2017-2013

"Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu" 2017 // "Food and nutrition in contemporary knowledge" 2017

 

Zaproszenie // Invitation

 „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”. 2016 // "Cereal products - technology and the role of nutrition". 2016

Dnia 22 listopada 2016 r. w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy
ul. Majdańskiej 30/36, odbyła się po raz dziewiąty, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Produkty zbożowe – technologia i rola w żywieniu”.
Wykłady obejmowały następujące zagadnienia: kasze - rodzaje i metody produkcji, pieczywo – rodzaje i metody produkcji, rola produktów zbożowych w diecie ludzi zdrowych i chorych, niepożądane reakcje na gluten - zboża glutenowe i dieta bezglutenowa.
Wykłady poprowadzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego
z Wydziału Nauk o Żywności: dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak i dr inż. Małgorzata Sobczyk oraz z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - dr inż. Aleksandra Kołota. Patronat nad konferencją objęli Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Bardzo dziękujemy naszym sponsorom- firmie Hortex, Kupiec i piekarni Lubaszka za pomoc w organizacji konferencji.
Podczas konferencji nauczyciele mogli zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP.
Zapraszamy za rok. Tytuł przyszłej konferencji to „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - „Owoce i warzywa – przetwórstwo i rola w żywieniu”.

//

On 22nd November 2016, in our school was held for the ninth time, conference for teachers from vocational and secondary schools, who prepare students for the Nutrition and Food Knowledge Contest. The title of the conference was "Food and nutrition in contemporary knowledge" - "Cereal products - technology and the role of nutrition".
The lectures included the following topics: cereal - types and methods of production, bread- types and methods of production, the role of cereals in the diet of healthy and sick people, gluten free diet. The lectures were conducted by SGGW researches from the Department of Food Science: dr Grazyna Cacak- Pietrzak and dr engineer Małgorzata Sobczyk and the Faculty of Human Nutrition dr engineer Aleksandra Kołota. The patronage over the conference was taken by the Mazovia Head Education and Mayor of Praga South district. We thank our sponsors : Hortex and Kupiec companies, Lubaszka bakery for help in organizing the conference. During the conference teachers could see the textbook offer published by WSiP. The title of the next year conference will be "Food and nutrition in contemporary knowledge - Fruit and vegetables - processing and their role in nutrition"."Żywność prozdrowotna" 2015 // "Healthy Food" 2015

27 listopada 2015r.odbyła się 8 edycja ogólnopolskiej konferencji "ŻYWNOŚĆ I ŻYWNIENIE W ŚWIETLE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY” „Żywność prozdrowotna”.
Tematyka wykładów obejmowała następujące zagadnienia:
- ekologiczne aspekty żywienia człowieka
- suplementy diety – szczególny rodzaj żywności
- jutro nauki o żywieniu człowieka – nutrigenomika i nutrigenetyka
Wykładowcami byli dr inż. Renata Kazimierczak i dr hab. Barbara Pietruszka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz z Politechniki Łódzkiej.
Patronat nad konferencją objął Mazowiecki Kurator Oświaty oraz Burmistrz Dzielnicy Praga Południe.
Uczestnicy mogli również zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP.
Bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji konferencji firmom Hortex i Janex.
Dziękujemy również przybyłym nauczycielom i gościom za udział w naszej konferencji i zapraszamy za rok.

//

On 27th November 2015 VIII Edition of Conference "FOOD AND NUTRITION ACCORDING TO CONTEMPORARY KNOWLEDGE" "Healthy Food" took place in our school.
The topics of the lectures were the following:
- ecological aspects of nutrition
- dietary supplements - a special kind of food
- tomorrow science in human nutrition - nutrigenomics and nutrigenetics
Dr engineer Renata Kazimierczak and dr Barbara Pietruszka from Warsaw University of Life Sciences, profesor Maria Koziołkiewicz from Łódź Institute of Technology were the lecturers.
Mazovia superintendent of education and Praga Południe district Mayor took patronage over the conference. The participants could see the book offer of WSiP publishing house.
We are grateful for Hortex and Janex` help in organizing the conference.
Thank you all the teachers and guests for coming and taking part in our conference. You are welcome next year."Bezpieczeństwo żywności i żywienia" 2014 // "Safety for Food and Nourishment" 2014

