2018-2013

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018 // End of school year 2017/2018

22 czerwca oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość przygotował Samorząd Szkolny pod opieką p.Tomasza Ładziaka, część artystyczną zaprezentowali uczniowie z klas: 1d, 2f, 3de, 3h, 3f, których przygotowywały p. Izabela Stoczkowska oraz p.Krystyna Mazurek.

Pani Dyrektor Anna Chylińska wręczyła uczniom nagrody oraz dyplomy, podziękowała wszystkim za całoroczną pracę, życzyła też udanych i bezpiecznych wakacji. Uczniowie klas trzecich BSIS otrzymali świadectwa ukończenia nauki.

//

On 22nd June we have ended the school year. The ceremony was organized by School Council with their teacher Mr Tomasz Ładziak and the artistic part was prepared by students from classes 1d, 2f, 3de, 3h and 3f with their teachers Ms Izabela Stoczkowska and Ms Krystyna Mazurek.

Our head teacher Ms Anna Chylińska gave prizes and diplomas for the best students. She was grateful for all year work and wished everybody nice and safe holidays. Graduates from vocational school got their certificates of finishing their education.Zakończenie roku szkolnego 2016/2017 // End of school year 2016/2017

Nareszcie wakacje!
23 czerwca 2017 r. uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2016/17. Apel prowadzili:Magda Cimochowska z klasy 2de i Hubert Nazarko z klasy 1f. Podczas uroczystości najlepsi uczniowie otrzymali nagrodę za wyniki w nauce, pracę w wolontariacie oraz inne osiągnięcia a uczniowie klas trzecich ZSZ otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Pani dyr. Anna Chylińska pogratulowała sukcesów oraz życzyła udanych i bezpiecznych wakacji. Również przewodnicząca Rady rodziców – pani Ewa Gapon życzyła dobrych wakacji i jeszcze lepszych wyników w przyszłym roku szkolnym.  

Uroczystość uświetniła część artystyczna: występ chóru szkolnego „Majdańskie słowiki” i Marty Bachty, taneczny układ w wykonaniu Zuzy Mataszek i Weroniki Gwóźdź wraz z Michałem Kawęckim, oraz kabaret przygotowany przez uczniów z klasy 2h. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Michał Kawęcki podziękował za cały rok pracy Dyrekcji ZSGH, przewodniczącej R.R. wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi. Kolegom i koleżankom życzył szczęśliwych wakacji.

//

Finally holidays!
On 23rd June we said goodbye to school year 2016/17. The meeting was led by Magda Cimochowska from class 2de and Hubert Nazarko from class 1f. During the ceremony the best students received a priza for their grades, volunteer work and other achievements. Third grade students from vocational school received their graduation certificates. Ms Anna Chylińska congratulated the students and wished happy and safe holidays. The head of Parents Council Ms Ewa Gapon wished good holidays and even better grades in the next school year.

During the ceremony there was a performance of the school choir "Majdan nightingales" and Marta Bachta sang a song. There was also a dance arrangement performed by Zuzanna Mataszek and Weronika Gwóźdź along with Michał Kawęcki from class 3f. The representative of Student Council Michał Kawęcki thanked the head teacher and the staff for the whole year and wished all his friends happy holidays.

 Zakończenie roku szkolnego 2015/2016 // End of school year 2015/2016

Dnia 24.06.2016r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2015/2016.

//

On the 24th of the June 2016 school year ending celebrations took place in our school.Zakończenie roku szkolnego 2014/2015 // End of school year 2014/2015

Dnia 26.06.2015r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

//

On the 26th of the June 2015 school year ending celebrations took place in our school.Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 // End of school year 2013/2014

Dnia 27.06.2014r. odbyło się zakończenie roku szkolnego 2013/2014.

//

On the 27th of June the 2013/2014 school year ending celebrations took place in our school.Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 // End of school year 2012/2013

Dnia 28.06. odbył się apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. // On the 28th of June the assembly celebrating 2012/2013 school year end took place at our school.

Jak się nazywa - to nienazwane
to wciąż najważniejsze co przychodzi mimo (...)
to - że jeśli nie wiesz dokąd iść sama cię droga poprowadzi.

//

How do you call, that unnamed
that still most important thing (...)
which comes no matter what - even though you don't know whereto go it will lead you.

ks. J. Twardowski