2018-2013

Zakończenie klas IV TGH 2017/2018 // 4th Graders graduate school 2017/2018

W dniu 27 kwietnia odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas IV. Uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, a wyróżnieni absolwenci nagrody. W czasie uroczystości upamiętniono rocznicę KONSTYTUCJI 3 MAJA oraz SWIĘTO FLAGI. Uroczystość zakończyła cęść artystyczna przygotowana przez p. M. Bieniek, E. Markowską - Sadowy oraz I. Stoczkowską.

//

On 27th April 2018 a solemn farewell of IV grade students took place in our school. The students received school-leaving certificates and some of the graduates got awards. During the ceremony the anniversary of 3rd May Constitution and Flag Day were commemorated. The ceremony ended with artistic performance prepared by Ms M. Bieniek, E. Markowska-Sadowy and I. Stoczkowska.

  
Zakończenie klas IV TGH 2016/2017 // 4th Graders graduate school 2016/2017Zakończenie klas IV TGH 2015/2016 // 4th Graders graduate school 2015/2016

Dnia 29 kwietnia 2016r. odbył się uroczysty apel, na którym żegnaliśmy klasy czwarte TGH.

//

On 29th April 2016 a farewell assembly for school leavers took place in our school.

 
Zakończenie klas IV TGH 2014/2015 // 4th Graders graduate school 2014/2015

Dnia 24 kwietnia odbył się uroczysty apel, na którym żegnaliśmy klasy czwarte TGH. Abiturienci otrzymali świadectwa ukończenia szkoły, nagrody za wyniki w nauce, udział w olimpiadach i konkursach, osiągnięcia sportowe i działalność na rzecz szkoły. Były kwiaty, podziękowania, życzenia, emocje i chwile wzruszeń. Nad przebiegiem części oficjalnej uroczystości czuwał samorząd szkolny z opiekunem p. T Ładziakiem. Część artystyczną przygotowali uczniowie z klasy 2g i 2g1 pod kierunkiem p. A. Koniecznej.
Absolwentom życzymy powodzenia na maturze, pomyślności w wyborze dalszej drogi edukacyjnej oraz sukcesów zawodowych i osobistych.

//

On 24th April 2015 a farewell assembly for school leavers took place in our school. The graduates received certificates of secondary education, rewards for school results, competitions, sport achievements and school activity.There were flowers, greetings, gratitude and moments of emotions. The school self-government with Mr T.Ładziak conducted the official part of the assembly. The artistic performance was prepared by classes 2g and 2g1 with Ms A. Konieczna. We wish all the graduates success in matura exam and future education and all the best in professional and private life.Zakończenie klas IV TGH 2013/2014 // 4th Graders graduate school 2013/2014

Dnia 25. kwietnia odbyło się zakończenie nauki klas IV TGH.

//

On the 25th of April IV grades celebrate their graduation ceremony.
Zakończenie klas IV TGH 2012/2013 // 4th Graders graduate school 2012/2013

Dnia 26.04 odbyło się zakończenie roku klas IV w TGH.

//

On the 26th of April the graduation ceremony took place for our 4th graders of TGH.