Dnia 13 listopada 2014 r. odbyła się w naszej szkole, po raz siódmy, konferencja dla nauczycieli ze szkół zawodowych i ogólnokształcących, którzy przygotowują uczniów do Olimpiady Wiedzy o Żywności i Żywieniu.

Konferencja w tym roku nosiła tytuł „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy - Bezpieczeństwo żywności i żywienia”. Wkłady obejmowły następujące zagadnienia: prawna i instytucjonalna ochrona konsumentów na rynku, bezpieczeństwo żywności i żywienia, zanieczyszczenia żywności oraz alergie i nietolerancje pokarmowe. Wykłady poprowdzili pracownicy naukowi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji - prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska, dr hab., prof. nadzw. SGGW Irena Ozimek i dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek.

//

On November 13th 2014 a conference took place in our school about knowledge of Food And Nourishment. The conference took place for the seventh time and it was directed at teachers from vocational and secondary schools.

This year it was called "Food and Nourishment in today’s knowledge – Safety for food and nourishment". Lectures oscillated around the following topics: legal protection of consumers in the market, safety for food and nourishment, food contamination, food intolerance and allergies. Lectures were conducted by science workers from Warsaw University of Life Sciences, Human Nourishment and Consumption Department – prof. Danuta Kołożyn-Krajewska, prof. Irena Ozimek and dr Dariusz Włodarek."Żywienie u progu i schyłku życia" 2013 // “Nutrition on the brink of our life” 2013

Dnia 26 listopada 2013r odbyła się kolejna 6 edycja konferencji pt. „Żywność i żywienie w świetle współczesnej wiedzy".

Tematem przewodnim w tym roku było „Żywienie u progu i schyłku życia”. Uczestnicy wysłuchali wykładów na temat roli genów w ontogenezie i ich związku z odżywianiem, zasad żywienia niemowląt, małych dzieci i młodzieży oraz osób starszych i najczęstszych błędów w żywieniu w tych grupach ludności.
Wykłady wygłosili pracownicy naukowi ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji a byli to prof. dr hab. Wiesław Przybylski i doktorantka Magdalena Sot, dr hab. Jadwiga Hamułka i dr inż. Katarzyna Kozłowska.

Gościliśmy nauczycieli z różnych szkół gastronomicznych z województwa mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.
Sponsorami konferencji były firma Bakalland, Kupiec i OSM Siedlce, Inter EUROPOL Piekarnia Szwajcarska. Podczas trwania konferencji można było zapoznać się z ofertą podręczników wydawnictwa WSiP .
Obsługę gości prowadziła klasa 2h.

//

On the 26th of November 2013 the 6th edition of “Food and Nutrition in contemporary knowledge” conference took place in our school.

The main topic of this year’s conference was “Nutrition on the brink of our life”. Participants listened to lecture about genes in ontogenesis and its correlation with nutrition, rules of infant nutrition, children and youth in ontogenesis and elderly and the most common mistakes in nutrition in this age groups.
Lectures were conducted by academic teachers from Warsaw University of Life Sciences and Faculty of Human nutrition and Consumer Sciences i.e. Assistant Professor Wiesław Przybylski, PhD Magdalena Sot, Assistant Professor Jadwiga Hamułka and PhD Katarzyna Kozłowsla.

We hosted many teacher from catering schools from all around Mazovian, Lublin and Subcarpathian provinces.
Bakalland, Kupiec and OSM Siedlce, Inter EUROPOL Piekarnia Szwajcarska were the sponsors. During the conference people could also look at textbooks portfolio of WSiP.
Class 2h serviced the guests.