid was very appealing as it was presented in the form of a children puzzle to solve. Students were making sandwiches and discussing the functions of carbohydrates, fats, proteins, vitamins and mineral ingredients.Wizyty niecodzienne 2013/2014 // Unusual visits 2013/2014

Dnia 29 maja 2014 r. gościliśmy w nasze szkole uczniów klasy szóstej Szkoły Podstawowej nr 217 z Warszawy wraz z wychowawczynią Panią Anną Niemirką. Dzieci uczestniczyły w zajęciach klasy IIh u Pani Grażyny Ładno, na których uczyły się składać serwetki i dekorować stół. Ogromnym powodzeniem cieszyły się zajęcia u Pani Beaty Pręgowskiej, na których razem z uczniami klasy IIIg1 piekli pierniczki i poznawali różne przyprawy potrzebne do ich wypieków. W wolnej chwili rozwiązywali krzyżówki przygotowane przez uczniów kl.IIIg1. Obsługi hotelarstwa dzieci klasy szóstej uczyły się na lekcji u Pana Arkadiusz Butora w kl. Ih. W czasie przerw nasi goście przebywali na sali gimnastycznej i nowej siłowni.
Po szkole oprowadzali gości uczniowie klasy IIIh : Agnieszka Niemyjska i Marcin Talarek. Odwiedzili wspólnie nową czytelnię, bibliotekę, sale gastronomiczne, informatyczne, matematyczne i chemiczne.

Dziękujemy za wizytę w naszej szkole i zapraszamy do nas za trzy lata.

//

On the 29th of May 2014 we hosted sixth graders from no. 217 Primary School in Warsaw together with their form teacher Ms Anna Niemirka. Kids participated in a lesson of Ms Grażyna Ładno and class IIh where they could learn how to fold serviettes and decorate tables. Lesson of Ms Beata Pregowska and her class IIIg1 was very popular, since kids could bake gingerbreads and learn about their ingredients. In a free time, children could solve crosswords prepared by pupils from class IIIg1. Mr Arkadiusz Butor together with class Ih taught them some hospitality rules. During the breaks our guests visited the gym.
Pupils from class IIIh: Agnieszka Niemyjska and Marcin Talarek toured our guests around our school. They visited library, cooking, IT, chemistry and maths classrooms.

We thank them for the visit and invite them in three years time.Wizyty niecodzienne 2008/2009

Pokaz dla uczniów z Gimnazjum

Dnia 28.11.2008 roku uczniowie klasy III G1 zorganizowali dla uczniów z III klasy Gimnazjum nr 69 z Oddziałami Integracyjnymi im. Armii Krajowej Grupy Bojowej KRYBAR w Warszawie, przy ul.Drewnianiej 8, pokaz swoich uiejętności. Uczniowie Gimnazjum zobaczyli pokaz umiejętności kulinarnych, obsługi kelnerskiej oraz pokaz barmański. Nad całością sprawowała nadzór pani Grażyna Ładno - wychowawca klasy.

Tego dnia gościła u nas telewizja TVN, która udokumentowała pokaz.Wizyty niecodzienne 2007/2008

Jutro jest…..

Uczniowie klas I, ich rodzice i nauczyciel mieli okazję uczestniczyć z niecodziennym spotkaniu na temat narkotyków, które w dniu 31.03.2008 roku zorganizowała Pani Pedagog Anna Zubrzycka-Pacholik. Jutro jest, wtedy pochylisz się nad sobą – śpiewał na nim Jarek Wajk, były wokalista zespołu Oddział Zamknięty. Program artystyczny w wykonaniu Wajka to swojego rodzaju muzyczny pamiętnik o drodze przez „sztuczne raje”, samotność, zwątpienie. Jest opowieścią o „drodze do domu”: do rodziny, miłości do drugiego człowieka i Boga. Autor mówił i śpiewał nie tylko o tym, czym jest nałóg i jaka jest cena wejścia w jego piekłom wskazywał też wyjście z problemu. Zdaniem artysty jest to osobista chęć zmiany, miłość i wybaczenie ze strony bliskich oraz wiara.

Wizyta dzieci z Zagórza

Pacjenci szpitala neurologii i psychiatrii w Zagórzu – uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych – na co dzień mają szpitalny reżim: podawanie leków, zajęcia terapeutyczne, badania. Do naszej szkoły, w dniu 29.01.2008 roku przyjechali na zaproszenie pani profesor Ilony Leszczyńskiej. Pod jej kierunkiem klasa I H zorganizowała dla nich pokazową lekcję obsługi konsumenta. Trzeba było widzieć przejęte buzie naszych gości, ich błyszczące oczy i słyszeć zadawane pytani, żeby zrozumieć, jak ważną i ciekawą była dla nich ta wycieczka. Jak to – dziwili się – to są specjalne filiżanki do zupy i żadna kawa czy herbata nie może być w nich podawana? Czy to nie wszystko jedno? Nie odpowiadali nasi uczniowie z IH i z galanterią obsługiwali małych gości.